1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 5)

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 5)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Giá trị lim (n2-1)/(n+2) bằng:

A.0 B.1 C.2 D.∞

Câu 2 (0,5 điểm)Giá trịbằng:A.5/4 B.1 C.-1 D.-5/4

Câu 3 (0,5 điểm)Giá trịbằng:A.1 B.1/3 C.1/6 D.0

Câu 4 (0,5 điểm)

Cho hàm số y=(x22+2x+2)/(x+1). Đạo hàm y’ bằng:Câu 5 (0,5 điểm)

Cho hàm số y=x.cotx. Đạo hàm y’ bằng:Câu 6 (0,5 điểm)

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x3 tại điểm có hồnh độ bằng 2 có phương trình là:

A.y=x+6 B.y=2x+4 C.y=12x-16 D.y=6x-4Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)Chứng minh rằng nếu.Bài 2 (1 điểm)Tính đạo hàm của hàm số

Bài 3 (3 điểm)

Cho hình chop S.ABCD có đáy ABCD là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường

kính AB=2a, SA=a√3 và vng góc với mặt phẳng (ABCD).

a. Tính cosin góc giữa 2 mặt phẳng (SAD) và (SBC).

b. Tính cosin góc giữa 2 mặt phẳng (SBC) và (SCD).

Bài 4 (1 điểm)

Tìm a,b cho các phương

a.sin3x+b.sin5x=sin5x.trìnhsaunghiệmđúngvớimọix:2a.sinx-Đáp án Đề kiểm tra Tốn 11 học kì 2 (Đề 5)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 2 11 (Đề 5)Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án D

Lời giải:

Ta cóCâu 2: Đáp án A

Lời giải:

Ta cóCâu 3: Đáp án C

Lời giải:

Ta cóCâu 4: Đáp án ALời giải:

Ta cóCâu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta cóCâu 6: Đáp án C

Lời giải:

Ta có

Trước tiên, ta có: y’ = 3x2.

Tại điểm có hồnh độ bằng 2 phương trình tiếp tuyến có dạng:

(d): y – y(2) = y’(2)(x – 2) =⇔ (d): y = 12x – 16.Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Ta có:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 5)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×