1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

§ 4. Khi nào thì

∠ xOy + ∠yOz = ∠

xOz ?

§ 5. Vẽ góc cho biết

số đo

Luyện tập

(sau bài § 5. Vẽ góc

cho biết số đo)2

3

40101

Đổi lại thứ tự tiết theo đúng SGK.01

0Dạy học

trên lớp

Dạy học

trên lớp01

Cắt bớt 01 tiết ở bài “§ 3. Số đo

góc” để tăng thêm 01 tiết luyện tập

cho phần vẽ góc cho biết số đo.01Dạy học

trên lớp2. MƠN TỐN LỚP 7

2.1. Phần Đại số

Số tiếtTTHiện

hànhTên bài1MớiLuyện tập sau khi học

§5 và §601§ 7. Tỉ lệ thức.21Lý giải

(vì sao)Cũng cố kiến thức về

lũy thừa

Sau tiết này đã có tiết

Luyện tậpCách

thức tổ chức

hoạt

động

(Trên lớp hay

ngồi

lớp

học)Dạy học

trên lớp

Dạy học

trên lớp2.2. Phần hình học

Số tiếtTTHiện

hànhTên bài1Lý giải (vì sao)MớiLuyện tập về ba trường

hợp bằng nhau của tam

giác21Luyện tập § 801Sau mỗi trường hợp

bằng nhau của tam giác

đã có luyện tập

Cũng cố các trường hợp

bằng nhau của tam giác

vuôngCách

thức tổ

chức

hoạt

động

(Trên

lớp hay

ngồi

lớp học)Dạy học

trên lớp

Dạy học

trên lớp3. MƠN TỐN LỚP 8

3.1. Phần Đại số

SỐ TIẾT

TTTÊN BÀIHiệ

n

hànhLÝ GIẢI (VÌ SAO)

MớiCÁCH

THỨC

TỔ

CHỨC

HOẠT

ĐỘNG(Trên lớp

hay ngồi

lớp học)§ 1. Mở đầu về

phương trình

Luyện tập

(sau § 5. Phương

trình chứa ẩn ở mẫu

thức)1

202010013§ 3. Bất phương

trình một ẩn02014Luyện tập

(sau § 4. Bất

phương trình bậc

nhất một ẩn)001Với thời lượng 01 tiết là đủ để dạy

hết các kiến thức của bài.

Phương trình chứa ẩn ở mẫu là nội

dung khó, quan trọng cần nhiều thời

gian để học sinh luyện giải, vì vậy

cần tăng thêm 01 tiết luyện tập.

Với thời lượng 01 tiết là đủ để dạy

các kiến thức trong SGK về bất

phương trình một ẩn. Chuyển 01

tiết thành tiết luyện tập giải bất

phương trình bậc nhất một ẩn.

Bất phương trình bậc nhất một ẩn là

kiến thức cơ bản quan trọng, được

ứng dụng nhiều nên cần tăng thêm

01 tiết luyện tập.Dạy học

trên lớp

Dạy học

trên lớpDạy học

trên lớpDạy học

trên lớp3.2. Phần Hình học:

SỐ TIẾTTT12TÊN BÀILuyện tập

(sau bài §4. Khái

niệm hai tam giác

đồng dạng)

Luyện tập

(sau bài §6. trường

hợp đồng dạng thứ

hai)Hiệ

n

hànhLÝ GIẢI (VÌ SAO)

MớiCÁCH

THỨC

TỔ

CHỨC

HOẠT

ĐỘNG(Trên lớp

hay ngoài

lớp học)010Chuyển tiết luyện tập sau khái niệm

Dạy học

hai tam giác đồng dạng sang luyện

trên lớp

tập hai tam giác đồng dạng001Tăng cường cho các em luyện tập Dạy học

về trường hợp đồng dạng thứ nhất.

trên lớp4. MƠN TỐN LỚP 94.1. Phần Đại số

SỐ TIẾT

TTTÊN BÀILÝ GIẢI (VÌ SAO)CÁCH

THỨC

TỔ

CHỨC

HOẠT

ĐỘNGHiện

hànhMới1Luyện tập sau khi

học §6. Giải bài

tốn bằng cách lập

hệ phương trình.21Phần lý thuyết đã 2 tiếtDạy học

trên lớp2Ôn tập chương III12Cũng cố kiết thức cả chương IIIDạy học

trên lớp(Trên lớp

hay ngoài

lớp học)B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỐN LỚP 6

Áp dụng từ năm học 2018 – 2019. Cả năm: 37 tuần (140 tiết)

