1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần B: PHẦN NỘI DUNG

Phần B: PHẦN NỘI DUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Cơ sở thực tiễn

Trường THPT Châu nằm trên địa bàn vùng sâu, có nhiều đồng bào dân tộc

khmer. Nhiều em có hồn cảnh khó khăn nên việc tiếp thu kiến thức của các em là

khá hạn chế. Đòi hỏi người giáo viên phải tìm biện pháp giáo dục cho phù hợp với

từng học sinh.

Việc đổi mới chương trình giáo dục hiện nay buộc người học phải tư duy,

năng động sáng tạo, trích lọc lại kiến thức, đầu tư nhiều thời gian cho bài học ở nhà

mà học sinh hiện nay thì lại ít có được thói quen tư duy đó. Đa số các em khơng có

sự chuẩn bị bài ở nhà hoặc số ít thì có nhưng lại sơ sài, dẫn đến tiết học trên lớp cả

giáo viên và học sinh phải làm việc rất nhiều. Do đó, sử dụng trò chơi học tập hợp

lí là một phương pháp giúp phát huy tính chủ động, tích cực của các em. Luyện tập

kĩ năng tư duy, làm việc nhóm, thuyết trình ở học sinh.

III. Thực trạng.

Trong những năm gần đây do yêu cầu đổi mới trong sự nghiệp giáo dục về phương

pháp dạy- học và nội dung chương trình sách giáo khoa nên xu hướng nghiên cứu

dạy học lấy học sinh làm trung tâm là chủ đạo. Trong các hướng nghiên cứu phổ

biến hiện nay thì việc sử dụng trò chơi học tập làm phương tiện tổ chức hoạt động

nhận thức, phát huy tính tích cực của học sinh đang thu hút được sự chú ý của

nhiều nhà nghiên cứu và giáo viên.

Qua thực tế dạy mơn hóa học ở trường trung học phổ thông việc áp dụng các

phương pháp phát huy tính tích cực gặp một số khó khăn:

Thứ nhất: Học sinh thiếu tính tự giác, khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu, kĩ

năng đọc hiểu các nội dung sách còn nhiều hạn chế.

Thứ hai: Nhiều bài học trong sách giáo khoa hóa học 10 có nội dung yêu cầu học

sinh phải có kĩ năng tổng hợp, hệ thống, so sánh các quá trình, các hiện tượng sinh

học… gây nhàm chán, ức chế hứng thú học tập của học sinh.

* Về nguyên nhân thực trạng:

Thứ nhất: Giáo viên chưa thật mạnh dạn áp dụng phương pháp dạy học tích

cực, đơi khi còn sử dụng q nhiều lời giảng trong q trình dạy khiến học sinh ít

có cơ hội phát biểu xây dựng bài

Thứ hai: Lượng kiến thức truyền đạt giờ dạy quá dài, nội dung đổi mới thể

hiện trong bài soạn chưa cụ thể. Còn lệ thuộc vào giáo án nên chưa làm chủ kiến

thức.IV. Biện pháp giải quyết vấn đề

Qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy rằng việc sử dụng trò chơi Bingo mang

lại hiệu quả cao trong dạy học, vì vậy tơi xin đưa ra một số giải pháp đã áp dụng

như sau

1. Thiết kế trò chơi Bingo

Trước tiên tơi sử dụng một cơng cụ tạo bảng trò chơi Bingo miễn phí My

free bingo cards để tạo ra các bảng Bingo phù hợp với trình độ của học sinh. Ngồi

ra tơi cũng tìm thấy nhiều ý tưởng sẵn có phù hợp với nhu cầu chơi mà học mơn

hóa học tại 346 FREE ESL bingo worksheets.

2. Áp dụng trò chơi Bingo vào các chủ đề hóa học 10

2.1 Trò chơi Bingo chủ đề Bảng tuần hồn

1. Mục đích: Củng cố, khắc sâu kiến thức, thu hút học sinh say mê học tập.

2. Chuẩn bị: Các bảng Bingo

3. Cách chơi: Chơi giống như kiểu lô tô

Giáo viên phát cho mỗi học sinh ( hoặc nhóm) một bảng Bingo, sau đó đọc

tên các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Mỗi khi giáo viên đọc tên nguyên tố, học sinh sẽ tìm kí hiệu hóa học của

ngun tố đó đó trên trang của mình. Nếu có , học sinh sẽ gạch chéo nguyên tố đó

Học sinh gạch được 3 gạch chéo, thẳng hoặc ngang liên tiếp, trẻ sẽ nói:

“Bingo”.

