1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp

4 Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích nguyên nhân tổn thất và đề xuất giải pháp SXSH được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3. Phân tích nguyên nhân gây tổn thất và đề xuất gải pháp SXSH

Cơng đoạn

1.PhơiTên dòng thảiNgun nhân phát sinh1.1BụiGiải pháp đề xuất

1 Trang bị khẩu trang cho công nhân1.1.1Thao tác bốc dếp, kéo lê các

bao điều của công nhân phát sinh

nhiều bụi1.1.2 Do việc cào điều và hốt trút

điều vào bao

1.1.3 Lúc vác bao điều lên chất

trên xe.1.1.4 Do việc vận chuyển bằng xe

tải nên vụn điều có thể bay

1.1.5 Do quá trình đảo trộn điều

khi phơi1.2 Mùi1.2.1 Mùi hắc đặc trưng của điều1.2.1.1 Trang bị khẩu trang cho công nhân

1.3.1.1 cung cấp bao bố có sẵn tại cơng ty cho cơ sở thu mua

trong nước vô bao1.3 Bao tải thải1.3.1 Do tháo tác của công nhân

kéo lê, dùng dao cắt bao tải1.3.1.2 Thay đổi thao tác của công nhân thay vì cắt bỏ thì mở

cẩn thận

1.3.1.3 Nhắc nhở cơng nhân thao tác cẩn thận

1.3.1.4 Cho công nhân thu gom, phân loại .1.4 Dây nilon

thải1.4.1 Do thao tác của công nhân

dùng dao cắt dây nilon khi mở

bao đựng điều1.5 Vụn điều1.5.1 Vụn vỏ điều, tạp chất như:

đất, cát, lá cây, trái đào còn sót

dính lẫn trong điều rơi ra trong

q trình đảo trộn khi phơi1.6 Điều rơi vãi1.6.1Do khi phơi thu gom lại

không hết.1.4.1.1 thay đổi thao tác của công nhân, không được cắt bỏ

dây nilon

1.4.1.2 1 thu gom dây nilon tái sử dụng cho lần sau

1.5.1.1 Trải bạt phơi để dễ thu gom vụn điều

1.5.1.2 Thu mua điều sạch , ít tạp chất

1.5.1.3 Thu gom vụn điều bán cho các cơ sở liên quan để ủ

phân, bón cây

1.6.1.1 Cho cơng nhân thu gom lại1.6.2 Do may bao không kĩ, làm

điều rơi ra khi vận chuyển1.6.2.1 Cho công nhân thu gom lại1.6.2.2 Nhắc nhở công nhân vận chuyển cẩn thận

1.7.1.1 Thu gom phân loại bao

1.7 Bao bố thải1.7.1 Do bao được sử dụng nhiều

lần.1.7.1.2 Với những bao rách ít, có thể may lại tái sữ dụng

1.7.1.3 3 Bao hư thu gom lại bán cho các đơn vị liên quan.2. Sàng phân

cỡ

2.1Vụn điều2.1.1Vụn vỏ điều, tạp chất như:

đất, cát, lá cây, trái đào còn sót

dính lẫn trong điều rơi ra do lồng

sàng quay liên tục2.1.1.1 Thu mua điều sạch , ít tạp chất

2.1.1.2 Thu gom vụn điều bán cho các cơ sở liên quan để ủ

phân, bón cây

2.1.1.3 Vệ sinh máy sàng thường xuyên2.2Bụi

2.2.1Máy phân cỡ điều thô khi

hoạt động phát sinh bụi do lồng

sàng quay.

2.2.2Bụi do bốc xếp bao tải điều

lên xe đẩy tay2.2.1.1 Trang bị khẩu trang cho công nhân để hạn chế ảnh

hưởng của bụi.

2.2.1.2Lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải di động2.2.2.1 Trang bị khẩu trang cho công nhân để hạn chế ảnh

hưởng của bụi.