Cả năm:

140 tiếtSố học: 111 tiếtHình học: 29 tiếtHọc kì I:

19 tuần: 72 tiết14 tuần đầu x 3 tiết = 42 tiết

4 tuần cuối x 4 tiết = 16 tiết14 tuần đầu x 1 tiết = 14 tiết

4 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiếtHọc kì II:

18 tuần: 68 tiết15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết

2 tuần cuối x 4 tiết = 8 tiết15 tuần đầu x 1 tiết = 15 tiết

2 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiếtSỐ HỌC (111 tiết)

TIẾTNỘI DUNG

HỌC KỲ I - SỐ HỌC (58 TIẾT)

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN (39 tiết)1§1. Tập hợp phần tử của tập hợp2§2.Tập hợp các số tự nhiên3§ 3. Ghi số tự nhiên4§ 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con5Luyện tập6; 7

8

9, 10§ 5. Phép cộng và phép nhân

Luyện tập

§ 6. Phép trừ và phép chia11Luyện tập12§ 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số13Luyện tập14§ 8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số15§ 9. Thứ tự thực hiện các phép tính16Luyện tập17Kiểm tra giữa chương I (bài số 1)18, 19§ 10. Tính chất chia hết của một tổng20§ 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 521Luyện tập22§ 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 923Luyện tập24§ 13. Ước và bội25, 26

27§ 14. Số nguyên tố - Hợp số - Bảng số nguyên tố

§ 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố28Luyện tập29, 30§ 16. Ước chung và bội chung31, 32§ 17. Ước chung lớn nhất33

34, 35

36, 37, 38

39Luyện tập

§ 18. Bội chung nhỏ nhất

Ôn tập chương I

Kiểm tra 45 phút - chương I (bài số 2)

CHƯƠNG II: SỐ NGUYÊN (29 tiết)40§ 1. Làm quen với số nguyên âm41§ 2. Tập hợp các số nguyên42, 43§ 3. Thứ tự trong tập hợp các số ngun44§ 4. Cộng hai số ngun cùng dấu

Trình bày Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau như sau:

Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số đó

Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được ở bước 1)

Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được ở

bước 2.45Luyện tập46§ 5. Cộng hai số nguyên khác dấu47Luyện tập48§ 6. Tính chất phép cộng các số ngun49Luyện tập50§ 7. Phép trừ hai số nguyên51Luyện tập52§ 8. Quy tắc dấu ngoặc53Luyện tập54, 55, 56

57, 58Ôn tập học kỳ I

Kiểm tra học kỳ I - 90 phút ( Cả số học và hình học)

HỌC KỲ II SỐ HỌC (53 TIẾT)59§ 9. Quy tắc chuyển vế60§ 10. Nhân hai số nguyên khác dấu61§ 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu62, 63

64

65, 66§ 12. Tính chất của phép nhân

Luyện tập

§ 13. Bội và ước cùa một số nguyên67Ôn tập chương II68Kiểm tra 45 phút - chương II (bài số 3)

CHƯƠNG III: PHÂN SỐ (43 tiết)69§ 1. Mở rộng khái niệm phân số70§ 2. Phân số bằng nhau71§ 3. Tính chất cơ bản của phân số72Luyện tập73, 74

75

76, 77

78

79, 80§ 4. Rút gọn phân số ( Phần chú ý: chỉ nêu chú ý thứ ba: Khi rút gọn phân số,

ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản)

Luyện tập

§ 5. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Luyện tập

§ 6. So sánh phân số81§ 7. Phép cộng phân số82§ 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số83Luyện tập84, 85§ 9. Phép trừ phân số86Luyện tập87§ 10. Phép nhân phân số88§ 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số89Luyện tập90§ 12. Phép chia phân số91Luyện tập92, 93§ 13. Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm94Luyện tập95Luyện tập thực hành các phép tính về phân số và số thập phân (với sự trợ giúp

của máy tính cầm tay Casio, Vinacal, …)96Kiểm tra 45 phút (bài số 4)97§ 14. Tính giá trị phân số của một số cho trước98Luyện tập99§ 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó (thay hai từ “của nó” trong

