1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Quản trị mạng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.Giới thiệu về RRAS

I.Giới thiệu về RRAS

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.Giới thiệu về RRAS

Routing là khái niệm dùng để mơ tả tiến trình chọn 1 tuyến (route) phù

hợp trong 1 danh sách các tuyến. Mục đích của việc chọn tuyến là để

chuyển các gói dữ liệu mạng đến đích mong muốn. Để thực hiện chúc

năng routing người ta sử dụng thiết bị router

• Remote Access là 1 dịch vụ cho phép các client từ xa để kết nối tới

server truy cập từ xa bằng cách sử dụng một số các thiết bị phần cứng

modem Integrated Services Digital Network (ISDN) adapter và Digital

Subscriber Line (DSL) modem. Để triển khai dịch vụ này chúng ta có thể

sử dụng 2 phương pháp:

+Dial up Remote Access :Remote Access Client sử dụng hạ tầng viễn

thông (PSTN) để tạo ra một kết nối vật lý tạm thời kết nối tới RAS Server.

+VPN(Virtual Private Network) :VPN client sử dụng liên mạng IP

(Internet, Intranet) để tạo một “virtual point-to-point connection” kết nối tới

RAS server mà hoạt động như là VPN server.Quản Trị Mạng- 4/26I.Giới thiệu về RRAS

• Dial up Remote Access Connections

 Truy cập Internet Dial-up là một hình thức truy cập internet sử dụng các

phương tiện của mạng điện thoại chuyển mạch công cộng Public Switched

Telephone Network (PSTN) để thiết lập kết nối với nhà cung cấp dịch vụ

internet (ISP) bằng cách quay số điện thoại trên một đường dây điện

thoại thơng thường . Máy tính hoặc bộ định tuyến của người dùng sử

dụng modem đính kèm để mã hóa và giải mã thơng tin vào và từ các tín

hiệu tần số âm thanh, tương ứng.Quản Trị Mạng- 5/26I.Giới thiệu về RRAS

• Virtual Private Networks (Các mạng

riêng ảo)

 Một mạng riêng ảo ( VPN ) mở rộng một mạng riêng trên một mạng công

cộng, và cho phép người dùng gửi và nhận dữ liệu qua mạng chia sẻ hoặc

cơng cộng như các thiết bị máy tính của họ được kết nối trực tiếp đến mạng

riêngQuản Trị Mạng- 6/26I. Giới thiệu RRAS

• Các chức năng có thể thực hiện:

Multiprotocol Router: Có thể vạch đường đồng thời cho các giao

thức: IP, IPX, và AppleTalk.Remote Access Server: có thể hoạt động như là một Remote

Access Server để cung cấp kết nối từ xa cho các người dùng thông

qua quay số hoặc VPNDemand-dial Router: Có thể vạch đường cho các giao thức IP và

IPX theo nhu cầu (on-demand).Quản Trị Mạng- 7/26I. Giới thiệu RRAS

Các chức năng khác :

• AppleTalk: RRAS có thể hoạt động như là Router cho giao thức Apple Talk

• Demand-Dial Routing: định tuyến các giao thức theo yêu cầu

• Remote Access: cho phép các client kết nối từ xa thơng qua cơng nghệ

quay số

• VPN Server: RRAS cho phép một máy tính trở thành VPN server, hỗ trợ

các giao thức PPTP, L2TP trên IPsec, chấp nhận kết nối từ xa và kết nối

Router-to-Router

• RADIUS Client-Server: hỗ trợ chứng thực thơng qua RADIUS

• SNMP MIB Support: hỗ trợ Simple Network Management Protocol.

• API for third party components: cho phép các hãng sản xuất thứ 03 cung

cấp thêm các giao thức định tuyến cung như các công cụ quản lý.Quản Trị Mạng- 8/26II. Kỹ thuật RRAS cung cấp

Network

Address

Translation

(NAT)RAP (Chính

sách truy

cập từ xa)Internet

Authentication

Server (IAS)Multiprotocol

RoutingLayer 2

Tunneling

Protocol

(L2TP)

Quản Trị Mạng- 9/26II. Kỹ thuật RRAS cung cấp

• Nat (Network

Address

Translation)

 là một kỹ thuật cho phép chuyển

đổi từ một địa chỉ IP này thành

một địa chỉ IP khác. Thông

thường, NAT được dùng phổ biến

trong mạng sử dụng địa chỉ cục

bộ, cần truy cập đến mạng công

cộng (Internet). Vị trí thực hiện

NAT là router biên kết nối giữa

hai mạng.

 NAT Cung cấp cho người dùng mạng nội

bộ quyền truy cập internet.

Quản Trị Mạng- 10/26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.Giới thiệu về RRAS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×