1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Mầm non - Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lí do chọn sáng kiến

Lí do chọn sáng kiến

Tải bản đầy đủ - 0trang

trong đó có mơn Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng dạy học nhất là đối với học

sinh Tiểu học.

Thực hiện chủ chương trên Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng đến

việc áp dụng CNTT vào giảng dạy. Đầu tư nhiều về cơ sở vật chất như phòng

chức năng chun dùng cho trình chiếu, phòng tin học đảm bảo cho việc dạy và

học. Đối với giáo viên 100% giáo viên biết sử dụng và giảng dạy trình chiếu.

Là một giáo viên dạy môn Âm nhạc, được Ban Giám hiệu nhà trường động

viên về tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy. Tơi

đã tích cực tìm hiểu nghiên cứu cơng nghệ thơng tin sử dụng các phần mềm chép

nhạc, cắt ghép nhạc, video... , đưa vào thực nghiệm trong việc soạn giảng và dạy

học, bước đầu đã có những kết quả khả quan. Trong bài viết này tôi không đi sâu

vào phương pháp dạy học mà giới thiệu khái quát các phần mềm và khả năng ứng

dụng cụ thể của các phầm mềm vào việc soạn giảng sao cho có hiệu quả cao nhất

từ việc ứng dụng CNTT.

Với mục tiêu đổi mới phương pháp, ứng dung CNTT vào giảng dạy môn

Âm nhạc, tơi mạnh dạn trình bày sáng kiến: “ Ứng dụng công nghệ thông tin

vào giảng dạy môn Âm nhạc" với mục đích chia sẻ với các đồng chí đồng

nghiệp dạy môn Âm nhạc một số sáng kiến mà tôi đã tích lũy được trong qua

trình nghiên cứu, giảng dạy trong những năm qua.

3. Mục đích của sáng kiến:

Cùng với xã hội công nghệ thông tin đã và đang phát triển mạnh mẽ ảnh

hưởng tích cực tới cuộc sống của con người. Việt nam và nhiều quốc gia trên thế

giới đã nhanh chóng nắm bắt thành tựu của khoa học cơng nghệ để phục vụ cho

sự phát triển đất nước. Để đáp ứng được điều này, người giáo viên với vai trò là

cầu nối là nhân tố giữ vị trí trung tâm, truyền tải thông tin, kiến thức giúp học sinh

tiếp cận với nền tri thức tiên tiến.

Để thực hiện được nhiệm vụ đặt ra, giáo viên phải thường xuyên học tập lý

luận chính trị, chun mơn nghiệp vụ, tìm tòi các phương pháp giảng dạy tích cực

để áp dụng vào bài giảng có hiệu qủa cao nhất. Ngồi sự nghiên cứu về phương

pháp tryền giảng, phương pháp tổ chức lớp học thì giáo viên cần phải nghiên cứu

sử dụng các thiết bị công nghệ các phần mềm hỗ trợ dạy học để ứng dụng. Công

3nghệ thông tin trong trường học được đẩy mạnh trong những năm qua và từng

bước nâng cao chất lượng dạy học, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp giáo

dục, giúp học sinh học tập tốt hơn.

3.1. Về kiến thức:

- Cung cấp cho học sinh những kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về:

học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạc, nhạc lí và âm nhạc thường

thức.

- Hình thành và phát triển năng lực và cảm thụ âm nhạc của học sinh, tạo

cho các em có trình độ văn hố âm nhạc nhất định, góp phần giáo dục tồn diện

hài hồ nhân cách.

- Khích lệ học sinh hăng say tham gia các hoạt động âm nhạc làm cho đời

sống tinh thần phong phú, lành mạnh tạo điều kiện cho các em bộc lộ và phát triển

năng khiếu.

- Mở rộng hiểu biết về truyền thống âm nhạc Việt Nam và tinh hoa âm nhạc

thế giới góp phần bồi dưỡng đạo đức, trí tuệ, tạo khơng khí vui tươi lành mạnh.

- Lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh.

3.2. Về kĩ năng:

- Luyện tập một số kĩ năng ban đầu để hát đúng, hoà giọng, diễn cảm và có

thể kết hợp một số hoạt động phụ họa khi tập hát.

