1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Khi nghe 1 bài hát hay 1 bản nhạc, các em cần chú ý tư thế ngồi nghe. Cần nhớ được tên bài hát, bản nhạc và ten tác giả sáng tác.

- Khi nghe 1 bài hát hay 1 bản nhạc, các em cần chú ý tư thế ngồi nghe. Cần nhớ được tên bài hát, bản nhạc và ten tác giả sáng tác.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 33Học hát: Dành cho địa phơng tự chọn.Mục tiêu

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

Tài liệu và phơng tiện

- Bảng phụ.

- Nhạc cụ quen dùng.

- Nhạc cụ gõ đệm.

Tiến trình

A. hoạt động cơ bản-Cùng nhau hát một bài hát đã học

Làm quen với bài hát mới

Đọc bản nhạc:

Quan sát bức tranh:

Trả lời câu hỏi: Nội dung bài hát nói về điều gì?- Đọc lời của bài hát.

- Đọc lời của bài hát theo tiết tấu lời ca.

B. hoạt động thực hành- Tập hát từng câu.

- Tập hát cả bài.

- Tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách:

- Đệm theo tiết tấu lời ca:

C. hoạt động ứng dụng- Về nhà, HS hát cho ngời thân trong gia đình nghe bài hát vừa

học.

- Với sự giúp đỡ của ngời thân hoặc tự nghĩ, em hãy tìm động

múa hoặc vận động phụ hoạ cho bài hát.

đánh giá

Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá về việc học hát của mình bằng

cách đánh dấu x vào 1 trong 4 mức độ:

Hát ở mức độ tốt

Hát ở mức độ kháHát ở mức độ trung

bình

Hát ở mức độ yếu kémHoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 34Ôn tập và biểu diễn bài hát.

Mục tiêu

- Tập biểu diễn một vài bài hát đã học.

Tài liệu và phơng tiện

- Bảng phụ.

- Nhạc cụ quen dùng.

- Nhạc cụ gõ đệm.

- Đàn, đĩa, tranh minh hoạ.

- Thanh phách, trống nhỏ, song loan, mõ.

Tiến trình

a. hoạt động thực hành- GV có thể dùng tranh ảnh minh hoạ, băng nhạc không

lời 6 bài hát của Học kỳ I cho HS xem, nghe.

- Yêu cầu HS nhớ lần lượt các bài haựt ủaừ hoùc.

+ Thật là hay (Hoàng Lân)

+ Xòe hoa (Dân ca Thái)

+ Múa vui (Lu Hữu Phớc)

+ Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh)

+ Cộc cách tùng cheng (Phan Trần Bảng)

+ Chiến sĩ tí hon (Nhạc: Đinh Nhu - Lời: Việt Anh)

(Nêu đợc tên tác giả càng tốt)- GV mụứi từng nhóm lên hát sử dụng các nhạc cụ gõ

đệm vaứ vaọn ủoọng phuù hoaù hoaởc chơi các troứ chụi theo

từng bài hát .

- Động viên các em HS mạnh daùn, tửù tin khi leõn bieồu dieón

.B. hoạt động ứng dụng- Về nhà, em hãy hát kết hợp vận động theo các bài hát đã

biểu diễn trong tiết học.Hoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 35Ôn tập và biểu diễn bài hát.

Mục tiêu

- Ôn tập một số bài hát đã học ở học kì II và tập biểu diễn một

vài bài hát đó.

Tài liệu và phơng tiện

- Bảng phụ.

- Nhạc cụ quen dùng.

- Nhạc cụ gõ đệm.

- Đàn, đĩa, tranh minh hoạ.

- Thanh phách, trống nhỏ, song loan, mõ.

Tiến trình

a. hoạt ®éng thùc hµnh- GV có thể dùng tranh ảnh minh hoạ, băng nhạc không

lời 6 bài hát của Học kỳ II cho HS xem, nghe.

- Yêu cầu HS nhớ lần lửụùt caực baứi haựt ủaừ hoùc.

+ Trên con đờng đến trờng (Ngô Mạnh Thu)

+ Hoa lá mùa xuân (Hoàng Hà)

+ Chú chim nhỏ dễ thơng (Nhạc Pháp; Lời: Hoàng Anh)

+ Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung; Lời: Thơ Nguyễn Viết

Bình)

+ Chú ếch con (Phan Nhân)

+ Bắc Kim Thang (Dân ca Nam Bộ)

(Nêu đợc tên tác giả càng tốt)- GV mụứi từng nhóm lên hát sử dụng các nhạc cụ gõ

đệm vaứ vaọn ủoọng phuù hoaù hoaởc chơi các troứ chụi theo

từng bài hát .

- Động viên các em HS mạnh daùn, tửù tin khi leõn bieồu dieón

.

B. hoạt động ứng dụng- Về nhà, em hãy hát kết hợp vận động theo các bài hát đã

biểu diễn trong tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Khi nghe 1 bài hát hay 1 bản nhạc, các em cần chú ý tư thế ngồi nghe. Cần nhớ được tên bài hát, bản nhạc và ten tác giả sáng tác.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×