1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Sàng lọc các giải pháp sxsh

5 Sàng lọc các giải pháp sxsh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3. 4: Sàng lọc các giải pháp SXSH

Thực

STTCác giải pháp SXSHPhân loạihiện

ngayCần

phân

tích

thêmBị

loạiGiải thíchbỏ

Khơng phù hợp khi cơng1Trải bạt phơi để dễ thu gom vụn điềuQLNV2Thu mua điều sạch , ít tạp chất

Thu gom vụn điều bán cho các cơ sở liên quan đểTĐNLxnhân thực hiện thao tác

trong quá trình phơi3

4

5

6

7

8

9

10ủ phân, bón cây

Vệ sinh máy móc thiết bị thường xun

Thay đổi thao tác của cơng nhân thay vì cắt bỏ thì

mở bao cẩn thận

Nhắc nhở cơng nhân thao tác cẩn thận

Cho cơng nhân thu gom, phân loại bao còn sử

dụng được với bao hư

Thay đổi thao tác của công nhân, không được cắt

bỏ dây nilon

Trang bị khẩu trang cho công nhân để hạn chế ảnh

hưởng của bụi

Lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải di độngxSXSPPxQLNVxQLNVxQLNVxTHTSDxQLNVxThu lại lợi nhuận cho

công ty

Dễ thực hiện

Giảm lượng chất thải và

tiết kiệm chi phí

Giảm thiểu thất thốt

Giảm lượng chất thải và

tiết kiệm chi phí

Giảm lượng chất thải vàQLNVxKSQTxtiết kiệm chi phí

Đảm bảo ATLĐ và

SKNN cho công nhân

Đảm bảo sức khỏe cho

công nhân11

12Cho công nhân thu gom lại lượng điều rơi vải

Nhắc nhở công nhân vận chuyển cẩn thậnQLNV

QLNVx

x13Thu gom võ cứng lại và bán cho các cơ sở ép dầuSXSPPx14Đổi sang tách vỏ cứng bằng tayTĐCN15

16

17

18Kiểm tra và thay thế lưỡi dao để đảm bảo năng

suất và chất lượng sản phẩm

Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân

Nhắc nhở công nhân tránh tiếp xúc trực tiếp với

vỏ cứng

Thu gom vỏ lụa bán cho các cơ sở sản xuất thức ăn

gia súcGiảm thiểu thất thoát

Giảm thiểu thất thoát

Giảm lượng chất thải vàxKSQTxQLNVxQLNVxSXSPPHIx19Chuyển qua bóc tách vỏ lụa bằng tayTĐCN20Nhắc nhở cơng nhân cắt tách cẩn thậnQLNVx21Cho công nhân chất điều cao không quá 3 baoQLNVx22Phân riêng khay, rổ sử dụng cho các công đoạnQLNVx23Quy định mức đựng nhân điều trong khay, rổQLNVxtăng lợi nhuận

Không đáp ứng được

nhu cầu của thị trường

Tăng năng suất và chất

lượng sản phẩm

Đảm bảo ATLĐ và

SKNN cho công nhân

Đảm bảo ATLĐ và

SKNN cho công nhân

Giảm lượng chất thải vàxtăng lợi nhuận

Không đáp ướng được

nhu cầu của thị trường

Nâng cao chất lượng sản

phẩm

Nâng cao chất lượng sản

phẩm

Giảm lượng chất thải và

tiết kiệm chi phí

Giảm lượng chất thải và

tiết kiệm chi phí24

25

26Thu gom dao cùn lại đem đi mài và sử dụng cho

lần sau

Với những bao rách ít, có thể may lại tái sử dụng

Bao bố hư thu gom lại bán cho các đơn vị liênTHTSDxQLNVxQLNVxKSQTx

xGiảm lượng chất thải và

tiết kiệm chi phí

Giảm lượng chất thải và

tiết kiệm chi phí

Giảm lượng chất thải và27quan.

Cho công nhân kiễm tra kĩ tủ sấy trước khi sấy28Lắp đệm chống rung cho các máy móc, thiết bịKSQT29Xây dựng các phòng thơng thốngQLNVx30Đổi tủ sấy lò hơi sang tủ sấy sử dụng điệnTĐCNx31Thay nồi hấp hơi nước thành lò hấp tĩnhTĐCNx32Củi đốt khơng hết đem lưu kho để đốt lần sau.QLNVxQLNVx

x33Để riêng củi nhỏ, củi lớn để tránh củi to đè lên làm

ngãy vụn củi nhỏ34Kê cao củi , tránh củi tiếp xúc với sàn để bị ẩm củiQLNV35Thay thế máy móc thiết bị mớiCTTB36Bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kìKSQT37Thay tồn bộ bóng đèn loại t10 sang t8KSQTtăng lợi nhuận

Giảm thiểu thất thốt

Đảm bảo ATLĐ và

SKNN cho cơng nhân

Tiêu tốn nguồn vốn đầuTiết kiệm nguyên nhiên

liệu

Tiết kiệm nguyên nhiên

liệu

Tiết kiệm nguyên nhiên

liệu

Tiết kiệm nguyên nhiên

liệu

Tiết kiệm nguyên nhiên

xx

xliệu

Tiêu tốn vốn đấu tư

Dễ thực hiện

Tiết kiệm nguyên nhiênliệu

Không phù hợp với hiện

38Chuyển qua phơi điều thủ côngTĐCN39Tận dụng ánh sáng tự nhiên những khu gần cửa sổQLNV40Lắp công tắc riêng cho các nhóm đènKSQTxQLNVx41

