1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DA VIỆT NAM

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp



đã đạt được nhiều thành tựu to lớn liên tục phát triển lớn mạnh và trở thành công ty hàng

đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay, DA Việt nam đã

không ngừng mở rộng thị trường trong nước mà còn vươn tới thị trường khu vực và quốc

tế.

Những ngày đầu thành lập Công ty chỉ hoạt động với số vốn điều lệ là 100.000.000 đồng,

chỉ với 5 nhân viên. Đến năm 2018, Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam mở rộng

hoạt động trên 18 ngành nghề kinh doanh với lĩnh vực kinh doanh chính là bán bn đồ

dùng cho gia đình, quy mơ Cơng ty tăng lên 14 nhân viên, thay đổi vốn điều lệ lên thành

2.100.000.000 đồng, trong đó vốn góp của ơng Nguyễn Anh Dũng là 2.000.000.000 đồng(

chiếm 95% vốn điều lệ).

Hiện nay DA Việt Nam đang là nhà phân phối độc quyền các mặt hàng bàn chải đánh

răng KUMHO và kem đánh răng CLIO nhãn hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam.

Với quy mô phát triển, DA Việt Nam không ngừng cung cấp những sản phẩm có chất

lượng cao và dịch vụ sau bán hàng hồn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho

khách hàng.

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương mại DA Việt



Nam

2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

a. Chức năng



Chức năng chủ yếu của Công ty là hoạt động trong khâu lưu thơng phân phối hàng hóa,

là đơn vị trung gian kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất và thị trường tiêu dùng, làm rút

ngắn khoảng cách đi lại và giảm chi phí thời gian mua sắm của khách hàng. Hoạt động

theo cơ chế thị trường với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận.

Tổ chức sản xuất và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký với các cơ quan chức năng

và phù hợp với cơ chế hiện hành của Nhà Nước.

b.



Nhiệm vụ



Với những chức năng trên, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là:

42



Khóa luận tốt nghiệp



Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty với phương châm lợi

nhuận năm sau cao hơn năm trước.

Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của Nhà Nước.

Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về việc ký

kết các hợp đồng lao động. Đồng thời thường xuyên mở rộng các khóa đào tạo

chun mơn nâng cao trình độ nhân viên, nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của

khách hàng.

Thực hiện tốt những cam kết trong hợp đồng kinh tế với các đơn vị nhằm đảm

bảo đúng tiến độ. Quan hệ tốt với khách hàng, tạo uy tín với khách hàng.

Làm tốt cơng tác bảo vệ an tồn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ mơi trường.



43



Khóa luận tốt nghiệp

2.1.2.2

a.



Cơ cấu tổ chức của công ty và chức năng quyền hạn của các phòng ban chức



năng

Cơ cấu tổ chức



BAN GIÁM ĐỐC



PHỊNG KẾ TỐN



PHỊNG KINH DOANH



PHỊNG TCHC



KHO



Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty

(Nguồn : Phòng Tổ chức hành chính)

Nhận xét:

Cơng ty tổ chức theo mơ hình trực tuyến – chức năng. Giám đốc là người quản lý và

giữ vai trò điều phối mọi hoạt động trong Cơng ty. Mơ hình này đạt được tính thống

nhất cao trong mệnh lệnh, đảm bảo chất lượng của các quyết định quản lý và khi có

sai lầm dễ dàng quy trách nhiệm cho Phòng ban, cá nhân cụ thể. Nhờ đó, mơ hình

này giúp cho mỗi phòng ban, mỗi nhân viên thực hiện tốt chức năng của chính mình

và có sự hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo cho ban Giám đốc đưa ra được những quyết

định chỉ đạo tổng hợp với tình hình kinh doanh.

Các phòng ban chức năng trong Cơng ty có mối liên hệ chặt chẽ và liên kết với

nhau, từ đó giúp cung cấp thông tin được đầy đủ, kịp thời cho nhau nhằm đạt được

mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thương mại DA Việt

Nam.

b.