- Bước đầu luyện tập đọc nhạc và chép lời ở mức độ đơn giản.

- Luyện nghe và cảm nhận âm nhạc.

3.3. Về thái độ:

- Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lòng u nghệ thuật âm nhạc nhằm phát

triển hài hồ nhân cách.

- Thơng qua các hoạ động âm nhạc, giáo dục các em tình yêu quê hương

đất nước. Âm nhạc còn đem đến cho học sinh niềm vui, tinh thần lạc quan, sự

mạnh dạn và tự tin.

- Khuyến khích học sinh nhiệt tình tham gia các hoạt động âm nhạc trong

và ngoài nhà trường.

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Đọc tài liệu, phân tích tài liệu, tìm ra

các biện pháp tối ưu nhất để làm cơ sở áp dụng cho phù hợp với đối tượng học

sinh của lớp.

- Phương pháp động não: Tự học, tự bồi dưỡng, trao đổi sáng kiến với đồng

nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra khảo sát, quan sát, so sánh,

phân tích, tổng hợp thơng qua kiểm tra thực tiễn của học sinh ở các đơn vị trường

trong huyện và một số trường trong tỉnh.

- Phương pháp thực nghiệm: Khảo sát chất lượng học môn Âm nhạc, đánh

giá kết quả học tập và khả năng học tập của một số học sinh, thống kê kết quả

học tập ở trường, rút sáng kiến qua các lần khảo sát một số trường trong tỉnh.

45. Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý liên quan đến sáng kiến:

Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh - Một loại hình nghệ thuật gắn bó mật

thiết với đời sống xã hội, làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú, cải thiện và

nâng cao chất lượng cuộc sống và có vai trò tích cực trong việc thực hiện mục tiêu

giáo dục, đặc biệt có vị trí quan trọng đối với việc giáo dục học sinh biết thưởng

thức cái đẹp trong cuộc sống và trong văn hố nghệ thuật. Cùng với mơn học

khác, âm nhạc góp phần hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng

đắn và lâu dài về mặt thẩm mĩ. Thông qua các hoạt động ca hát, nghe nhạc, tập

biểu diễn, giúp HS chủ động, linh hoạt sáng tạo, hoà nhập trong cộng đồng, cân

bằng trí lực, thể lực giữa học tập và vui chơi.

Âm nhạc gồm giọng hát và âm thanh của các loại nhạc cụ. Giáo dục và

giảng dạy âm nhạc cho HS không nhằm đào tạo các em trở thành những người

làm nghề âm nhạc mà thông qua môn học này để tác động vào đời sống tinh thần

của các em, nhắm góp phần cùng các mơn học khác thực hiện mục tiêu của nhà

trường, mục tiêu cấp học.

Âm nhạc còn là một loại hình nghệ thuật nhằm phản ánh hiện thực khách

quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh. Ở trường Tiểu học,

mục tiêu của môn học âm nhạc là thông qua việc giảng dạy một số vấn đề sơ giản

về nghệ thuật âm nhạc, nhằm phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh.

Chúng ta vẫn biết: Môn Âm nhạc ở trường Tiểu học không nhằm đào tạo

những người làm nghề âm nhạc, những diễn viên, những nhạc sĩ hay ca sĩ…mà

mục đích chính là thơng qua mơn học này để tác động vào đời sống tinh thần của

các em nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mĩ cho học sinh, nhằm

xây dựng và phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc cho các em. Muốn làm được

điều đó nhất thiết các em phải được tiếp cận với âm nhạc đích thực, bản thân các

em phải là người trực tiếp tham gia ca hát, được nghe nhạc chứ khơng phải là

được nghe những bài học lí thuyết khơ cứng xoay quanh những kí hiệu âm nhạc

đơn thuần.

