1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 7)

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 7)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 2: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:Câu 3: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:Câu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:Câu 6: Đáp án D

Lời giải:

Trước tiên, ta có: f(x) = -3sinx + 4cosx + 5

Khi đó, ta được: f(x) = 0 ⇔ -3sinx + 4cosx + 5 = 0

⇔ 3sinx - 4cosx = 5

⇔ 3/5 sinx - 4/5 cosx = 1

Đặt 3/5 = cosa thì 4/5 = sina, do đó ta được:

sinxcosa - sinacosx = 1

⇔ sin(x-a) = 1

⇔ x - a = π/2 + 2kπ

⇔ x = a + π/2 + 2kπ , k ∈ ZPhần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Với mọi c < 0 tùy ý, xét:Đặt δ = 1/c.∀ c > 0 ∃ δ = 1/c > 0 sao cho |x| < δ ta có:

|f(x)| > cBài 2:

Lời giải:

Ta có ngayBài 3:

Lời giải:Ta dựng:

AE vng góc với BD tại E

CF vng góc với BD tại F suy ra ∠AEM và ∠CFN theo thứ tự là góc nhị diện của (A,

BD, M) và ( C, BD, N).

Ta có: (A, BD, M)+ (M, BD, N) + ( C, BD, N)= (A, BD, C)= 180°

Vậy, điều kiện cần và đủ để nhị diện (M, BD, N) có số đo góc bằng 60° là:

(A, BD, M) + ( C, BD, N)= 120°

⇔ ∠AEM + ∠CFN = 120o

tan⁡(∠AEMTrong ΔABD vng tại A, ta có:+∠CFN)=tan⁡120°Trong ΔAEM vng tại A, ta có:Trong ΔCFN vng tại C, ta cóThay (2), (3) vào (1), ta được:Bài 4:

Lời giải:

Ta chứng minh bằng quy nạp.Với n = 1, ta có y’ = - sinx = cos⁡(x+π/2) đúng.

Giả sử công thức đúng với n = k, tức là y(k) = cos(x+ kπ/n)

Ta chứng minh công thức đúng với n = k +1, tức là chứng minh: y (k+1) = cos (x+

(k+1)π/n)Vậy, ta ln có y(n) = cos(x + nπ/2)Đề kiểm tra Tốn 11 học kì 2 (Đề 8)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)Giá trị

A.2bằng:B.3C.-3D.-2Câu 2 (0,5 điểm)Giá trị

A.-1bằng:

B.-1/2C.1/2Câu 3 (0,5 điểm)D.1Giá trị

A. -3/2bằng:

B. -1/2C. 1/2D. 3/2Câu 4 (0,5 điểm)Cho hàm số.Đạo hàm y’ bằng:Câu 5 (0,5 điểm)

Cho hàm số.Đạo hàm y’ bằng:Câu 6 (0,5 điểm)

Cho hàm số y=1/(1-x) .Đạo hàm y” bằng:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 7)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×