44



Chức năng quyền hạn của các phòng ban



Khóa luận tốt nghiệp



Các cấp quản lý

Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam phân làm 3 cấp quản lý

bao gồm: quản lý Cấp cao( Giám đốc) chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch

hành động và phát triển của cơng ty; quản lý Cấp trung( Trưởng các phòng ban) đưa ra

các chiến thuật để thực hiện kế hoạch và chính sách của cơng ty; cuối cùng là Cấp cơ sở

( gồm nhân viên trong mỗi phòng ban) điều phối công việc hàng ngày.

Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban

Ban Giám đốc: Gồm 1 người, là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của

Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hợp đồng kinh tế, về việc chấp hành các

nghĩa vụ của Công ty với Nhà Nước, là chủ tài khoản của Công ty và có quyền tuyển

dụng, sa thải nhân viên.

Phòng Kinh doanh: bao gồm 5 nhân viên, trong đó có 1 Trưởng phòng, 2 phó phòng và

2 nhân viên (phụ trách mảng Marketing và mảng Lập kế hoạch). Tham mưu cho giám

đốc về công tác mua, bán sản phẩm của công ty. Nghiên cứu, phát triển sản phẩm, phát

triển thị trường, công tác xây dựng phát triển các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung

cấp. Lập kế hoạch mục tiêu bán hàng trình giám đốc phê duyệt định kỳ, thực hiện, tổ

chức, triển khai bán sản phẩm, hàng hóa. Tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới

thuộc khách hàng mục tiêu của công ty. Đây cũng là bộ phận chủ chốt của Công ty trong

việc thúc đẩy sản lượng tiêu thụ hàng hóa.

Phòng Kế tốn: gồm 3 người gồm 1 Kế toán trưởng và 2 Kế toán viên. Bộ phận kế tốn

đóng vai trò quan trọng trong việc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt

động kinh doanh của Cơng ty, đồng thời có nhiệm vụ quản lý toàn bộ số vốn, tài sản, các

khoản thu chi của Công ty. Kiểm tra các số liệu chứng từ, làm căn cứ cho việc ghi chép sổ

sách, báo cáo quyết tốn, báo cáo tài chính của Cơng ty theo quy định của Bộ Tài chính.

Phòng tổ chức hành chính: Gồm 1 nhân viên, tham mưu cho giám đốc trong cơng tác tổ

chức, quy hoạch, bố trí điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ, chế độ đào tạo cán bộ, chế độ

45



Khóa luận tốt nghiệp



chính sách với người lao động, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên

trong tồn cơng ty đồng thời chịu trách nhiệm trong công việc mua sắm quản lý tài sản,

công tác tuyển dụng và đào tạo cho nhân viên mới.

Bộ phận Kho: Hiện tại Cơng ty có hai kho lớn đặt tại T.P Hồ Chí Minh và Hải Dương.

Bộ phận Kho gồm 4 người, gồm 2 thủ kho và 2 nhân viên. Có trách nhiệm tiếp nhận đầy

đủ về số lượng cũng như chất lượng, mẫu mã sản phẩm và chịu trách nhiệm bảo quản sản

phẩm cẩn thận. Kiểm kê định kì, thường xuyên báo cáo tình hình nhập, xuất, tồn của hàng

tồn kho để tổng hợp cho bộ phận Kế tốn.

Nhận xét:

Cơng ty TNHH Thương mại DA Việt Nam có quy mơ 14 người lao động, đây là cơng ty

có quy mô nhỏ, với cơ cấu tổ chức mà công ty áp dụng phần nào đã giúp cho Công ty

hoạt động có hiệu quả hơn, đáp ứng được nhiều nhu cầu của đông đảo khách hàng. Đồng

thời giúp công ty tiết kiệm một cách tối đa chi phí cho bộ máy quản lý. Tuy nhiên, khi sử

dụng cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng đôi khi dễ phát sinh những ý kiến tham mưu,

đề xuất không thống nhất với nhau giữa các bộ phận chức năng  Khó phối hợp giữa các

bộ phận chức năng.

Bộ phận đông nhân viên nhất là bộ phận kinh doanh gồm 5 người. Đây là cơ quan chủ lực

trong việc bán hàng hóa của Cơng ty.