4. Kết thúc trò chơi: Giáo viên có thể quyết định, mỗi một Bingo sẽ được

một điểm, hoặc một món quàMột bảng trò chơi Bingo chủ đề Bảng tuần hồn2.1 Trò chơi Bingo chủ đề Halogen

1. Mục đích: Củng cố, khắc sâu kiến thức, thu hút học sinh say mê học tập.

2. Chuẩn bị: Các bảng Bingo

3. Cách chơi: Chơi giống như kiểu lô tô

Giáo viên phát cho mỗi học sinh ( hoặc nhóm) một bảng Bingo, sau đó đọc

các thơng tin về ngun tố Halogen. Ví du: khí clo có màu gì? Độ âm điện của Flo

là bao nhiêu? Thành phần chính của nước gia-ven là gì ?..

Mỗi khi giáo viên đọc các thơng tin, học sinh sẽ tìm đáp án trên trang của

mình. Nếu có , học sinh sẽ gạch chéo nguyên tố đó

Học sinh gạch được 5 gạch chéo, thẳng hoặc ngang liên tiếp, trẻ sẽ nói:

“Bingo”.

4. Kết thúc trò chơi: Giáo viên có thể quyết định, mỗi một Bingo sẽ được

một điểm, hoặc một món quàMột bảng trò chơi Bingo chủ đề Halogen

2.1 Trò chơi Bingo chủ đề Oxi hóa-Khử

1. Mục đích: Củng cố, khắc sâu kiến thức, thu hút học sinh say mê học tập.

2. Chuẩn bị: Các bảng Bingo

3. Cách chơi: Chơi giống như kiểu lô tô

Giáo viên phát cho mỗi học sinh ( hoặc nhóm) một bảng Bingo, sau đó đọc

các thơng tin, các khái niệm về chất oxi hóa, chất khử, xác định số oxi hóa của các

nguyên tố trong một phân tử. Ví du: Số oxi hóa của nito trong phân tử NO 2 bao

nhiêu? Chất nhường electron gọi là chất gì?..

Mỗi khi giáo viên đọc các thông tin, học sinh sẽ tìm đáp án trên trang của

mình. Nếu có, học sinh sẽ gạch chéo ô đáp án

Học sinh gạch được 4 gạch chéo, thẳng hoặc ngang liên tiếp, trẻ sẽ nói:

“Bingo”.

4. Kết thúc trò chơi: Giáo viên có thể quyết định, mỗi một Bingo sẽ được

một điểm, hoặc một món quàMột bảng trò chơi Bingo chủ đề Oxi hóa-khử

* Tóm lại: Từ thực tế giảng dạy tôi thấy: Để giúp học sinh tham gia vào học tập

một cách tích cực, tránh thụ động, ỷ lại thì phương pháp dạy học trong nhà trường

có một vai trò to lớn. Theo tơi, dạy học phát huy tính tích cực học sinh dựa trên trò

chơi học tập trong giảng dạy đang là một trong những phương pháp nhằm hướng

tới mục tiêu “lấy học sinh là trung tâm” trong q trình dạy học.

Với trò chơi này, học sinh được làm việc cùng nhau trong các nhóm nhỏ và

mỗi thành viên trong nhóm đều có cơ hội tham gia vào nhiệm vụ đã được phân

công sẵn. giúp các em rèn luyện được nhiều kĩ năng sống: lí luận, nghe, tập trung,

tồn tâm tồn ý khi làm việc...

