1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV.Đề xuất, kiến nghị

IV.Đề xuất, kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 3. Quan Hán Thành: Phân loại và phương pháp giải tốn hóa hữu cơ ( NXB Trẻ2000)

2. Ngơ Ngọc An: Phương pháp giải bài tập hóa học ( NXB Trẻ-2000 )

3. http:// quocvansaigon.net

4. Bổ trợ kiến thức hóa học: iternet

5. SGK hóa học 10, 11, 12 ( NXB Giáo dục )

6. Cao Thiên An: Phân dạng và phương pháp giải bài tập

7. http://My free bingo cards.com

8. .http:// 346 FREE ESL bingo worksheets.PHỤ LỤC

Một số hình ảnh minh họaHọc sinh lớp 10A3 và 10A4 đang chơi trò BingoBảng trò chơi Bingo chủ đề cấu tạo vỏ nguyên tửBảng trò chơi Bingo chủ đề kim loại, phi kimTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.Đề xuất, kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×