46



Khóa luận tốt nghiệp



Lĩnh vực hoạt động

Theo Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh cấp,

Cơng ty hoạt động trên các lĩnh vực:























Bán bn gạo

Bán buôn thực phẩm

Bán buôn đồ uống

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

Bán bn đồ dùng cho gia đình

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

Kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

Bán lẻ vải, len, sợi chỉ khâu và hàng dệt may khác trong các cửa hàng chuyên



doanh

• Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa

hàng chuyên doanh

• Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và

bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh

• Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên

doanh

• Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng











chundoanh

Dịch vụ đóng gói

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân

In ấn

Dịch vụ liên quan đến in



Trong giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty đã đăng kí có 18 lĩnh vực kinh doanh

khác nhau, nhưng theo thực tế lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Cơng ty là Bán bn đồ

dùng cho gia đình. Trong báo cáo kết quả kinh doanh nó chiếm tỷ lệ tuyệt đối 100% trong

cơ cấu tổng sản phẩm.

Cơng ty có 2 kho độc lập, mua sản phẩm trực tiếp từ nhà cung cấp và bán cho khách

hàng công nghiệp( bán bn trực tiếp tại kho).

47



Khóa luận tốt nghiệp

2.1.3.1



Các loại sản phẩm, hàng hóa chủ yếu của Cơng ty



Cơng ty TNHH Thương mại DA Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thương mại, là Công

ty phân phối độc quyền các mặt hàng tiêu dùng, cụ thể là bàn chải đánh răng và kem đánh

răng nhãn hiệu Hàn Quốc.

Hình thức kinh doanh chủ yếu của Công ty là kinh doanh chuyên môn hóa một nhóm mặt

hàng.

Hiện nay, sản phẩm chiếm tỷ lệ lớn nhất là các mặt hàng bàn chải đánh răng KUMHO và

kem đánh răng CLIO nhãn hiệu Hàn Quốc.

Với 3 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hàng tiêu dùng cho gia đình cùng với uy tín

của mình, Cơng ty đã tạo được nhiều mối quan hệ với một số kênh phân phối lớn trong

nước như:

Các trang Ứng dụng mua sắm hàng đầu Việt Nam: Shoppe; Lazada,Tiki….

Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại V+ Hòa Bình

Chuỗi cửa hàng tiện ích Hapro Food

Phân phối tại nhiều hiệu thuốc tư nhân lớn

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam có nhà cung cấp duy nhất là

Cơng ty TNHH VINACLIO là Công ty sản xuất tại Việt Nam. Được xếp vào một trong

những công ty hàng đầu về sản xuất dụng cụ chăm sóc răng miệng như bàn chải đánh

răng, dụng cụ nạo lưỡi, kem đánh răng, dụng cụ tiết kiệm kem,... với 100% vốn đầu tư

Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hiện nay, q trình lưu chuyển hàng hóa của Công ty được thực hiện theo phương thức

bán buôn giao hàng trực tiếp tại kho : Bán hàng hóa với khối lượng lớn, theo lơ hàng đã

có chiết khấu cao hoặc giá gốc. Hàng hóa được xuất trực tiếp từ kho của Công ty. Phương

thức bán hàng này sử dụng để bán hàng cho các đại lý, tổng đại lý, nhà phân phối lớn,

hoặc những khách quen thường xuyên mua với số lượng lớn…



48



Khóa luận tốt nghiệp

2.1.3 Quy trình cung cấp hàng hóa của Cơng ty TNHH Thương mại DA Việt Nam

2.1.4 Q trình ln chuyển hàng hóa trong cơng ty bao gồm hai quy trình quan trọng



là: Quy trình mua hàng hóa và quy trình bán hàng hóa.

2.1.3.1 Quy trình mua hàng hóa

2.1.5

2.1.6

2.1.7 Đặt hàng với NCC

NCC thơng báo

2.1.8trước 30 ngày( thỏa

đủ hàng và

2.1.9thuận hợp đồng phân

chuyển hàng tới

2.1.10phối độc quyền) để

2.1.11

kịp sản xuất

2.1.12

2.1.13



Thủ kho và nhân

viên nhận hàng và

tiến hành kiểm

nhận hàng



2.1.14



Thủ kho kí vào

Bộ phận kho

chuyển

chứng

từ trình muaPhiếu

2.1.15

Sơ đồ

2.2: Quy

hàng giao hàng và

tiến hành thủ tục

cho kế toán để

nhập kho: lập

thực(Nguồn:

hiện thủBộ

tụcphận Kinh doanh)

2.1.16

phiếu nhập kho

thanh toán

2.1.17 Bước 1: Bộ phận Kinh doanh gọi điện đặt hàng với NCC để NCC kịp thời gian

sản xuất.