V. Hiệu quả áp dụng

Kết quả khảo sát chất lượng: lớp thực nghiệm 10A 3, 10A4 năm học 20182019 (áp dụng phương pháp dạy học tích cực) và lớp đối chứng 10A 3,10A4 năm

học 2017-2018(không áp dụng phương pháp dạy học tích cực) được thể hiện trên ở

bảng dưới đây:

- Trước khi áp dụng:

Năm học 2017-2018

Lớp 10A3 (39 hs)Điểm trung bình mơn cả năm

Dưới 5.0Trên 5.07 (23.33 %)23 (76,67%)Lớp 10A4 (44hs)8 (28,57%)20 (71,42%)Tổng cộng: 83 hs15 ( 25,86%)43 (74,14%)- Sau khi áp dụng:

Nămhọc2018-2019Điểm trung bình mơn cả năm

Dưới 5.0Trên 5.0Lớp 10A3 (39 hs)2 (5,13 %)37 (94,87%)Lớp 10A4 (44hs)5 (13,88%)31 (86,11%)Tổng cộng: 83 hs7 ( 9,33%)68 (90,67%)Nhận xét kết quả: Sau khi áp dụng phương pháp mới tỉ lệ bộ môn được nâng

cao hơn so

C. KẾT LUẬN

I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác giảng dạy

- Trong các năm học vừa qua tơi mạnh dạn áp dụng “Trò chơi Bingo trong

dạy học hóa học 10 ” Kết quả rất khả quan, qua hình thức cho học sinh học tập trên

tơi nhận thấy nó đã đem đến cho các lớp học của tơi kết quả như sau:

+ Góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy bộ hóa học THPT theo hướng

phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng, hiệu quả của dạy và học

+ Học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức, rèn luyện tính mạnh dạng trước tập

thể, ngồi ra còn hình thành thói quen khai thác và sử dụng SGK ở học sinh.

+ Học sinh vui vẻ, tích cực, thân thiện, cởi mở, hứng thú trong giờ học mơn

hóa học. Do đó tiết học nhẹ nhàng, sinh động hơn.

II. Khả năng áp dụng

Đề tài này được áp dụng dạy học mơn hóa học khối 10 của các trường THPT

Ngồi ra có thể làm tài liệu tham khảo để áp dụng mơn hóa học ở khối 11 và

12 .và các bộ môn khácIII. Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển

Như vậy bằng việc tham gia các trò chơi Bingo, học sinh hoạt động tích cực,

tạo được hứng thú trong giờ học, kích thích tư duy của học sinh. Khi sử dụng trò

chơi Bingo giáo viên có thể kiểm sốt đánh giá được trình độ của học sinh và từ đó

có những điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với đối tượng và tăng hiệu quả dạy học.

Trong năm học tiếp theo tôi mạnh dạn áp dụng phương pháp này cho 2 khối

còn lại (hóa học 11 và hóa học 12)

IV.Đề xuất, kiến nghị

Qua nghiên cứu và thực nghiệm, chúng tơi thấy rằng việc sử dụng trò chơi

Bingo là có hiệu quả và có tính khả thi, đề nghị được đưa vào ứng dụng để nâng

cao chất lượng học tập của học sinh.

Giáo viên cần tăng cường đầu tư vào tiết dạy một cách công phu và chu

đáo hơn, đặc biệt nghiên cứu biên soạn các trò chơi học tập có chất lượng phù hợp

với từng bài, từng chương cụ thể.

Cần đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn, đồ dùng trực

quan có chất lượng,

Biên chế lớp học với số lượng học sinh từ 24 đến 30 học sinh

Trên đây là những suy nghĩ, một số biện pháp và kinh nghiệm mà tôi đã áp

dụng trong thời gian qua để đạt được mục đích giảng dạy. Kính mong nhận được

sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng kính chào!TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 3. Quan Hán Thành: Phân loại và phương pháp giải tốn hóa hữu cơ ( NXB Trẻ2000)

2. Ngô Ngọc An: Phương pháp giải bài tập hóa học ( NXB Trẻ-2000 )

3. http:// quocvansaigon.net

4. Bổ trợ kiến thức hóa học: iternet

5. SGK hóa học 10, 11, 12 ( NXB Giáo dục )

6. Cao Thiên An: Phân dạng và phương pháp giải bài tập

7. http://My free bingo cards.com

8. .http:// 346 FREE ESL bingo worksheets.PHỤ LỤC

Một số hình ảnh minh họaHọc sinh lớp 10A3 và 10A4 đang chơi trò BingoBảng trò chơi Bingo chủ đề cấu tạo vỏ nguyên tửBảng trò chơi Bingo chủ đề kim loại, phi kimTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần B: PHẦN NỘI DUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×