Tóm lại: Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng đời

sống văn hoá cơ sở. Đảng và nhà nước ta đã rất quan tâm và đề ra nhiệm vụ quan

trọng để toàn đảng toàn dân nhận thức đúng đắn và cùng thực hiện một cách có

hiệu qủa nhất đó là: “ Văn hố là nền tảng tinh thần của xã hội” mà âm nhạc cũng

5chính một bộ phận cấu thành. Những vấn đề nêu trên và còn nhiều phần khác mà

trong q trình tơi nghiên cứu thực tiễn, tôi càng thấy rõ và một lần nữa khẳng

định: “Vai trò âm nhạc trong nhà trường và phong trào văn hóa, văn nghệ là vơ

cùng quan trọng và không thể thiếu được trong đời sống của con người”. Để làm

tốt được chủ chương trên thì vai trò của việc ứng dung công nghệ thông tin vào

dạy học là rất quan trọng, thiết thực cần được làm ngay.6Chương II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Thực trạng của sáng kiến

Trong nhiều năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo rất chú trọng đến việc

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy trong các nhà trường,

trong đó có mơn Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Bản thân tơi

ln có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cũng

như luôn trăn trở đến việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng

mơn Âm nhạc nói riếng. Xuất phát từ những suy nghĩ của bản thân từ đó tơi mạnh

dạn áp dụng một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Trước

khi áp dụng các giải pháp hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, tôi đã tiến hành

khảo sát và phân tích về mức độ hứng thú học âm nhạc khi khơng có sự hỗ trợ của

ứng dụng cơng nghệ thơng tin như:

- Khảo sát và phân tích thực trạng chất lượng dạy và học âm nhạc trong

trường Tiểu học khi khơng có sự hỗ trợ của cơng nghệ thơng tin.

- Khảo sát và phân tích, đối chiếu, so sánh kết quả khảo sát trước và sau khi

áp dụng ứng dụng CNTT vào dạy học

* Năm học 2014-2015 tôi đã tiến hành khảo sát học sinh đầu năm, kết

quả như sau:

Năm học

2014-2015Số HS được

khảo sát

(Khối 4)SL%SL%746081,11418,9u thíchKhơng u thíchTừ kết quả trên, tơi đã phân tích và nhận thấy việc giảng dạy theo phương

pháp truyền thống (khi chưa có Cơng nghệ thơng tin) cũng có những ưu, khuyết

điểm nhất định.

1.1. Về ưu điểm:

- Đây là môn học nghệ thuật nên phần lớn HS rất hứng thú và u thích.

- Mơn học cung cấp cho học sinh những kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa

tuổi về: học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạc, nhạc lí và âm nhạc

thường thức.

- Bước đầu hình thành và phát triển năng lực và cảm thụ âm nhạc của học

sinh, tạo cho các em có trình độ văn hố âm nhạc nhất định, góp phần gây hứng

thú để học tập tốt các mơn học khác và giáo dục tồn diện hài hoà nhân cách.

- Lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy nhiều năm qua, khi Công nghệ thông tin chưa

được phát triển rộng rãi, việc giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhất

định làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

71.2. Tồn tại:

- Một số kĩ năng hát đúng, hoà giọng, diễn cảm và khả năng kết hợp một số

hoạt động phụ họa khi tập hát bị hạn chế nguyên nhân là do các em chưa được

tiếp cận nhiều với các hình thức học âm nhạc.

- Đối với phân mơn Tập đọc nhạc một số học sinh đọc chưa đúng cao độ,

trường độ, nhìn nhận nốt nhạc còn chậm. Vì thế, đơi khi độ chính xác của bài đọc

nhạc chưa cao, làm giảm đi sự chú ý của học sinh.

- Đối với phân môn Âm nhạc thường thức hoặc mỗi khi giới thiệu tác giả,

tác phẩm của bài hát cũng gặp khơng ít khó khăn do thiếu thốn về hình ảnh minh

họa, giai điệu bài hát. Nhiều khi hình ảnh minh họa giáo viên phải vẽ tay dẫn đến

độ chính, tính thẩm mỹ khơng cao.

- Khi chưa có cơng nghệ thơng tin thì giáo viên phải kẻ khng nhạc và viết

nốt nhạc bằng tay. Khi dạy phải kẻ khuông nhạc lên bảng. Với cách làm thủ công

này tốn rất nhiều thời gian, công sức, đồ dùng dạy học như giấy tô ki, bảng phụ.

