1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Phía Tây giáp: Hành lang bảo vệ kè chắn ven đồi, dài 50m.

+ Phía Tây giáp: Hành lang bảo vệ kè chắn ven đồi, dài 50m.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà TĩnhB524,061.842,060,429.51C524,061.842,060,409.89D524,081.462,060,435.121.2. Nguyên, nhiên liệu sử dụng và các sản phẩm của dự án:

1.2.1. Nguyên, nhiên liệu sử dụng trong q trình thi cơng xây dựng

* Nhu cầu sử dụng công nhân: Số lượng cán bộ, công nhân thực hiện trong giai

đoạn thi công là 7 người.

a) Nhu cầu nguyên vật liệu:

Nhu cầu vật liệu trong giai đoạn xây dựng hạng mục nhà hàng dịch vụ và cơng

trình bảo vệ môi trường được tổng hợp qua bảng sau:

STTBảng 1. 2. Bảng tổng hợp nguyên vật liệu và nhiên liệu

Tên vật liệu

Đơn vị

Khối lượng1Cát các loạim3353,142Đá các loạim3275,053Gạch không nungViên6.566,514Gỗm323,15Thépkg2.965,36Xi măng các loạikg1.422,87Gạch látm2809,78Tônm2400,0(Nguồn: Tổng hợp tiên lượng dự tốn xây dựng các hạng mục cơng trình)- Để thuận tiện cho công tác thi công, xây dựng một số hạng mục Chủ dự án tiến

hành bố trí 01 bãi tập kết vật liệu để thuận tiện cho việc quản lý. Bãi tập kết có diện

tích 10m2 sử dụng để tập kết các loại vật liệu trong khuôn viên dự án.

Dự án khơng bố trí lán trại cho cơng nhân vì trong q trình thi cơng xây dựng,

chủ yếu sử dụng công nhân tại địa phương nên không ở lại khu vực dự án. Chủ dự án

tận dụng nhà vệ sinh có sẵn để phục vụ cơng nhân sinh hoạt cá nhân trong q trình thi

cơng xây dựng.

b) Nhu cầu sử dụng nước:

- Trong giai đoạn thi công xây dựng, nước được lấy từ nguồn nước giếng khoan

trong khu vực dự án gồm:

Nước cấp cho sinh hoạt của cơng nhân:6

Trang 6Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà TĩnhNước sinh hoạt chủ yếu phục vụ nhu cầu vệ sinh rửa tay chân cho công nhân thi

công tại công trường. Dự kiến số người sinh hoạt tại cơng trường cao nhất là 07 người.

Do tính chất dùng nước của công nhân trên công trường, theo Tiêu chuẩn cấp nước

sinh hoạt: TCXD 33:2006 - Cấp nước, mạng lưới đường ống và cơng trình - Tiêu

chuẩn thiết kế thì lưu lượng nước cấp khoảng 40 lít/người/ngày.

Q1 = q0.N0/1000 = 07*40/1000 = 0,28 (m3/ngày).

Trong đó:N0 - Số người sử dụng (7 người);Nguồn nước được lấy từ hệ thống nước giếng khoan trong khu vực dự án.

c) Nhu cầu sử dụng điện:

- Nguồn điện: Nguồn điện được lấy từ mạng lưới điện trên địa bàn.

- Nhu cầu sử dụng điện: Điện sử dụng cho hoạt động thi công xây dựng cơng

trình ước tính khoảng 7 kW/tháng.

1.2.2. Ngun, nhiên liệu sử dụng trong quá trình vận hành dự án

 Nhu cầu sử dụng điện:

- Điện chủ yếu phục vụ cho hệ thống chiếu sáng, phục vụ máy móc, thiết bị

dành cho hoạt động kinh doanh.

- Nguồn điện: Đấu nối từ đường dây hạ thế 0,2kV nằm trên trục đường chính;

Chủ dự án có bố trí máy phát điện 3 pha 6kW.

- Hệ thống điện được thiết kế và thi công lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn, quy

định, đảm bảo an toàn trong sử dụng.

 Nhu cầu sử dụng nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước ngầm là nước giếng khoan trong khuôn viên

trạm. Bơm trực tiếp lên bồn chứa bằng kim loại đặt trên mái, ống cấp nước bằng ống

nhựa Tiền Phong.

Nhu cầu cấp nước cấp cho sinh hoạt được tính như sau:

- Đối với việc sử dụng nước theo TCXD 33:2006 - Cấp nước, mạng lưới đường

ống và cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế lưu lượng nước cấp trung bình mỗi ngày nhu

cầu sử dụng khoảng q0 = 100 lít/người/ngày với 10 cán bộ, cơng nhân viên trong cửa

hàng kinh doanh xăng dầu, như vậy số lượng nước cấp thường xuyên là:

Qsh = 100*10 = 1000 lít/ngày = 1,0 (m3/ngày).

- Nước phục vụ cho khách hàng: Mỗi ngày có khoảng 40-50 lượt xe (thời điểm

lớn nhất) có nhu cầu đổ xăng. Lượng nước cấp trung bình cho mỗi khách hàng là 15

lít/lượt. Vậy lượng nước cấp cho khách hàng là:

Qkh1 = 15 × 50/1.000= 0,75 m3/ngày đêm.7

Trang 7Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh- Nước phục vụ nhà hàng dịch vụ: Tổng số khách hàng ước tính lớn nhất 50-80

người. Lượng nước cấp cho mỗi khách hàng là 15 lít/người. Vậy lượng nước cung cấp

cho khách là Qkh2 = 15 × 80/1.000= 1,2 m3/ngày đêm.

- Nước vệ sinh sân đường nội bộ ước tính Qnb = 0,5 m3/ngày.

