1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Lựa chọn và sắp xếp thứ tự thực hiện các giải pháp sxsh

7 Lựa chọn và sắp xếp thứ tự thực hiện các giải pháp sxsh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế và có sự thống nhất vói ban lãnh đạo của cơng

ty, hệ số tầm quan trọng của các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế, môi trường được đưa ra

như sau:

- Kinh tế 50%

- Kỹ thuật 30%

- Môi trường 20%

Các giải pháp SXSH được cho điểm theo thang điểm xác định là 1 - 3 - 5 tương ứng

với tính khả thi thấp - trung bình - cao. Điểm càng lớn thì tính khả thi của giải pháp

càng cao.

Sau khi cho điểm các giải pháp SXSH về mặt kỹ thuật, kinh tế, môi trường tiến

hành nhân với trọng số để lựa chọn phương án được trình bày dưới bảng sau:

Bảng 3. 11: Lựa chọn các giải pháp SXSH

Tính khả thi

ST

T1Cơ hội SXSHKinhMơigtếthuậttrườngđiểmHệ số quan trọng

Cung cấp bao bố có sẵn tại50%cơng ty cho cơ sở thu mua3trong nước vô bao

2Trang bị khẩu trang cho công

nhân để hạn chế ảnh hưởng

của bụi.53Trang bị đồ bảo hộ lao động

cho công nhân54

5

6

7Lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải

di động

Thay tồn bộ bóng đèn loại

T10 sang T8

Lắp cơng tắc riêng cho các

nhóm đèn

Thu mua điều sạch , ít tạp chấtTổn1

1

3

11,

5

2,

5

2,

5

0,

5

0,

5

1,

5

0,30%

5513

3

3

51,

5

1.

5

0,

3

0,

9

0,

9

0,

9

1,Xếp

hạng

chun

g20%

3553

3

3

30,

6

1,

0

1,

0

0,

6

0,

6

0,

6

0,3,63513.822,062,063,042,655

Kiểm tra và thay thế lưỡi dao

8để đảm bảo năng suất và chất30,

55

160,390,

22,06lượng sản phẩm

Sau khi đánh giá các giải pháp, các giải pháp được ưu tiên thực hiện theo thứ tự

được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3. 12 sắp xếp thứ tự các giải pháp được thực hiện

Thtự

Giải pháp

ưu

tiên

1

Thu gom vụn điều bán cho các

cơ sỡ liên quan để ủ phân, bón

cây

Vệ sinh máy móc thiết bị

thường xuyên

Nhắc nhở công nhân thao tác

cẩn thận

Cho công nhân thu gom, phân

loại bao còn sử dụng được, bao- Thay đổi thao tác của công

nhân, không được cắt bỏ dây

nilonCho công nhân thu gom lại

lượng điều rơi vải

Nhắc nhở công nhân vận chuyển

cẩn thận

Thu gom võ cứng lại và bán cho

các cơ sỡ ép dầu

Thay đổi thao tác của cơng nhân

thay vì cắt bỏ thì mở bao cẩn thậnNhắc nhở công nhân tránh tiếp

xúc trực tiếp với vỏ cứng

Thu gom vỏ lụa bán cho các cơ

sở sản xuất thức ăn gia súcChi phí đầu

0 đồngLựa

chọnKết quả ước

tính đạt được/

thángxGiảm chi phí

xử lí vụn điều

Tăng hiệu quả

sử dụng và

giảm hư hỏng

mách móc

Giảm lượng

bao tải thải0 đồngx0 đồngx0 đồngxGiảm lượng vật

liệu đầu vào0 đồngx240.000 đồng0 đồngx-0 đồngx-0 đồngx98.668.395

đồng0 đồngx0 đồngx0 đồngx2.888.700 đồngĐảm bảo

SKNN và

ATLĐ cho

công nhân

6.264.593 đồngNhắc nhở công nhân cắt tách

cẩn thận

Cho công nhân chất điều cao

không quá 3 bao

Phân riêng khay, rỗ sử dụng cho

các công đoạn

Quy định mức đựng nhân điều

trong khay, rổ

Thu gom dao cùn lại đem đi mài

và sử dụng cho lần sau.

Bao bố hư thu gom lại bán cho

các đơn vị liên quan.

Cho công nhân kiễm tra kĩ tủ

sấy trước khi sấy

Lắp đệm chống rung cho các

máy móc, thiết bị

Củi đốt khơng hết đem lưu kho

củi để đốt lần sau.

Kê cao củi, để tránh mối mọt,

ẩm mốc

Để riêng củi nhỏ, củi lớn để

tránh củi to đè lên làm ngãy vụn

củi nhỏ23

40 đồngx-0 đồngx-0 đồngx-0 đồngx--x-0 đồngx-0 đồngx-0 đồngxGiảm tiếng ồn

và rug từ máy

móc0 đồngx-0 đồngx-0 đồngxTăng tuổi thọ

máy móc và

tăng năng suất

Giảm lượng

điện tiêu thụ

Tiết kiệm

lượng ngun

vật liệu đầu vàoBảo trì bảo dưỡng máy móc

thiết bị theo định kì-xTận dụng ánh sáng tự nhiên

những khu gần cửa sổ0 đồngxVới những bao rách ít, có thể

may lại tái sữ dụng-xThu gom tro và bán cho các cơ

sở sản xuất phân bón, cây cảnh0 đồngx441.090 đồng133.000 đồngxĐảm bảo sức

khỏe cho công

nhân13.300.000

đồngxĐảm bảo

SKNN và

ATLĐ cho

công nhân10.587.500

đồngxTrang bị khẩu trang cho công

nhân để hạn chế ảnh hưởng của

bụi.