Các bản nhạc được viết ra khơng có độ chính xác cao, độ thẩm mỹ khơng nhiều

và được coi là những bản nhạc "chết" không sống động

2. Nội dung sáng kiến

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mang lại hiệu quả tích cực.

Một trong những yếu tố dễ nhận thấy: một giờ học có ứng dụng cơng nghệ thơng

tin thì việc truyền đạt kiến thức, kĩ năng được cải thiện, học sinh dễ tiếp thu, giờ

học sinh động, lôi cuốn học sinh. Khác với những năm trước đây về cơ sở vật chất

cho việc dạy và học còn thiếu như: Phòng học, nhạc cụ, băng, đĩa nhạc kém chất

lượng, tranh ảnh để phục vụ cho việc dạy học bộ mơn Âm nhạc còn thiếu nhiều

chưa đủ đáp ứng cho dạy và học nói chung, dạy mơn Âm nhạc nói riêng, sách đọc

thêm và các tài liệu tham khảo khác rất hiếm. Giáo viên phải tự tìm tài liệu, sưu

tầm và tự làm đồ dùng dạy học. Trong khi đó u cầu của bộ mơn lại cần phải có

những trang thiết bị hiện đại (máy nghe nhạc, máy chiếu, các nhạc cụ gõ...) để

phục vụ cho việc dạy và học.

Để có được kết quả tốt trong việc dạy học bộ môn Âm nhạc sao cho học

sinh hào hứng, tiếp thu một cách có hiệu quả cao nhất tôi cho rằng mỗi thầy giáo,

cô giáo phải áp dụng thành thạo công nghệ thông tin vào giảng dạy như:

- Sử dụng thành thạo soạn giảng giáo án điện tử trên phần mềm

MicorosoftPoint hoặc phần mềm Violet.

- Đối với môn Âm nhạc cần sử dụng thành thạo phần mềm soạn nhạc

Encore.

- Một số phần mềm cắt, ghép nhạc, thu thanh…

- Phần mềm chỉnh sửa ảnh Ortable_photoshop_CS3 và một số phần mềm

chỉnh sửa khác.

- Phần mềm trình chiếu ảnh photodexProshow.

- Phần mềm Video-projector.

- Ngoài ra cần sử dụng thành thạo máy tính, máy chiếu hắt, Internet. Và

một số phần mềm khác mà tôi chưa đề cập đến ở đây.

8Như vậy, để ứng dụng các phần mềm trên vào giáo án và bài giảng sao cho

hợp lý, khoa học mang lại hiệu quả cao nhất, song giáo viên cũng cần lưu ý tránh

lạm dụng các ứng dụng, CNTT.

2.1. Giải quyết vấn đề:

Là một giáo viên dạy môn Âm nhạc, được Ban Giám hiệu nhà trường động

viên về tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy. Tơi

đã tích cực tìm hiểu nghiên cứu cơng nghệ thông tin sử dụng các phần mềm chép

nhạc,cắt ghép nhạc,video, phần mềm trình chiếu ảnh, phần mềm karaoke,... đưa

vào soạn giảng, bước đầu đã có những kết quả khả quan. Ở sáng kiến này tôi

không đi sâu vào phương pháp dạy học mà tập chung giới thiệu khái quát các

phần mềm và khả năng ứng dụng cụ thể của các phầm mềm vào việc soạn giảng

sao cho có hiệu quả cao nhất trong dạy – học. Đó chính là những giải pháp mới ,

giải pháp ứng dụng công nghệ thông vào giảng dạy Âm nhạc nhằm giải quyết

những tồn tại đã nêu.

