1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)

Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 6: Đáp án B

Câu 7: Đáp án C

Câu 8: Đáp án B

Câu 9: Đáp án C

Câu 10: Đáp án A

Câu 11: Đáp án B

Lời giải:

Ta biến đổiVậy , cấp số cộng (un) với u1 =3 và d=2.

Câu 12: Đáp án D

Ta biến đổi:=> q = 20/10 = 2 => u1 = 1Vậy cấp số nhân (un) có u1 = 1 và q=2.

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Ta có ngay: Sn = u1 + u2 + ... + un

Mặt khác, ta có biểu diễn:Từ đó, ta nhận được: u1 = 1/2 - 1/4

u2 = 1/3 - 1/5

...

un = 1/(n+1) - 1/(n+3)

Cộng theo vế các đẳng thức trên, ta được:Bài 2:

Lời giải:a. 6 số hạng đầu của dãy là 1;3;7;15;31;63.

b. u9=511

Bài 3:

Lời giải:

a. Sử dụng công thức un = u1 +(n-1)d.

b. Từ giả thiết a,b,c lập thành 1 cấp số cộng ta được:

a + c = 2b ⇔ a - b = b - c = 1/2 (a-c)

Nhận xét rằng:c. u1 = 1 và d=3.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×