1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giá bản thân hàng hóa (Px)

Giá bản thân hàng hóa (Px)

Tải bản đầy đủ - 0trang

CN tiên tiến → Sx↑(1) Khi CN ↑◦ CN↑ → NSLĐ↑ → lượng cung tại tất cả các mứcS2giá cho trước cùng tăng.◦ Đường cung dịch chuyển toàn bộ sang phải từ S0

→ S1CN lạc hậu → Sx↓

◦ Đường cung dịch chuyển toàn bộ sang trái từ S0 →S0

S1P1S2Q(2) Sx↑ từ S0→ S1 => gây ra hiện

tượng dịch chuyển toàn bộ đường

cungGiá cả yếu tố đầu vào (Pi)

◦ Pi tăng => CFSX tăng => lợi nhuận giảm => S giảm

◦ Đường cung dịch sang tráiSố lượng người sản xuất (NS)

◦ NS tăng => S tăngChính sách thuế hoặc trợ cấp

◦ Thuế đánh vào người bán t/đvsp tăng => S giảm

◦ Trợ cấp cho người bán tr/đvsp tăng => S tăngKỳ vọng (Es)

◦ Mong đợi về sự thay đổi của giá HH – DV; giá yếu tố đầu vào; chính sách thuế v.vCác yếu tố khác (thời tiết, dịch bệnh v.v)Hàm cung tổng quát:

QxS = f(Px, CN, Pi, E, …)

◦ Trong đó

Q S: lượng cung của hàng hóa X

x

P : giá bản thân hàng hóa X

x

CN: cơng nghệ

P : Giá cả của các yếu tố đầu vào

i

E: Kỳ vọngSự di chuyển trên đường cung- Sự thay đổi của lượng cung (QS)

- Nguyên nhân: biến nội sinh thay đổiSự dịch chuyển của đường cung- Sự thay đổi của cung (S)

- Nguyên nhân: biến ngoại sinh thay đổiTrạng thái cân bằng thị trườngTrạng thái dư thừa và thiếu hụt của thị trườngSự thay đổi của trạng thái cân bằngThặng dư tiêu dùng (CS) và thặng dư sản xuất

(PS)Khái niệm: là trạng thái mà lượng cung về một loại

hàng hoá hoặc dịch vụ nào đó đáp ứng vừa đủ lượng

cầu đối với hàng hố hoặc dịch vụ đó trong một thời

kỳ nhất định (các yếu tố khác không đổi)

◦ Tại điểm cân bằng thị trường (E0):

Mức giá cân bằng (P ): P = PS = PD

0 0Mức sản lượng cân bằng (Q ): Q = QS = QD

0

0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giá bản thân hàng hóa (Px)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×