2.3Mùi2.3.1Mùi hắc đặc trưng của điều.2.3.1.1 Trang bị khẩu trang cho công nhân2.4.1Do thao tác vận chuyển, móc

2.4.1.1 Thay đổi thao tác của cơng nhân thay vì cắt bỏ thì mở

treo bao của công nhân không

bao cẩn thận

đúng

2.4Bao bố thải2.4.1.2 Nhắc nhở công nhân thao tác cẩn thận

2.4.2Bao được sử dụng nhiều lần.2.5Dây nilon

thải2.6Điều rơi vãi2.5.1Do thao tác của công nhân

cắt dây nilon khi đổ điều thô từ

bao tải vào phễu

2.6.1Do bao bị lủng, đựng điều

quá đầy bao làm điều rơi ra2.4.2.1 Thay đổi thao tác của cơng nhân thay vì cắt bỏ thì mở

bao cẩn thận

2.4.2.2 Cho cơng nhân thu gom, phân loại bao còn sử dụng

được, bao hư2.5.1.1 Thay đổi thao tác của công nhân, không được cắt bỏ

dây nilon2.6.1.1 Cho công nhân thu gom lại lượng điều rơi vải2.6.1.2 Nhắc nhở công nhân vận chuyển cẩn thận

3. Hấp hơi

nước3.1 Vụn điều3.1.1Vỏ điều bong tróc ra thành

vụn đen do q trình hấp bằng

nồi hấp thùng quay3.2.1Do thao tác của công nhân

khi trút điều vào nồi và cào điều

ra khỏi nồi không cẩn thận làm

điều rơi vãi3.1.1.1 Vệ sinh máy móc thiết bị thường xuyên

3.1.1.2 Thu gom vụn điều bán cho các cơ sở liên quan để ủ

phân, bón cây3.2.1.1 Nhắc nhở công nhân thao tác cẩn thận3.2 Điều rơi vãi

3.2.2Do công nhân trút điều lên

xe đầy quá mức quy định3.2.1.2 Cho công nhân thu gom lại lượng điều rơi vải3.2.2.1 Nhắc nhở công nhân thao tác cẩn thận

3.2.2.2 Cho công nhân thu gom lại lượng điều rơi vải

3.3 Mùi3.3.1 Mùi hắc đặc trưng của điều3.3.1.1 Trang bị khẩu trang cho công nhân3.4Ồn3.4.1Do việc vận hành motor của

nồi hấp thùng quay3.4.1.1 Thay nồi hấp hơi nước thành lò hấp tĩnh

3.4.1.2 Vệ sinh máy móc thiết bị thường xuyên

3.5.1.1 Thay nồi hấp hơi nước thành lò hấp tĩnh3.5Rung3.5.1Do việc vận hành motor của

nồi hấp thùng quay3.5.1.2 Vệ sinh máy móc thiết bị thường xuyên

3.5.1.3 Lắp đệm chống rung cho các máy móc, thiết bị4. Tách vỏ

cứng4.1 Mùi4.1.1 Mùi hắc đặc trưng của điều.4.1.1.1 Trang bị khẩu trang cho công nhân4.2.1 Do công nhân tách thủ công

không cẩn thận.4.2.1.1 Nhắc nhở công nhân thao tác cẩn thận4.2 Nhân bể4.2.2 Do cắt máy làm nhân bể

nhiều.4.2.1.2 Kiểm tra và thay thế lưỡi dao để đảm bảo năng suất

và chất lượng sản phẩm

4.2.2.1Đổi sang tách vỏ cứng bằng tay

4.2.2.2 Kiểm tra và thay thế lưỡi dao để đảm bảo năng suất

và chất lượng sản phẩm4.3.1 Do đặc điểm của hạt điều,

vỏ điều được tách ra để lấy nhân

điều bên trong.4.3.1.1 Thu gom võ cứng lại và bán cho các cơ sở ép dầu4.3.2 Nhựa vỏ điều gây làm

phỏng, ảnh hưởng tới công nhân4.3.2.1 Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân4.3 Vỏ cứng4.4 Ồn4.4.1Do việc vận hành thiết bị

tách vỏ cứng thủ công và cắt máy4.3.2.2 Nhắc nhở công nhân tránh tiếp xúc trực tiếp với vỏ