2.1.1.Vai trò của cơng nghệ thơng tin trong dạy học môn Âm nhạc:

Với bộ môn Âm nhạc, đây là một môn học năng khiếu, đặc thù của môn

học là dễ lôi cuốn học sinh với điều kiện giáo viên giảng dạy phải biết linh hoạt,

sáng tạo trong phương pháp truyền giảng, luyện tập kỹ năng cho học sinh. Các

phân mơn trong bộ mơn Âm nhạc đa số đều đòi hỏi người học phải có năng khiếu

và thực sự yêu thích. Chính vì thế việc tìm tòi, sáng tạo các phương pháp dạy học

tích cực ln là nhu cầu cần thiết đối với mỗi giáo viên. Viêc đổi mới phương

pháp giảng dạy âm nhạc ở cấp Tiểu học hiện nay, ngồi các thiết bị nghe, nhìn rất

phong phú và hiện đại; các phần mềm soạn nhạc, hoà âm, phần mềm karaoke, cắt

ghép nhạc, video... cũng được phát triển không ngừng. Việc nghiên cứu và ứng

dụng chức năng các phần mềm ấy đưa vào trong dạy âm nhạc rất thuận tiện và rất

dễ sử dụng, khơng đòi hỏi người dùng phải có kiến thức chun sâu về máy tính,

giáo viên có thể kết hợp các phần mềm này trong giáo án điện tử, đảm bảo việc

truyền giảng kiến thức và luyện tập kỹ năng cho học sinh sẽ được thực hiện rất

phong phú, sáng tạo.

Thiết bị dạy học môn Âm nhạc cũng đơn giản và dễ tìm kiếm ngồi thị

trường. Một trong những thiết bị cần thiết nhất cho bộ môn là đàn phím, hiện nay

đã được trang bị và sử dụng hiệu quả. Kế đến là thiết bị nghe - nhìn và thiết bị

giao tiếp giữa đàn Organ với máy tính (MIDI Cable). Nếu soạn giảng bằng giáo

án điện tử thì các thiết bị trên đã được tích hợp trong hệ thống máy tính nên việc

giảng dạy một tiết học âm nhạc sẽ được thực hiện một cách đơn giản, khơng cầu

kì trong việc chuẩn bị thiết bị khác.

2.1.2. Một số phần mềm ứng dụng công nghệ trong dạy học Âm nhạc:

9Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bộ môn Âm nhạc là một sự

đổi mới trong phương pháp giảng dạy âm nhạc ở cấp Tiểu học hiện nay, ngồi các

thiết bị nghe, nhìn rất phong phú và hiện đại; các phần mềm soạn nhạc, hoà âm,

phần mềm karaoke, cắt ghép nhạc, video... cũng được phát triển không ngừng.

Việc nghiên cứu và ứng dụng chức năng các phần mềm ấy đưa vào trong dạy âm

nhạc rất thuận tiện và rất dễ sử dụng, khơng đòi hỏi người dùng phải có kiến thức

chun sâu về máy tính, giáo viên có thể kết hợp các phần mềm này trong giáo án

điện tử, đảm bảo việc truyền giảng kiến thức và luyện tập kỹ năng cho học sinh sẽ

được thực hiện rất phong phú, sáng tạo.

Trong những năm thực tế giảng dạy, ngoài việc sử dụng các trang thiết bị đã

được cấp, việc ứng dụng thêm các phần mềm kết hợp với các thiết bị công nghệ

khác đã tạo được không khí khác hẳn trong các tiết học âm nhạc và hiệu quả được

nâng cao, các phần mềm được khai thác và sử dụng như phần mềm ENCORE

(của hãng PASSPORT GVOX), phần mềm CAKEWALK PRO AUDIO (của hãng

Twelve Tone Systems) và phần mềm PROSHOW GOLD (của hãng PHOTODEX

CORPORATION). Và còn nhiều những phần mềm khác tuy nhiên tôi chỉ đưa ra

một số phần mềm nhất định, dễ sử dụng để giới thiệu và ứng dụng vào việc soạn,

giảng sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Đó là:

2.1.2.1 Sử dụng phần mềm thu âm CAKEWALK PRO AUDIO

Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave; Phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video

Format Factory trong giảng dạy Âm nhạc:

*) Sử dụng phần mềm thu âm CAKEWALK PRO AUDIO.

Cakewalk là phần mềm có chức năng phối soạn nhạc qua máy vi tính cá

nhân. Cách thiết kế cơ bản cũng giống như nhiều phần mềm âm nhạc khác, được

nâng cấp qua nhiều phiên bản, mà mỗi phiên bản ngồi việc nâng cấp còn có chứa

đựng những chức năng đặc sắc của nó.

