1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Mầm non - Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bên cạnh việc sử dụng phần mềm thu âm CAKEWALK; Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave khi dạy học tôi còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video Format Factory. Trong dạy học phần mềm cắt ghép video Format Factory giúp giáo viên cho học sinh nghe và xem vid

Bên cạnh việc sử dụng phần mềm thu âm CAKEWALK; Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave khi dạy học tôi còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video Format Factory. Trong dạy học phần mềm cắt ghép video Format Factory giúp giáo viên cho học sinh nghe và xem vid

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bên cạnh việc sử dụng phần mềm thu âm CAKEWALK; Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave khi dạy học tôi còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video Format Factory. Trong dạy học phần mềm cắt ghép video Format Factory giúp giáo viên cho học sinh nghe và xem vid

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×