1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 8)

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 8)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ta có:Câu 2: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:Câu 3: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:Câu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:Câu 6: Đáp án D

Lời giải:

Ta viết lại hàm số dưới dạng: y = (1-x)-1Từ đó suy ra y' = (1-x)-2 => y' = 2(1-x)-3 = 2/(1-x)3Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Ta có:Bài 2:

Lời giải:

Cho x một gia số Δx ,ta lần lượt có:Bài 3:

Lời giải:a. Nhận xét rằng:(ABB1A1) // (CDD1C1)

α ∩ (ABB1A1) = A'B' => A'B' //C'D'

α ∩ (CDD1C1) = C'D'

(BCC B ) // (ADD1A1)

11α ∩ (BCC1B1) = B'C' => B'C' //A'D'

α ∩ (ADD1A1) = A'D'

suy ra, tứ giác A'B'C'D' là hình bình hành.

Giả sử AC ∩ BD = O và A'C' ∩ B'D' = O' , ta có:

OO’ = 1/2(AA' + CC') vì OO’ là đường trung bình của hình thang ACC’A’ ;

OO’ = 1/2(BB' + DD') vì OO’ là đường trung bình của hình thang BDD’B’.

Suy ra: 1/2(AA' + CC') = 1/2(BB' + DD') ⇔ a + c = b + d. đpcm.

b. Nhận xét rằng hình chiếu vng góc của góc ∠A'OB' lên (ABCD) là ∠AOB

Để A'B'C'D' là hình thoi điều kiện cần và đủ là:

∠A'OB'= 90°c. Nếu a = b , ta được:

AA' = BB' => A'B' // AB => ∠A'B'C' = 90o => A'B'C'D' là hình chữ nhật.

Thấy ngay, đảo lại khơng đúng vì với vai trò của b, d như nhau nên A'B'C'D' cũng sẽ là

hình chữ nhật khi a = d.

Bài 4:Lời giải:

a. Ta có:Vậy, với a = -1 , b = 1 thỏa mãn điều kiện đầu bài.b. Từ kết quả câu a), ta nhận được: y =Do đó ta dự đốn được y(n) =

Việc chứng minh dự đoán trên là đúng được thực hiện bằng phương pháp quy nạp –

Đề nghị bạn đọc tự làm.Đề kiểm tra Tốn 11 học kì 2 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)Giá trị

A.-1bằng:

B.-1/2C.1/2Câu 2 (0,5 điểm)D.1Giá trị

A.0B.1/2bằng:

C.2/3D.1Câu 3 (0,5 điểm)Giá trị

A.0B.1/2bằng:

C.1D.3/2Câu 4 (0,5 điểm)Cho hàm số. Đạo hàm y’ bằng:Câu 5 (0,5 điểm)

Cho hàm số y= tan2x - cot2x . Đạo hàm y’ bằng:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 8)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×