1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 10)

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 10)

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. 3/2B. 1/2C. -1/2D. -3/2Câu 2 (0,5 điểm)Giá trị

A. √3/2bằng:

B. √3C. 3√3/2D. 2√3Câu 3 (0,5 điểm)Giá trị

A. 1/4bằng:

B. 1/2C. -1/2D. -1/4Câu 4 (0,5 điểm)Cho hàm số. Đạo hàm y’ bằng:Câu 5 (0,5 điểm)Cho hàm số. Đạo hàm y’ bằng:Câu 6 (0,5 điểm)

Điểm M trên đồ thị hàm số y = 1/(x-1), biết rằng tiếp tuyến tại M cùng với các trục tọa

độ tạo thành 1 tam giác có diện tích bằng 2. Tọa độ của điểm M là:

A.(2;1)B.(0;-1)C.(1/2;-2)D. (3/4;-4)Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Chứng minh rằng không tồn tại.

Bài 2 (1 điểm)

Hãy phương trình y'.y = 2x + 3, biết y= √(x2 - 1) .

Bài 3 (3 điểm)

Cho hình vng ABCD cạnh bằng a. Trên đường thẳng vng góc với mặt phẳng

(ABCD) tại A lấy điểm S sao cho SA=a√2. Gọi α là mặt phẳng qua A và vng góc với

SC, α cắt SB, SC, SD lần lượt tại M, N, P.

a. Chứng minh rằng AM ⊥ SB, AP ⊥ SD và SM.SB=SN.SC=SP.SD=SA2.

b. Chứng minh rằng tứ giác AMNP nội tiếp được và có 2 đường chéo vng góc với

nhau.

c. Gọi O là giao điểm của AC và BD; K là giao điểm của AN và MP. Chứng minh rằng 3

điểm S,K,O thẳng hàng.d. Tính diện tích tứ giác AMNP.

Bài 4 (2 điểm)

Cho đa thức: f(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + aoa. Chứng minh rằng.Áp dụng: Tính hệ số của x2 trong khai triển f(x) = (x2 - x + 1)2008 .Đáp án Đề kiểm tra Tốn 11 học kì 2 (Đề 10)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 2 11 (Đề 10)Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:Câu 2: Đáp án C

Lời giải:

Ta có:Câu 3: Đáp án D

Lời giải:

Ta có:Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:

y = (x2 - x + 1)-5

=> y' = -5(2x-1)(x2 - x + 1)-6

Câu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 10)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×