cứng

4.4.1.2 Thay thế máy móc thiết bị mới

4.4.1.3 Bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kì

4.5.1.1 Thay thế máy móc thiết bị mới4.5 Rung4.5.1 Do việc vận hành máy tách

vỏ cứng4.4.1.3 Bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kì

5.5.1.2 Đổi sang tách vỏ cứng bằng tay

4.5.1.3 Lắp đệm chống rung cho các máy móc, thiết bị4.6 Rổ nhựa hư4.6.1 Do dính nhựa vỏ điều và

thao tắc của công nhân quăng,

vứt rổ4.6.1.1 Phân riêng rổ sử dụng cho các công đoạn

4.6.1.2 Thường xuyên vệ sinh thiết bị máy móc4.6.1.3 Nhắc nhở ý thức công nhân

4.7.1.1 Phân riêng khay sử dụng cho các công đoạn

4.7 Khay nhựa

4.8 Nhân điều

rơi vãi4.7.1 Do dính nhựa vỏ điều và

thao tắc của công nhân quăng,

vứt khay4.7.1.2 Thường xuyên vệ sinh thiết bị máy móc4.8.1 Do q trình phân loại bằng

máy, nhân điều rơi ra.4.8.1.1 Cho công nhân thu gom lại lượng nhân điều rơi vãi.4.8.2 Nhân rơi vãi do lượng đựng

nhân trong các khay nhựa cao

hơn thành của khay.4.7.1.3 Nhắc nhở ý thức công nhân4.8.1.22 Đổi sang tách vỏ cứng bằng tay4.8.2.1 Nhắc nhở ý thức công nhân

4.8.2.2 Quy định mức đựng nhân điều trong khay, rổ

5. Sấy- xông 5.1 Mùi

hơi5.1.1 Mùi hắc đặc trưng của điều.5.1.1.1 Trang bị khẩu trang cho công nhân5.2 Ồn5.2.1 Do việc vận hành tủ sấy5.2.1.1 Bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kì5.3.1 Do việc vận hành tủ sấy

5.3 Rung5.4 Nước ngưng

đọng5.3.2 Do việc vận hành tủ xông

hơi

5.4.1 Lượng hơi nước ngưng do

việc cấp hơi cho tủ sấyLắp đệm chống rung cho các máy móc, thiết bị5.4.1.1 Cho cơng nhân kiễm tra kĩ tủ sấy trước khi sấy

5.4.1.2Đổi tủ sấy lò hơi sang tủ sấy sử dụng điện

5.5.1.1 Đổi tủ sấy lò hơi sang tủ sấy sử dụng điện5.5 Nhiệt dư5.6 Khay hư5.5.1 Nhiệt dư từ quá trình mở tủ

sấy thốt ra mơi trường5.5.1.2Cho cơng nhân kiễm tra kĩ tủ sấy trước khi sấy5.6.1 Do thao tác của công nhân

quăng, vứt, đá khay5.6.1.1 Phân riêng khay sử dụng cho các công đoạn

5.6.1.2 Thường xuyên vệ sinh thiết bị máy móc5.6.1.3 Nhắc nhở ý thức cơng nhân

6. Tách vỏ

lụa

6.1 Nhân điều

rơi vãi6.1.1Nhân rơi vãi do lượng đựng

nhân trong các khay nhựa cao

hơn thành của khay.6.1.1.1 Cho công nhân thu gom lại lượng nhân điều rơi vãi.6.1.2 Do thao tác của công vứt

hạt điều vào rổ khi phân loại6.1.1.2Quy định mức đựng nhân điều trong khay, rổ

6.1.2.1 Nhắc nhở ý thức công nhân6.2 Mùi6.2.1Mùi hắc đặc trưng của điều6.2.1.1 Trang bị khẩu trang cho công nhân6.3 Vỏ lụa6.3.1 Do đặc điểm của sản xuất

hạt điều, vỏ lụa phải được bóc

hồn tồn ra khỏi nhân.6.3.1.1 Thu gom vỏ lụa bán cho các cơ sở sản xuất thức ăn

gia súc6.4 Ồn6.4.1 Do việc vận hành máy thổi

vỏ lụa, máy nén khí6.4.1.1 Bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kì6.5.1 Do việc vận hành máy thổi

vỏ lụa, máy nén khí6.4.1.1 Bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kì6.5 Rung

6.6 Khay hư6.6.1 Do thao tác của công nhân

quăng, vứt, đá khay6.4.1.2 Thay thế máy móc thiết bị mới6.4.1.2 Thay thế máy móc thiết bị mới

6.6.1 Phân riêng khay sử dụng cho các công đoạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×