Trang bị đồ bảo hộ lao động cho

công nhânCung cấp bao bố có sẵn tại cơng

ty cho cơ sở thu mua trong nước

vơ bao4.812.500 đồngLắp cơng tắc riêng cho các

nhóm đèn5

6Thu mua điều sạch , ít tạp chất7Kiểm tra và thay thế lưỡi dao để

đảm bảo năng suất và chất

lượng sản phẩm

Thay tồn bộ bóng đèn loại T10

sang T8125.000 đồng

5.315.692đồn

g3.350.000

đồng

4.200.000

đồng51.792 đồngxGiảm được

lượng vụn điều

và chi phí xử lí

vụn điềux

xx427.466 đồngGiảm ơ nhiễm

mơi trường và

Lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải di

21.600.000

x

đảm bảo sức

động

đồng

khỏe cho cơng

nhân

46.395.692

113.794.536

Tổng

đồng

đồng

Ghi chú: Giải thích các giải pháp thực hiện ngay thuộc nhóm thứ tự ưu tiên 1

chi tiết tham khảo phụ lục 1

3.8 Thành lập đội sản xuất sạch hơn

Đội SXSH là lực lượng then chốt, nhân tố quan trọng trong quá trình triển khai

áp dụng SXSH tại cơng ty. Vì vậy thành lập đội SXSH là việc đầu tiên khi bắt đầu

thực hiện SXSH.

Bảng 3. 13 Vai trò, chức năng của đội sản xuất sạch hơn.

STT

1Bộ phận tham gia

Cấp lãnh đạo2Phòng kế tốn3Phòng sản xuấtChức vụ

Giám đốc

Kế tốnVai trò

Xét duyệt các giải pháp đề xuất

Ghi lại các khoản đầu tư và tínhtrưởng

Quản đốctốn lợi ích mang lại cho công ty

Cung cấp thông tin, tổng hợp sốxưởng sảnliệu liên quan tại các xưởng sảnxuất

Trưởng khuxuấthấp - sấy

Trưởng khuTổng hợp số liệu tại khu hấp – sấycắt tách vỏTổng hợp số liệu khu cắt táchcứng

Trưởng khuTổng hợp số liệu khu bóc táchbóc tách vỏlụa

Trưởng khu

kiểm trađóng gói

Phân xưởng

45Phòng cơ khíPhòng hành chínhtrưởng phòng

cơ khí

Trưởng phònghành chính

3. 9 Thực hiện các giải pháp xsshTổng hợp số liệu khâu phân loại,

kiểm tra- đóng gói.

Đánh giá, tổng hợp số liệu máy

móc, thiết bị kỹ thuật

Thu thập số liệu liên quan đến việc

xuất, nhập khẩu nguyên , nhiên liệu3.9.1 Chuẩn bị thực hiện

Chuẩn bị thực hiện:

- Phổ biến SXSH cho tồn cơng ty.

- Phổ biến kế hoạch thực hiện các giải pháp.

- Đối với các giải pháp liên quan tới hoạt động của máy móc cần phải:

 Tìm hiểu chi tiết về kĩ thuật của các thiết bị lắp đặt phù hợp với nhà máy vànguốn kinh phí.

 So sánh, đánh giá và lựa chọn các thiết bị của các nhà cung cấp khác nhau.

 Mua các thiết bị cần thiết để phục vụ cho quá trình thực hiện.

 Chuẩn bị nhân lực để lắp đặt thiết bị, hỗ trợ một cách nhanh nhất để hồn thành

cơng việc đúng theo kế hoạch đã đề ra để không ảnh hưởng đến hoạt động của

nhà máy.

 Lên kế hoạch ngưng sản xuất để thực hiện cho phù hợp: Nếu trong quá trình

thực hiện các cơ hội sản xuất sạch hơn có lắp đặt các thiết bị mới thì sẽ tổ chức

lắp đặt vào ngày chủ nhật,nều thời gian dài thì phải lên kế hoạch ngưng sản xuất

để thực hiện cho phù hợp

3.9.2 Kế hoạch thực hiện các giải pháp

Sau khi lựa chọn các giải pháp sẽ được triển khai thực hiện. Để thực hi ện các

giái pháp SXSH một cách hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích, cơng ty cần có kế

hoạch hoạt động rõ ràng, đặc biệt phải có sự phối hợp của các phòng ban

trong cơng ty. Cụ thể kế hoạch thực hiện các giải pháp SXSH được trình bày

qua bảng sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Lựa chọn và sắp xếp thứ tự thực hiện các giải pháp sxsh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×