Cài đặt phần mềm:

Cũng như các phần mềm khác, cách cài đặt hết sức đơn giản. Sử dụng một

file thực thi tự động cài vào máy tính. Thiết lập cổng âm thanh cho phần mềm:

- Nhập (Open) một bài nhạc MIDI vào chương trình, bằng cách chọn trình

đơn File>Open… rồi chọn một tập tin *.MID trong hộp thoại Open.

- Lưu (Save):có hai dạng lưu file, một là dạng MIDI, một là dạng Cakewalk

3.0 (tuỳ thuộc mục đích cần sử dụng sau này) File>Save As, đặt tên file và chọn

định dạng trong ơ Save As Type

Các tính năng của phần mềm: Để áp dụng được phần mềm này giáo viên

phải nắm chắc được một số tính năng của phần mềm CakeWalk Pro Audio:

Tính năng 1: Ghi âm bài hát trực tiếp trên đàn qua cáp MIDI và Ghi âm bài hát

trực tiếp qua cáp MIDI:

- Ghi âm bài hát trực tiếp trên đàn qua cáp MIDI: File\ New\ Normal; Click

phải chuột lên Track 1, chọn Track Properties; Chọn nguồn âm phát trong mục

Source, chọn các kênh MIDI từ 1 đến 16, chọn tiếp kênh số 1 trong mục Channel;

Patch: Chọn loại nhạc cụ cho kênh âm thanh đó10- Đặt tốc độ phần mềm tương ứng với tốc độ đã cài trên đàn; Click nút lệnh

R trong cửa sổ chứa thông tin kênh (tất cả các kênh) và click lệnh Record trên

thanh cơng cụ để ghi âm.

Phối âm:

Có thể sử dụng các phần mềm khác để phối âm, viết cho từng bè, từng nhạc

cụ. Lưu ở định dạng MIDI và nhập vào Cakewalk để xử lí.

Hồ âm trực tiếp (realtime record). Ở Cakewalk, có thể chọn thu từng bè

nhạc (hay từng track, channel). Nghĩa là chúng ta diễn đạt trên đàn phím (MIDI)

thế nào thì chương trình sẽ thu như vậy.

Tính năng 2: Chỉnh sửa bài hát sau khi ghi âm và ứng dụng trong dạy hát nhạc:

Chỉnh sửa giọng, nhịp:

- Click vào nút lệnh trên thanh công cụ.

- Ở cửa sổ hiện ra, kích đúp vào tên nhịp và giọng. Chỉnh sửa nhịp trong ô

Meter, giọng trong ô Key Signature.

Tính năng 3: Chỉnh sửa bài hát sau khi ghi âm và ứng dụng trong dạy hát nhạc.

Các công cụ chỉnh Tempo:

- Tempo ratio: Nút 1, 2 và 3 là xác lập tỉ lệ tempo mặc định khi phát. Nút 2

là tempo chính, nút 1 có giá bằng ½ ,nút 3 sẽ có giá trị là tăng đơi. Khi cho phát

(playback) bất kỳ lúc nào nhấn 1 trong 3 nút này sẽ có hiệu quả thay đổi tempo

ngay.

- Insert Tempo (Nút trước nút số 1): Nút này có chức năng cài tempo mới

vào bất kỳ vị trí nào.

Tính năng 4: Viết lời ca

Click nút lệnh

trên thanh công cụ sau

khi đã chọn kênh 1

(kênh chứa giai điệu

chính), nhập lời bài hát

vào cửa sổ hiện ra.

Như đã giới thiệu

ở trên CakeWalk Pro

Audio là một phần mềm

chun dụng trong hồ

âm, phối khí và ghi âm. Phần mềm này có khả năng trình diễn các bài nhạc MIDI

với chất lượng âm thanh rất tốt và có thể tương tác với đàn Organ qua thiết bị

MIDI. CakeWalk có phạm vi ứng dụng rộng rãi, từ những phòng ghi âm chuyên

nghiệp đến những nhạc sĩ có nhu cầu soạn và phối nhạc trên máy tính. Phần mềm

này có khả năng ghi âm cùng lúc 256 kênh âm thanh với các tiện ích sao chép,

chỉnh sửa rất thuận tiện.