=> Vậy tổng lượng nước sử dụng trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động là:

Q = Qsh + Qkh1 + Qkh2 + Qnb = 1,0 + 0,75 + 1,2 +0,5 = 3,45 m3/ngày.

 Sản phẩm của dự án:

Bảng 1. 3. Các sản phẩm/dịch vụ

STT

Tên sản phẩm/dịch vụ

1Dầu DO2Xăng E5 Ron923Xăng Ron954Bảo hiểm xe máy, ô tô5Dầu mỡ, dầu hỏa6Dịch vụ nhà hàng ăn uống1.3. Các hạng mục cơng trình của dự án

a) Các hạng mục cơng trình chính:

- Nhà giao dịch bán xăng dầu có 05 phòng đổ mái bê tơng với diện tích 50m2.

+ Giải pháp kết cấu móng đơn BTCT, đổ bê tơng đá 1x2 có cấp độ bền B15

(#200). Tường bằng gạch đặc dày 200 VXM#50, trát trong và ngoài bằng vữa dày

20mm.

- Mái cây xăng có diện tích 150m2.

+ Móng đơn BTCT, đổ bê tơng đá 1x2 có cấp độ bền B15;

+ Cốt thép dùng loại CI; Cột tròn BTCT đổ tại chỗ D=600, ốp Alumex màu theo

quy định nhận diện thương hệu của ngành.

+ Kết cấu mái thép, lợp tôn dày 0,45, trần ốp tôn, diềm mái ốp phẳng sơn màu

theo quy định của ngành.

- Nhà hàng dịch vụ có diện tích 134m 2. Giải pháp kết cấu móng đơn BTCT, đổ bê

tơng đá 1x2 có cấp độ bền B15 (#200). Tường bằng gạch đặc dày 200 VXM#50, trát

trong và ngoài bằng vữa dày 20mm. mái đổ BTCT, sê nô BTCT tại chỗ.

- Khu bồn chứa xăng đặt ngầm: Gồm 03 bồn thép hình trụ nằm ngang có dung

tích bồn chứa 45m3. Ngồi để bọc bảo quản 02 lớp thủy tinh, 03 lớp nhựa nóng số 4,

trong bồn sơn 5 lớp epoxy. Bồn được chôn ngầm, chống nổi bằng hệ thống dầm, giằng

BTCT.

b) Các hạng mục cơng trình phụ trợ:8

Trang 8Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh- Sân đường nội bộ: Nền đường được đệm cát san nền đầm chặt k = 0,98%, độ

dốc I = 25%, rải nhựa.

- Điện: Sử dụng mạng lưới điện khu vực.

- Cấp nước: Sử dụng nguồn nước giếng khoan trong khu vực dự án.

- Thoát nước: Thốt nước tự nhiên về phía Đơng Nam nhập vào hệ thống thoát

nước chung và dẫn qua cống thoát nước nằm dưới đường Quốc lộ 1B, sau đó dẫn về

lạch Mương.

- Công nghệ nhập xăng dầu: Xăng dầu được nhập bằng tự chảy, từ ô tô xi téc

chuyên dụng qua các họng nhập kín vào bể chứa bằng thép chơn chìm.

- Hệ thống PCCC, chống sét:

+ PCCC: Cửa hàng xăng dầu bố trí các thiết bị chữa cháy tại chỗ để chủ động.

+ Chống sét: Đầu tư hệ thống chống sét hiện đại, sử dụng loại kim thu sét chủ

động có bán kính bảo vệ bao trùm cả khu vực dự án.

c) Các hạng mục cơng trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường:

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: Đầu tư xây dựng mương thu gom bằng

mương có kích thước BxL = 3x3cm có tấm đan đục lỗ. Sau đó dẫn qua bể tách dầu, bể

lọc cát. Nước mưa chảy tràn nhiễm dầu sau được xử lý dẫn vào mương thoát nước

chung ở khu vực đường quốc lộ 1B.

- Hệ thống thu gom và thốt nước thải:

+ Nước thải trong giai đoạn thi cơng xây dựng: Đơn vị nhà thầu xây dựng bể

lắng lọc tạm thời trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Công trình xử lý này sẽ được

trình bày cụ thể ở chương 2.

+ Nước thải trong giai đoạn hoạt động: Chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống

đường ống dẫn nước thải có đường kính D60mm về hệ thống xử lý nước thải tập trung

có cơng suất xử lý 3,0m 3/ngày đêm bằng công nghệ xử lý truyền thống. Cơng trình xử

lý này sẽ được trình bày cụ thể ở chương 2.

- Cơng trình xử lý bụi, khí thải: Đối với bụi và khí thải phát sinh tại dự án trong

giai đoạn xây dựng và giai đoạn dự án đi vào hoạt động chủ yếu được kiểm soát và

giảm thiểu bằng các biện pháp có tính khả thi cao sẽ được trình bày cụ thể ở chương 2.

Khơng thi cơng xây dựng các cơng trình xử lý bụi, khí thải.

- Cơng trình lưu giữ chất thải rắn:

+ Giai đoạn triển khai thi công xây dựng: Đơn vị nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí

các thùng chứa chất thải rắn 50 lít. Định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng vận

chuyển đi xử lý đúng theo quy định.

+ Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Đầu tư xây dựng nhà kho lưu trữ có diện

tích 7m2, có mái che, nền chống thấm. Trong kho đặt các thùng chứa chất thải rắn 100

lít, có dán nhãn đúng theo quy định. Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng vận

chuyển và mang đi xử lý đúng theo quy định.9

Trang 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Phía Tây giáp: Hành lang bảo vệ kè chắn ven đồi, dài 50m.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×