42Cung cấp bao bố có sẵn tại cơng ty cho cơ sở thu

mua trong nước vô bao

Thu gom tro và bán cho các cơ sở sản xuất phân

bón, cây cảnhQLNVxTiết kiệm nguyên nhiênxxtrạng sản xuấtliệu

Tiết kiệm nguyên nhiên

liệu

Giảm lượng chất thải và

tiết kiệm chi phí

Giảm lượng chất thải và

tăng lợi nhuận`3.5.2 Tổng hợp các giải pháp đề xuất

Sau q trình sàng lọc các giải pháp SXSH có: 8 giải pháp loại bỏ ngay, 26 giải pháp

thực hiện ngay và 8 giải pháp cần phân tích thêm. Đa số các giải pháp thực hiện ngay

thuộc nhóm giải pháp QLNV, khơng tốn kém chi phi hoặc chi phí thấp và dễ thực hiện,

các giải pháp loại bỏ thuộc nhóm TĐCN.

Kết quả sàng lọc các giải pháp được trình bày qua bảng sau:

Bảng 3.5 Tổng hợp các giải pháp đề xuất

Phân nhóm giải pháp

Loại giải pháp

Thực hiện

Cần phân tích

ngay

thêm

QLNV

17

4

TĐNL

0

1

KSQT

3

3

TĐCN

0

0

TĐSP

0

0

SXSPP

2

0

THTSD

4

0

CTTB

0

0

Tổng

26

8

3.6 Phân tích tính khả thi của các giải phápLoại bỏTổng2

0

0

5

0

0

0

1

823

1

6

5

0

2

4

1

423.6.1 Giải thích các giải pháp

- Cung cấp bao bố có sẵn tại công ty cho cơ sở thu mua trong nước vô bao.

Bao bố bền hơn bao tải rất nhiều. chính vì thế việc sữ dụng bao tải thay cho bao bố

vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa bảo vệ mơi trường .

- Trung bình 1 lơ điều với 91438kg điều thơ, cần 1925 bao tải

- Thay vì chi phí bao tải: 1925 bao x 2.500 đồng/ bao= 4.812.500 đồng

- Chi phí khi thay bao bố : 1925 bao x 8.000 đồng/ bao= 15.400.000 đồng

- Chi phí ban đầu: 15.400.000 đồng - 4.812.500 đồng = 10.587.500 đồng

- Lợi nhuận thu lại hàng tháng là : 4.812.500 đồng

- Thời gian hoàn vốn: 2,2 tháng

- Trang bị khẩu trang cho công nhân để hạn chế ảnh hưởng của bụi.

- Trong quá trình quá trình sản xuất sinh ra bụi, mùi gây ảnh hưởng đến sức khỏe

cơng nhân, năng suất lao động, vì vậy trang bị khẩu trang cho công nhân là cần

thiết để đảm bảo sức khỏe cơng nhân và duy trì năng suất làm việc.

- Chi phí khoảng: 133 người * 10.000 cái= 1.330.000 đồng- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân

- Việc trang bị đồ bảo hộ lao động cho cơng nhân nhằm đảm bảo an tồn lao

động, bảo vệ sức khỏe cho công nhân và chất lượng sản phẩm. Ví dụ như khâu

tách vỏ cứng nên trang bị áo dài tay cho công nhân để tránh bị dính nhựa v ỏ đi ều

làm phỏng da, hay khâu bóc tách, phân loại, kiểm tra, đóng gói, ph ải trang b ị nón

cho cơng nhân để tránh tóc rụng vào sản phẩm,…

- Chi phí đầu tư ban đầu khoảng: 100.000 đồng/ bộ/ người

- Trong cơng ty có khoảng 133 cơng nhân  chi phi: 13.300.000 đồng

- Lợi ích: đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp cho công nhân và tạo

ra sản phẩm đạt chất lượng.

- Kiểm tra và thay thế lưỡi dao để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm

Lưỡi dao trong thiết bị tách nhân cần được kiểm tra và thay thế để đảm bảo hiệu suất

tách nhân và giảm lượng hạt bể.

- Ước tính chi phí đầu tư: khoảng 3.350.000 đồng

- Lợi nhuận: giảm lượng nhân bể khoảng 1,7%

- Lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải di động

Công đoạn sàng phân loại, bóc vỏ lụa làm phát sinh ra bụi. Để hạn chế lượng bụi này

và đảm bảo sức khỏe cho cơng nhân, làm tăng năng suất lao động, có thể đầu tư thiết bị

lọc bụi túi vải dạng di động. Thiết bị bao gồm 1 quạt hút và 1 túi vải có chiều dài

khoảng 2 – 3,5 m, đường kính từ 125 – 300 mm, . Thiết bị hoạt động theo nguyên lí:

quạt hút gắn với túi vải làm cho các hạt bụi trong khơng khí bám vào túi vải và thốt ra

khí sạch. Hiệu suất lọc bụi khá cao và tiện lợi có thể di chuyển.

- Số lượng: 02 cái

- Chi phí đầu tư ban đầu khoảng: 21.600.000 đồng

- Lợi ích: bảo vệ mơi trường và sức khỏe của cơng nhân.

- Thay tồn bộ bóng đèn loại T10 sang T8

Hiện tại trong khâu bóc tách vỏ lụa bằng tay và khâu phân loại, kiểm tra, sử dụng

bóng đèn huỳnh quang neon loại 0,6m T10, nên chuyển qua sử dụng bóng loại 1,2 m T8

để tiết kiệm điện năng

Bảng 3. 6: phân tích lợi ích từ việc thay thế bóng đèn T10 thành T8

STCHỈ TIÊUT10T8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Sàng lọc các giải pháp sxsh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×