Quy tắc ở mục 2 trang 54 bằng ba từ “của số đó”; ở ?1 và bài tập 126; 127

thay hai từ “của nó” trong phần dẫn bằng ba từ “của số đó” )100Luyện tập101Luyện tập chung § 14 + § 15102§ 16. Tìm tỉ số của hai số103Luyện tập104§ 17. Biểu đồ phần trăm (bỏ biểu đồ hình quạt)105Luyện tập106, 107Ơn tập chương III ( với sự trợ giúp của máy tính cầm tay casio…)108, 109Ôn tập cuối năm110, 111Kiểm tra cuối năm – 90 phút (cả số học và hình học)HÌNH HỌC (29 tiết)

TIẾTNỘI DUNG

HỌC KỲ I

HÌNH HỌC (14 TIẾT)

CHƯƠNG I: ĐOẠN THẲNG (14 tiết)1§ 1. Điểm. Đường thẳng2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13§ 2. Ba điểm đường thẳng

§ 3. Đường thẳng đi qua hai điểm

§ 4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng

§ 5. Tia

Luyện tập

§ 6. Đoạn thẳng

§ 7. Độ dài đoạn thẳng

§ 8. Khi nào thì AM + BM = AB?

Luyện tập

§ 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

§ 10. Trung điểm của đoạn thẳng

Ơn tập chương I14Kiểm tra 45 phút - chương I (bài số 1)

HỌC KỲ II

HÌNH HỌC (15 TIẾT)

CHƯƠNG II: GĨC (15 tiết)

§ 1. Nửa mặt phẳng

§ 2. Góc

§ 3. Số đo góc

§ 4. Khi nào thì ∠ xOy + ∠yOz = ∠xOz?

§ 5. Vẽ góc cho biết số đo

Luyện tập

§ 6. Tia phân giác của góc

Luyện tập15

16

17

18

19

20

21

22

23, 24§ 7. Thực hành: đo góc trên mặt đất25

26§ 8. Đường tròn

§ 9. Tam giác27Ôn tập chương II28Kiểm tra 45 phút - chương II (bài số 2)29Ơn tập cuối nămB. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHMƠN: TỐN LỚP 7

Cả năm

140 tiết

Học kì I:

19 tuần : 72 tiết

Học kì II

18 tuần: 68 tiết

A. ĐẠI SỐ

Tiết

1

2

3

4,5

6

7

8

9

10; 11

12

13

14

15

16

1718

19

20, 21

22

23

24

25

26, 27

28, 29

30

31

32

33

34, 35

36

37Đại số

70 tiếtHình học

70 tiết40 tiết32 tiết30 tiết38 tiếtTên bài

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực (22 tiết)

§ 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.

§ 2. Cộng, trừ số hữu tỉ.

§ 3. Nhân, chia số hữu tỉ.

§ 4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Luyện tập

§ 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

§ 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ(tt).

Luyện tập

§ 7. Tỉ lệ thức.

§ 8. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Luyện tập

§ 9. Số thập phân hữu hạn- Số thập phân vơ hạn tuần hồn.

Luyện tập

§ 10. Làm tròn số.

§ 11. Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai (phần hai khái niệm về căn bậc hai

– trang 41: bỏ dòng 11 tính từ trên xuống; Từ dòng hai đến dòng 4 được

trình bày cụ thể là: số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số

dương kí hiệu là a và số âm kí hiệu là - a ; số 0 có đúng một căn bậc hailà chính số 0; ta viết 0 = 0)

§ 12. Số thực.

Luyện tập.

Ơn tập chương I (với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay).

Kiểm tra 45 phút. – bài số 1

Chương II: Hàm số và đồ thị ( 18 tiết)

§ 1. Đại lượng về tỉ lệ thuận

§ 2. Một số bài tốn về đại lương tỉ lệ thuận.

Luyện tập.

§ 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.

§ 4. Một số bài tốn về đại lượng tỉ lệ nghịch.

