1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CẦU HÀNG HÓA - DỊCH VỤ

CẦU HÀNG HÓA - DỊCH VỤ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cầu (D): là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người

mua muốn mua và có khả năng mua ở các mức giá

khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định

(điều kiện các yếu tố khác không đổi).

◦ Hàm số cầu theo giá: QD = f(P)Lượng cầu (QD): là số lượng hàng hóa hoặc dịch

vụ mà người mua muốn mua và có khả năng mua

tại một mức giá xác định (các yếu tố khác không

đổi).

◦ Tại mức giá P0: QD0 = f(P = P0)

◦ Tại mức giá P1: QD1 = f(P = P1)Biểu cầu là bảng mô tả

mối quan hệ giữa giá

và lượng cầu.Cho biểu cầu hàng hóa

XĐường cầu là đường

biểu diễn mối quan hệ

giữa giá và lượng cầu.Đường cầu hàng hóa XP

A46◦ Các điểm trên đường cầu

cho biết lượng cầu ở một

mức giá xác định.B40D660720QCầu cá nhân (qd) là cầu của từng cá nhân về một loại

hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó.Cầu thị trường (QD) tổng tất cả các cầu cá nhân về

một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó.

nQD = ∑ qdi

i =1Nội dung: Lượng cầu về một loại hàng hóa hoặc

dịch vụ nào đó có xu hướng tăng lên khi giá cả của

hàng hóa hoặc dịch vụ đó giảm đi và ngược lại

(các yếu tố khác không đổi).

QD ↑↓ khi P↓↑ (đk: các yếu tố khác khơng đổi)

◦ Lưu ý: Một số hàng hóa khơng tuân theo luật cầu: hàng

lỗi mốt, hàng xa xỉ,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CẦU HÀNG HÓA - DỊCH VỤ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×