1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 9)

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 9)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong mặt phẳng Oxy, cho v→(1/3;1) và điểm M (1/3;2/3). Ảnh của điểm M qua phép

tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

A.(2/3;5/3)B.(0;-1/3)C.(0;1/3)D.(-2/3;-5/3)Câu 2 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳngĐể phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì v phải là vectơ nào trong các

trường hợp sau:

A.(2;1)B.(10;0)C.(3;1)D.(1;3)Câu 3 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình:Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục Oy có phương trình là:

A.2x-y-7=0B.2x-y+7=0C.2x+y-7=0D.2x+y+7=0Câu 4 (0,5 điểm)

Nghiệm của phương trình sin(πsin2x)=1 là:Câu 5 (0,5 điểm)

Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài trong cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài. Xác suất để trong

5 quân bài này có qn 2 rơ, qn 3 pích, qn 6 cơ, quân 10 nhép và quân K cơ

bằng:Câu 6 (0,5 điểm)

Cho cấp số nhân (un) biết q=2/3 , u4 = 8/21. Giá trị u1 bằng:

A.9/7B.8/7C.1D.6/7Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Cho ∆ABC chứng minh rằng: 1 < cosA+cosB+cosC ≤ 3/2.

Bài 2 (2 điểm)

Giải phương trình: cos13 x + sin14x = 1

Bài 3 (1 điểm)

Từ 7 chữ số 0,1,...,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau .

Bài 4 (2 điểm)

Cho dãy số (un) xác định như sau:Xác định cơng thức tính un theo n.

Bài 5 (1 điểm)Cho hàm số: y=(x-1)/(x+1) . Chứng minh rằng đường thẳng y=x+2 là trục đối xứng của

đồ thị hàm số.Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 9)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 9)Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án A

Lời giải:

Ta biết rằng phép tịnh tiến theo vectơ v→ biến điểm M(x;y) thành điểm M’(x’;y’) với:Câu 2: Đáp án B

Lời giải:

Để phép tịnh tiến theo vectơ biến (d) thành chính nó thì vectơ v→ phải có giá song

song với đường thẳng (d).

Nhận xét rằng đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương a→ (2;0)// (10;0)

Do đó, chúng ta chọn đáp án B.

Câu 3: Đáp án B

Lời giải:

Chuyển phương trình đường thẳng (d) về dạng tổng quát: (d):2x+y-7=0

Mỗi điểm M’(x;y) ∈ (d') là ảnh của 1 điểm M(xo;yo) qua phép đối xứng trục Oy, ta có:Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Câu 4: Đáp án C

Lời giải:

Ta có:

sin(πsin2x) = 1 ⇔ πsin2x = π/2 + 2;π

⇔ sin2x = 1/2 + 2l, l∈ Z

Phương trình (1) có nghiệmKhi đó (1) có dạng:Vậy phương trình có 2 họ nghiệm.

Câu 5: Đáp án A

Lời giải:

Nhận thấy:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 9)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×