§ 5. Hàm số ( GV tự vẽ sơ đồ ven và lấy ví dụ 1 như ví dụ ở phần khái niệm

hàm số và đồ thị trong tài liệu hướng dẫn thực hiện KTKT mơn tốn)

Luyện tập

§ 6. Mặt phẳng tọa độ.

Luyện tập.

§ 7. Đồ thị hàm số y = ax. (a ≠ 0) , (Bài tập 39 trang 71 bỏ câu b và d)

Ôn tập chương II (với sự trợ giúp của MTCT)

Kiểm tra 45 phút – bài số 238

39, 40

41, 42

43

44

45

46

47, 48

49

50

51

52

53, 54

55

56

57, 58

59

60

61

62

63

64, 65

66

67

68

69, 70Ôn tập học kì I

Kiểm tra học kì I (90 phút gồm đại số và hình học)

Chương III :Thống kê ( 10 tiết)

§ 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

§ 2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Luyện tập

§ 3. Biểu đồ

Luyện tập

§ 4. Số trung bình cộng.

Ơn tập chương III (Với sự trợ giúp của MTCT)

Kiểm tra 45 phút chương III – Bài số 3

Chương IV:Biểu thức đại sơ (20 tiết)

§ 1. Khái niệm về biểu thức đại số.

§ 2. Giá trị của biểu thức đại số.

§ 3. Đơn thức.

§ 4. Đơn thức đồng dạng.

Luyện tập

§ 5. Đa thức. ( trang 38 ?1 sửa lại thành ?3)

§ 6. Cộng trừ đa thức.

Luyện tập

§ 7. Đa thức một biến.

§ 8. Cộng trừ đa thức một biến.

Luyện tập.

§ 9. Nghiệm của đa thức một biến (tiếp theo)

Ôn tập chương IV (với sự hỗ trợ của MTCT)

Kiểm tra 45 phút - Chương IV bài số 4

Ôn tập cuối năm

Kiểm tra cuối năm (90 phút gồm đại số và hình học)B. HÌNH HỌC:

Tiết

1

2

3,4

5

6

7

8

9

10,11

12,13

14,15

16

17,18

19

20

21Tên bài

Chương I:Đoạn thẳng vng góc, đường thẳng song song( 16 tiết)

§ 1. Hai góc đối đỉnh.

Luyện tập

§ 2. Hai đường thẳng vng góc.

§ 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

§ 4. Hai đường thẳng song song.

Luyện tập.

§ 5. Tiên đề Ơ Clit về đường thẳng song song.

Luyện tập.

§ 6. Từ vng góc đến song song.

§ 7. Định lí.

Ơn tập chương I

Kiểm tra 45 phút chương I

Chương II .Tam giác ( 30 tiết).

§1. Tổng ba góc của tam giác

Luyện tập

§2. Hai tam giác bằng nhau

Luyện tập22,23 §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác(c.c.c)

24

Luyện tập.

25,26 §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác(c.g.c)

27

Luyện tập.

28,29 §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác(g.c.g)

30

Luyện tập

31,32 Ơn tập kì I

33

Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác

34

§6. Tam giác cân

35

Luyện tập

36,37 §7. Định lí Pi ta go

38

Luyện tập

39,40 §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

41

Luyện tập

42,43 Thực hành ngồi trời.

44,45 Ơn tập chương II

46

Kiểm tra chương II – bài số 2

Chương III.Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác.Các đường đồng quy trong tam giác

(24 tiết)

47,48 §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.

49,50 §2.Quan hệ giữa đường vng góc và đường xiên, đường xiên và hình ...

51

Luyện tập

52,53 §3. Quan hệ giưa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức trong tam giác.

54

Luyện tập.

55,56 §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

57,58 §5. Tính chất tia phân giác của một góc

59

Luyện tập

60

§6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

61

Luyện tập .

62,63 §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

64

§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

65

Luyện tập.

66,67 §9. Tính chất ba đường cao của tam giác.

68

Luyện tập .

