1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thặng dư sản xuất (PS)

Thặng dư sản xuất (PS)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kiểm sốt giá là việc quy định của Chính phủ đối

với một số hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó nhằm

thực hiện mục tiêu cụ thể trong từng thời kỳ.

 Cơng cụ kiểm sốt giá:

◦ Kiểm sốt giá trực tiếpGiá trần

Giá sàn◦ Kiểm soát giá gián tiếpThuế

Trợ cấpKhái niệm: là mức giá cao nhất đối với một loại hàng

hóa hoặc dịch vụ nào đó do Chính phủ ấn định.

◦ Các hãng sản xuất không được bán cao hơn mức giá trần

◦ Thông thường, giá trần thấp hơn giá cân bằng của thị

trường để bảo đảm lợi ích cho nhóm người tiêu dùng.Có hai loại giá trần:

◦ Giá trần ràng buộc (PT < P0)

◦ Giá trần không ràng buộc (PT > P0)Là trường hợp mức giá P

trần thấp hơn giá cân

bằng (PT < P0)

 Bảo đảm lợi ích cho

nhóm người tiêu dùng

 Thị trường thiếu hụt

P0

hàng hóa ΔQ = QD - QS

◦ Khắc phục thiếu hụt: trợ giá, hỗ trợ bằng lãi

suất … cho nhà sx.PT(S)

E0

ABThiếu hụtQS(D)Q 0 QDQ Là trường hợp mức giá trần cao hơn

giá cân bằng (PT > P0)◦ Tại PT: dư thừa thị trường

◦ Các lực thị trường đẩy thị trường hàng hóa vềP

Dư thừatrạng thái cân bằng do PT >P0(S)◦ Giá trần không gây ra ảnh hưởng gì đến thị

trường.PT

P0BA

E0(D)

QD Q 0QSQTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thặng dư sản xuất (PS)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×