CakeWalk có thể hiển thị tồn bộ tổng thể bài nhạc nhưng cũng có thể hiển

thị một kênh nhạc theo yêu cầu người dùng. Bài nhạc được hiển thị hàng ngang và

có thể thay đổi màu sắc đồng thời cả giai điệu và lời hát theo tiết tấu.

11Các bài hát ghi âm trên đàn Organ bằng định dạng MIDI khi chuyển qua

phần mềm này cũng chỉnh sửa giọng, nhịp, như một số phần mềm khác. Khi ghi

âm trực tiếp thơng qua cáp MIDI thì có thể cài đặt trước giọng, nhịp… nhưng đòi

hỏi người sử dụng phải đánh đàn một cách chuẩn xác với phách gõ của phần

mềm. Sau đó có thể lưu lại với định dạng riêng của phần mềm để khi sử dụng thì

nó hiển thị theo ý người dùng đã cài đặt sẵn.

Điều kiện hỗ trợ : Khi sử dụng phần mềm CakeWalk Pro Audio trong dạy

học Âm nhạc, giáo viên soạn bài có thể ghi âm bài hát trên đàn Organ rồi chuyển

qua phần mềm CakeWalk bằng đĩa mềm hoặc đĩa USB, sau đó sử dụng các công

cụ trong phần mềm để chỉnh sửa bài nhạc theo yêu cầu hoặc có thể ghi âm bài hát

ngay trong phần mềm qua thiết bị MIDI.

Khi soạn bài, giáo viên sử dụng phần mềm CakeWalk Pro Audio rất tiện lợi

và tiết kiệm thời gian, giúp cho việc chuẩn bị một tiết dạy trở nên nhẹ nhàng, thiết

thực. Khi dạy giáo viên có thể đứng trước lớp chỉ huy mà không cần phải ngồi

điều khiển đàn. Như vậy, giáo viên bao quát lớp tốt hơn, kịp thời phát hiện ra học

sinh hát chưa đúng để sửa cho các em. Về phía học sinh được nghe những giai

điệu chuẩn mực do đã được thu và chỉnh sửa cẩn thận, việc nghe cao độ và lời ca

của bài hát trực tiếp. Giờ học sẽ mang lại hiệu quả, học sinh rất hứng thú, sôi nổi

khi được học hát qua phần mềm này.

Tuy nhiên CakeWalk Pro Audio là phần mềm phải sử dụng kết nối với đàn

và mái tính nên cũng khá cơng phu, phức tạp trong việc sử dụng vì vậy tôi thường

lựa chọn các phần mềm khác nhau trong từng tiết dạy để có hiệu quả cao

*) Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave:

Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave cũng rất cần thiết, có thể áp dụng dưới

nhiều dạng bài. Phần mềm này có tác dụng:

Các tính năng của Goldwave:

- Cắt rời từng đọan nhạc.

- Chỉnh teppo, transpose (Chỉnh nhanh chậm – cao, thấp một bài hát hay

một đoạn nhạc).

Để sử dụng phần mềm này hỗ trợ này, tôi làm như sau:

- Download chương trình về máy tính, chạy file setup exe để cài đặt

chương trình sau khi cài đặt chương trình sẽ được tách thành 2 mảnh

GoldWave và Control bạn Close phần Control để nó ghép với phần chính cho tiện

làm việcVào Menu Options > Register để đăng ký. Để đăng ký bạn vào thư mục

Dangky chạy file keygen. Copy paste nội dung ở phần user ID, license tương ứng

vào chương trình.

Khi sử dụng nhạc này có thể người sử dụng hát bị cao hay thấp, nhanh hay

chậm. Do đó, giáo viên có thể dùng phần mềm này để hỗ trợ tăng giảm tốc độ bài

hát, (teppo), chỉnh nâng cao hoặc hạ thấp (transpose) cho một bài hát hay một

đoạn nhạc sao cho phủ hợp với giọng của của mình.