69

Ôn tập chương III

70

Ôn tập cuối năm3. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỐN LỚP 8

Áp dụng từ năm học 2018 – 2019 Cả năm: 37 tuần (140 tiết)

Cả năm- 140 tiết

Học kỳ I

19 tuần: 72 tiết

Học kỳ II

18 tuần: 68 tiết

TIẾTĐại số - 70 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết

4 tuần sau x 3 tiết = 12 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết

4 tuần sau x 1 tiết = 4 tiết

ĐẠI SỐ (70 TIẾT)

NỘI DUNGHình học - 70 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết

4 tuần sau x 1 tiết = 4 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết

4 tuần sau x 3 tiết = 12 tiếtCHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC (21 tiết)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10§ 1.Nhân đơn thức với đa thức

§ 2. Nhân đa thức với đa thức

Luyện tập

§ 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Luyện tập

§ 4.Những hằng đẳng đáng nhớ ( tiếp)

§ 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Luyện tập

§ 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

§ 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

§ 8.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử. (trang

11

21- ví dụ 2: Giáo viên đưa ra ví dụ về sử dụng phương pháp nhóm làm xuất hiện

hằng đẳng thức để thay ví dụ 2)

12

Luyện tập

13

§ 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

14

Luyện tập

15

§ 10. Chia đơn thức cho đơn thức

16

§ 11. Chia đa thức cho đơn thức

17

§ 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

18

Luyện tập

19, 20

Ôn tập chương I

21

Kiểm tra 45 phút - chương I (bài số 1)

CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ (19 tiết)

22

§ 1. Phân thức đại số

23

§ 2. Tính chất cơ bản của phân thức

24

§ 3. Rút gọn phân thức

25, 26 § 4. Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức

27

§ 5. Phép cộng các phân thức đại số

28, 29 § 6. Phép trừ các phân thức đại số

30

Luyện tập

31

§ 7. Phép nhân các phân thức đại số

32

§ 8. Phép chia các phân thức đại số

33

§ 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.Giá trị của phân thức

34

Luyện tập

35

Ôn tập chương II

36

Kiểm tra 45 phút - chương II (bài số 2)

Thực hành: sử dụng MTBT tính GTBT đại số. Tìm thương và dư của phép chia

37

đa thức cho đa thức.

38

Ôn tập học kỳ I

39, 40Kiểm tra cuối học kì I41

42, 43

44

45

46

47

48, 49HỌC KỲ II ĐẠI SỐ (30 TIẾT)

CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (16 tiết)

§ 1. Mở đầu về phương trình

§ 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

§ 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Luyện tập

§ 4. Phương trình tích

Luyện tập

§ 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức50

51

52

53

54, 55

56Luyện tập

§ 6. Giải bài tốn bằng cách lập phương trình

§ 7.Giải bài tốn bằng cách lập phương trình (tiếp)

Luyện tập

Ơn tập chương III

Kiểm tra 45 phút - chương III (Bài số 3)CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (14 tiết)

57

§ 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

58

§ 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

59

Luyện tập

60

§ 3. Bất phương trình một ẩn

61, 62 § 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

63

Luyện tập

64

§ 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

65

Luyện tập

66

Ôn tập chương IV

67

Kiểm tra 45 phút - chương IV (bài số 4)

68

Ôn tập cuối năm

69, 70 Kiểm tra cuối năm – 90 phút (cả đại số và hình học)

HÌNH HỌC 8

TIẾTNỘI DUNG

CHƯƠNG I: TỨ GIÁC (25 tiết)1

2

3, 4

5

6, 7§1. Tứ giác

§2. Hình thang

§3. Hình thang cân

Luyện tập về hình thang và hình thang cân

§4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang.8

9, 10Luyện tập

§6. Đối xứng trục. ( trang 84 mục 2 và mục 3 chỉ yêu cầu học sinh nhận biết được

đối với một hình cụ thể có đối xứng hay khơng. Khơng u cầu học sinh giải

thích chứng minh)

§7. Hình bình hành

Luyện tập

§8. Đối xứng tâm

Luyện tập

§9. Hình chữ nhật

Luyện tập

§10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (Mục 3 khơng dạy)

§11. Hình thoi

Luyện tập

§12. Hình vng

Luyện tập

Ơn tập chương 1

Kiểm tra 45 phút – chương I (bài số 1)

CHƯƠNG II: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC (11 tiết)

§1. Đa giác - Đa giác đều

§2. Diện tích hình chữ nhật

Luyện tập11

12

13

14

15, 16

17

18

19

20

21

22

23, 24

25

26

27

28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×