1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giá cả hàng hóa liên quan (PY)

Giá cả hàng hóa liên quan (PY)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thị hiếu (T)

◦ Thị hiếu là sở thích của con người (phong tục, tập quán,

trào lưu tiêu dùng,…)

◦ T ↑↓ → Dx ↑↓Kỳ vọng (E)

◦ Kỳ vọng là sự mong đợi của người tiêu dùng về giá cả

hoặc thu nhập trong tương laiKỳ vọng giá cả trong tương lai tăng => cầu hiện tại có thể tăng

Kỳ vọng thu nhập trong tương lai tăng => cầu hiện tại có thể tăngDân số hay số lượng người mua (Nd)

◦ Nd ↑↓ → Dx ↑↓Các yếu tố khác: thời tiết, môi trường tự nhiên, chính

trị v.v.Hàm số cầu tổng quát:

QXD = f(PX, I, PY, T, E, Nd, …)

◦ Trong đó

Q D: Lượng cầu của hàng hóa X

X

P : Giá cả của hàng hóa X

X

I: Thu nhập

Nd : Dân số (Quy mơ thị trường)

P : Giá hàng hóa liên quan Y

Y

T: Thị hiếu

E: Các kỳ vọngPhân biệt

Sự di chuyển trên đường cầu

PSự dịch chuyển của đường cầu

PP1AP2BD1

D2Q1Q2Q- Sự thay đổi của lượng cầu (QD)

- Nguyên nhân: do biến nội sinh

(PX) thay đổiD0

Q- Sự thay đổi của Cầu (D)

Cầu tăng (D0→D1)

Cầu giảm (D0→ D2)

- Nguyên nhân: do biến ngoại

sinh (I, Py, T, E, N …) thay đổiCác khái niệmCác yếu tố ảnh hưởng tới cung và lượng cungHàm số cungSự di chuyển và dịch chuyển đường cungCung (S): là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà

người sản xuất muốn bán và có khả năng bán ở các

mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất

định (điều kiện các yếu tố khác không đổi)Lượng cung (QS): là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ

mà người sản xuất muốn bán và có khả năng bán tại

một mức giá xác định (các yếu tố khác không đổi)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giá cả hàng hóa liên quan (PY)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×