1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Hạn chế của quy chế thành viên hợp tác xã

III. Hạn chế của quy chế thành viên hợp tác xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

hợp tác xã. Đối với Liên hiệp hợp tác xã, vốn góp của hợp tác xã thành viên thực

hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 30% vốn

điều lệ của Liên hiệp hợp tác xã”. Điều này có sự phân biệt giữa các loại hình

hợp tác xã, liệu quy định như vậy đã thật sự phù hợp chưa? Và trên thực tế liệu

điều này đã được đảm bảo thực hiện?

Thêm một vấn đề nữa cần phải lưu tâm đó chính là ngun tắc hoạt động

dân chủ, cơng bằng. Liệu có cơng bằng khi tất cả các thành viên đều chỉ có 1

phiếu bầu dù góp ít hay nhiều vốn? Quyền lợi của những thành viên góp nhiều

vốn sẽ bị giảm đi một phần đáng kể, và từ đó họ khơng được hưởng đầy đủ

những quyền lợi chính đáng mà họ phải được hưởng tương ứng với số vốn góp

mình bỏ ra.13KẾT LUẬN

Với những phân tích trên đây đã thấy rõ được phần nào về quy chế pháp lý

của thành viên hợp tác xã. Nhìn nhận được những thành tích đạt được song cũng

còn nhiều hạn chế còn vướng mắc. Đây là những quy định khuôn khổ cho việc là

thành viên của hợp tác xã, hướng đến sự phát triển hợp tác xã lành mạnh, bền

vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện ổn định kinh tế và đầu

tư phát triển.14DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.

3.Giáo trình luật thương mại 1

Luật hợp tác xã 2012

Nghị định Số: 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một4.số điều của Luật Hợp tác xã

http://text.123doc.org/document/2753624-quy-che-phap-li-ve-thanh-5.vien-htx.htm

http://www.dhluathn.com/2014/11/phan-tich-va-anh-gia-mot-so-iemmoi-cua.html#more15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Hạn chế của quy chế thành viên hợp tác xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×