1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung 2: Kể chuyện âm nhạc

Nội dung 2: Kể chuyện âm nhạc

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ nội dung gì?

- Đọc cho HS nghe câu chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh.

B. hoạt động thực hành- Dùng tranh ảnh minh họa kể tóm tắt lại toàn bộ câu

chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh. GV nhấn mạnh 2 tình tiết trong

câu chuyện có liên quan đến tiếng đàn (đoạn Thạch Sanh bị Lý

Thông cớp công, vu oan và bị nhốt vào ngục, Thạch Sanh đem

đàn ra gảy; đoạn Thạch Sanh dùng tiếng đàn đẩy lui quân

giặc)

- Đặt một số câu hỏi cho HS trả lời sau khi nghe câu

chuyện.

+ Vì sao công chúa đang bị câm bỗng bật lên tiếng nói?

+ Có phải tiếng đàn đã gợi cho công chúa nhớ lại ngời đã cứu

mình?

+ Tại sao quân giặc bị thua phải xin hàng và quay về nớc?

- Kết luận: Tiếng đàn, tiếng hát có tác động mạnh mẽ đến

tình cảm con ngời.

C. hoạt động ứng dụng- Về nhà các em tập kể lại câu chuyện cho ngời thân trong

gia đình nghe.Hoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 26Học hát bài: Chim chích bôngNhạc: Văn Dung

Lời: Thơ Nguyễn ViếtBình

Mục tiêu

- Biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

Tài liệu và phơng tiện- Hát chuẩn xác bài Chim chích bông.

- Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc, máy nghe.

- Nhạc cụ gõ.

Tiến trình

A. Hoạt động cơ bản- Cùng hát một bài hát đã học.

- Làm quen với bài hát mới: Chim chích bông

+ HS đọc lời ca trên bảng phụ.

+ Trả lời câu hỏi: Nội dung bài hát nói về điều gì?- Đọc lời của bài hát:

Chim chích bông, bé tẹo teo

Rất hay trèo, tõ cµnh na ra cµnh bëi sang bơi chi

Em vÉy gọi chích bông ơi

Luống rau xanh sâu đang phá

Chim xuống nhé có thích không?

Chú chích bông liền sà xuống bắt sâu cùng và luôn mồm

Thích thích thích! Thích thích thích!Đọc lời của bài hát theo tiết tấu lời ca cùng GV.B. Hoạt động thực hành- Tập hát từng câu.

- Tập hát cả bài.- Tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách

Chim chích bông bé tẹo teo

x

x

x

x

- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca:

Chim chích bông bé tẹo teo

x

x

x

x x x

Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng.- Trả lời câu hỏi sau:

+ Trong lời ca của bài Chim chích bông, có nhắc đến tất cả

bao nhiêu từ chích bông?

C. Hoạt động ứng dụng- Em hãy hát bài Chim chích bông cho ngời thân trong gia đình

nghe.

- Với sự giúp đỡ của ngời thân, hoặc là tự em sáng tạo, hãy tìm

động tác múa hoặc vận động phụ họa cho bài hát.

Đánh giá

Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá về việc học hát của mình bằng cách đánh dấu

x vào 1 trong 4 mức độ:

Hát ở mức độ tốt

Hát ở mức độ trung

bình

Hát ở mức độ khá

Hát ở mức độ yếu

kém

Hoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 27Ôn tập bài hát: Chim chích bông

Nhạc: Văn DungLời: Thơ Nguyễn Viết

Bình

Mục tiêu

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

Tài liệu và phơng tiện

- Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc, máy nghe.

- Một vài động tác phụ họa theo nội dung bài hát.

Tiến trình

A. Hoạt động thực hành- Ôn tập bài hát Chim chích bông

+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách:

Chim chích bông, bé tẹo teo

x

x

x

x

Rất hay trèo, từ cành na ra cành bởi sang bụi chuối

x

x

x

x x

x

x

x

Em vẫy gọi chích bông ơi

x

x

x

xx

Luống rau xanh sâu đang phá

x

x

x

x

Chim xuống nhé có thích không?

x

x x

x

Chú chích bông liền sà xuống bắt sâu cùng và luôn mồm

x

x

x

x

x

x

x

x

Thích thích thích! Thích thích thích!

x

x

x

x

+ Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng.

- Thể hiện sắc thái của bài Múa vui.

+ Tập lấy hơi ở đầu câu và giữa các câu hát.

+ Tập diễn tả sắc thái vui tơi, nhịp nhàng khi trình bày bài

hát.- Tập hát theo nhóm+ Hát đối đáp giữa hai nhóm:

Nhóm

1

Nhóm

2

Nhóm

1

Nhóm

2

Nhóm

1

Nhóm

2

Nhóm

1Chim chích bông, bé tĐo teo

RÊt hay trÌo, tõ cµnh na ra cµnh bëi sang bụi chuối

Em vẫy gọi chích bông ơi

Luống rau xanh sâu đang phá

Chim xuống nhé có thích không?

Chú chích bông liền sà xuống bắt sâu cùng và

luôn mồm

Thích thích thích! ThÝch thÝch thÝch!+ H¸t nãi tiÕp trong mét nhãm:

HS 1

HS 2

HS 3

HS 4

HS1

HS 2

HS 3Chim chÝch b«ng, bÐ tĐo teo

RÊt hay trÌo, tõ cµnh na ra cµnh bëi sang bơi chuối

Em vẫy gọi chích bông ơi

Luống rau xanh sâu đang phá

Chim xuống nhé có thích không?