Từ phần mềm này giáo viên có thể tạo ra những bài hát liên khúc (ghép

những bài hát khác nhau thành một bài). Có những bài hát hiện nay được thu

trước khá dài, trong một tiết học thời gian không có nhiều, để tiết kiệm thời gian

12nên có thể cắt bỏ một số đoạn nhiều khi chỉ giữ lại một đoạn, một lời hát để thuận

lợi cho việc giảng dạy sao cho phù hợi mà không mất nhiều thơi gian trên lớp, còn

học sinh thì được ơn lại nhiều bài hát trong một tiết học dưới dạng liên khúc khiến

các em rất thích thú học tập.

Trong một số trò chơi âm nhạc thì phần mềm này rất quan trọng, giáo viên

có thể cắt rời từng đoạn nhạc để đưa vào từng nội dung trò chơi. Cũng có

thể làm nhòe, méo tiếng đi một đoạn, một câu hát hay một tiếng hát trong bài để

học sinh đốn ra câu đó hoặc có thể áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhờ vào

phần mềm này.

* Phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video Format Factory.

Bên cạnh việc sử dụng phần mềm thu âm CAKEWALK; Phần mềm cắt,

ghép nhạc Goldwave khi dạy học tôi còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa cắt ghép

video Format Factory. Trong dạy học phần mềm cắt ghép video Format Factory

giúp giáo viên cho học sinh nghe và xem video mẫu, những video biểu diễn minh

họa, video giới thiệu tác giả, tác phẩm...

Với thời đại Công nghệ thông tin như hiện nay, những video có trên mạng

rất nhiều và phong phú. Giáo viên cần biết lựa chọn, sáng tạo trong việc lồng

ghép, sử dụng sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên để sử dụng những video

này phải cần đến phần mềm cắt ghép video Format Factory bởi các video không

phải video nào cũng phù hợp, hoặc quá dài hay q ngắn, có những đoạn khơng

thể sử dụng do bị lỗi hoạc một số nguyên nhân khác. Vì vậy, tôi sử dụng phần

mềm để cắt, ghép, chỉnh sửa video và coi đây là một công cụ hữu hiệu trong

việc chuyển đổi video, cắt rời từng đoạn video, chọn lọc hoặc bỏ đi những đoạn

video không cần thiết và thậm chí cả hình ảnh một cách đơn giản và gọn nhẹ.

Việc sử dụng phần mềm Format Factory hỗ trợ đắc lực trong giảng dạy bởi

một số video do có dung lượng q lớn khơng tương thích với phần mềm

PowerPoint cũng cần đến phần mềm này để Converter. Bên cạnh đó có thể sử

dụng phần mềm Free Video Converter đầy là phần mềm chuyên để chuyển đổi,

đổi đuôi tất cả các video với bất kỳ định dạng nào cho dủ là phổ biến hay không,

được đánh giá là phần mềm chuyển đổi video miễn phí tốt nhất cũng giống như

Freemake Video Converter, cả 2 phần mềm Free Video ConVerter và Freemake

Video Converter đều sở hữu giao diện đơn giản và cách thức hoạt động nhanh

chóng, dễ hiểu cho dù là người mới sử dụng lần đầu.

Phần mềm Format Factory có thể cài đặt và sử dụng một cách dễ dàng, có

thể cài đặt và hoạt động phần mềm này trên hầu hết hệ điều hành Windows.

Nên các phần mềm trên trong giảng dạy mơn Âm nhạc có thể sử dụng rộng rãi.

Giáo viên nắm bắt được các tính năng đơn giản và sáng tạo lồng ghép bài giảng

sao cho khoa học, sáng tạo sẽ thu được hiệu quả dạy và học cao mà không cần sử

dụng tranh ảnh hay thao tác làm mẫu của giáo viên. Học sinh sẽ được xem những

hình ảnh chân thực, sinh động, giàu cảm xúc. Qua đó dạy học hòa nhập và theo

kịp được thời đại của Công nghệ thông tin.

- Cài đặt Format Factory13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lí do chọn sáng kiến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×