Chú chích bông liền sà xuống bắt sâu cùng và

luôn mồm

Thích thích thích! Thích thích thích!- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp:

Chim chích bông, bé tẹo teo

x

x

Rất hay trèo, từ cành na ra cành bởi sang bụi chuối

x

x

x

x

- Hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc.

- Tập biểu diễn: Biểu diễn bài hát theo nhóm hoặc cặp đôi:

Một vài nhóm hoặc cặp đôi biểu diễn bài hát trớc lớp: Hát kết hợp

gõ đệm hoặc vận động theo nhạc.- HS trả lời các câu hỏi sau:

+ Nêu cảm nhận của em về bài Chim chích bông?

+ Ai là tác giả của bài Chim chích bông?

E. Phạm Tuyên

C. Hoàng Lân

F. Lu Hữu Phớc

D. Văn Dung

+ Cụm từ nào dới đây không có trong bài Chim chích bông?

F. Bé tẹo teo

C. Rất hat trèo

G. Liền sà xuống

D. Cùng nhảy múa

B. Hoạt động ứng dụng- Em hãy hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc bài Chim

chích bông cho ngời thân ở gia đình xem.

Đánh giá

Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá về việc học hát của mình bằng

cách đánh dấu x vào 1 trong 4 mức độ:

Hát ở mức độ tốt

Hát ở mức độ kháHát ở mức độ trung

bình

Hát ở mức độ yếu kémHoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 28Học hát bài: Chú ếch con

Nhạc và lời: Phan Nhân

Mục tiêu

- Biết hát theo giai điệu và lời ca (lời 1)

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

Tài liệu và phơng tiện

- Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc, máy nghe.

- Hình ảnh một vài loài chim, cá.

- Bảng phụ chép lời ca.

Tiến trình

A. Hoạt động cơ bản- Cùng hát một bài hát đã học.

- Làm quen với bài hát mới: Chú ếch con (lời 1)

+ HS đọc lời ca trên bảng phụ.

+ Trả lời câu hỏi: Nội dung bài hát nói về điều gì?- Đọc lời của bài hát:

Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi mắt tròn

Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kỊ vên xoan

Bao nhiªu chó trª non cïng bao cô cá rô ron

Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn.Đọc lời của bài hát theo tiết tấu lời ca cùng GV.

B. Hoạt động thực hành- Tập hát từng câu.

- Tập hát cả bài.

- Tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách

Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi mắt tròn

x

x

x x x

x

x

- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca:

- Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi mắt tròn

x

x x x x x x x x x x

x

Hát nối tiếp: Chia 4 nhóm và phân công thực hiện

Nhóm Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi mắt tròn

1

Nhóm Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vờn xoan

2

Nhóm Bao nhiêu chú trê non cùng bao cô cá rô ron

3

Nhóm Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang

4

dồn.- Trả lời câu hỏi sau:

+ Trong lời ca của bài Chú ếch con, có nhắc đến tất cả bao

nhiêu loài vật mà em biết?C. Hoạt động ứng dụng- Em hãy hát bài Chú ếch con cho ngời thân trong gia đình

nghe.

- Với sự giúp đỡ của ngời thân, hoặc là tự em sáng tạo, hãy tìm

động tác múa hoặc vận động phụ họa cho bài hát.

Đánh giá

Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá về việc học hát của mình bằng cách đánh dấu

x vào 1 trong 4 mức độ:

Hát ở mức độ tốt

Hát ở mức độ trung

bình

Hát ở mức độ khá

Hát ở mức độ yếu

kémHoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 29Ôn tập bài hát: Chú ếch conNhạc và lời: Phan NhânMục tiêu

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời 1. Tập hát lời 2.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

Tài liệu và phơng tiện

- Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc, máy nghe.

- Hình ảnh một vài loài chim, cá.

- Bảng phụ chép lời ca.

Tiến trình

A. hoạt động cơ bản- Hát lại lời 1 của bài Chú ếch con

- Nghe GV đàn lại giai điệu bài hát Chú ếch con.Đọc lời 2 của bài Chú ếch con:

Kìa chú là chú ếch con thích chí cời khì.Đọc lời của bài hát theo tiết tấu lời ca.

Kìa chú là chó Õch con bÐ ngoan lµ ngoan nhÊt nhµ

Chó häc thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng họa mi

Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi

Nghe tiếng hát mê li cùng vui thích chí cời khì.

B. hoạt động thực hành- HS nghe GV đàn giai điệu cả bài.

- Các nhóm tự tập hát lời 2.

- Lần lợt các nhóm trình bày lời 2 (GV nhận xét và sửa những

chỗ cha hát đúng)

- Các nhóm tự tập hát và gõ đệm theo yêu cầu của GV.

- Các nhóm tự tập hát cả 2 lời kết hợp vận ®éng phơ häa.- GV chØ ®Þnh 1-2 nhãm biĨu diƠn bài hát trớc lớp.

- Lớp hát lại cả 2 lời kết hợp vận động phụ họa.

C. hoạt động ứng dụng- Về nhà, HS hát cho ngời thân trong gia đình nghe bài

hát vừa học.

- Tham gia hát cùng bạn bè trong lớp khi khởi động các tiết

học.Hoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 30Học hát bài: Bắc kim thang

Dân ca Nam Bộ

Mục tiêu

- Biết đây là bài dân ca.

- Biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

Tài liệu và phơng tiện

- Hát chuẩn xác bài Bắc kim thang.

- Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc, máy nghe.

- Tranh ảnh minh họa.

- Bảng phụ chép lời ca.

Tiến trình

A. Hoạt động cơ b¶nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung 2: Kể chuyện âm nhạc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×