2.1.18 Bước 2: Khi sản xuất đủ theo số lượng Công ty mua, NCC gọi điện thông báo và



trực tiếp chuyển hàng miễn phí tới kho.

2.1.19 Bước 3: Thủ kho và nhân viên kiểm nhận hàng, và xác nhận vào phiếu giao hàng

2.1.20 Bước 4: Thủ kho Lập Phiếu nhập kho( 2 liên): 1 liên gửi cho kế toán, 1 liên giữ



lại ghi thẻ kho.

2.1.21 Bước 5: Chuyển hết chứng từ cho Bộ phận kế toán để thực hiện hạch toán và



làm thủ tục thanh tốn.

2.1.3.2



49



Quy trình bán hàng hóa



BP Kinh doanh

nhận đơn đặt hàng

của khách và

chuyển xuống Bộ

phận Kho



2.1.22

2.1.23

Thủ kho Kiểm

tra số lượng

hàng hóa

trong kho



Thủ kho lập

Phiếu xuất kho

và Phiếu giao

hàng



Khóa luận tốt nghiệp

2.1.24

2.1.25



2.1.26

Kế tốn căn cứ

hóa đơn GTGT

2.1.30

hạch tốn phần

2.1.31

mềm, ghi nhận

Cơng nợ cho

khách.



2.1.27

2.1.28

Thủ Kho2.1.29

xuất

hàng cho Khách

2.1.32



Kế tốn căn cứ

Phiếu xuất kho

để lập Hóa đơn

GTGT



2.1.33 Sơ đồ 2.3: Quy trình bán hàng

2.1.34 (Nguồn: Bộ phận Kinh doanh)



2.1.35

2.1.36 Bước 1: Bộ phận Kinh doanh nhận đơn đặt hàng của khách.

2.1.37 Bước 2: Căn cứ vào đơn đặt hàng của khách hàng, Thủ kho tiến hành kiểm kê số



lượng hàng trong kho có đáp ứng đủ nhu cầu của đơn đặt hàng của khách không.

2.1.38 Bước 3: Thủ kho lập Phiếu xuất kho -3 liên( chứng từ gồm: Phiếu xuất kho -3



liên ).

2.1.39 Bước 4: Căn cứ Phiếu xuất kho Kế toán lập Hóa đơn GTGT-3 liên.

2.1.40 Bước 5: Thủ kho căn cứ vào Phiếu xuất kho xuất hàng trong Kho chuyển cho



khách và lập phiếu giao hàng- 2 liên. Nhân viên giao hàng xin xác nhận của

khách hàng

2.1.41 Bước 6: Kế tốn căn cứ vào hóa đơn để hạch tốn và treo Cơng nợ cho khách



2.1.42



50



Khóa luận tốt nghiệp

2.1.43 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam trong



một vài năm gần đây

2.1.44 Công ty TNHH Thương mại DA là công ty phân phối độc quyền các mặt hàng



bàn chải đánh răng và kem đánh răng nhãn hiệu Hàn Quốc. Dưới đây là bảng so

sánh kết quả tiêu thụ của hai mặt hàng của công ty trong hai năm 2017 và 2018:

2.1.45 Bảng 2.1: Cơ cấu các mặt hàng trong doanh thu thuần 2017-2018

Năm



2.1.46



2.1.47

2.1.48

2.1.49



Năm 2017

2.1.52

Năm 2018

2.1.51

2.1.53

2.1.55

S2.1.56

Doan2.1.57 2.1.58

Số 2.1.59

Doanh 2.1.60

Chỉ ố lượng

h thu

(%)

lượng

thu

(%)

2.1.50



tiêu

Bàn 2.1.62

62.1.64

chải đánh

.852

răng

2.1.63

(2.1.65

chiếc)

2.1.72

Kem2.1.73

12.1.76

đánh răng

10

2.1.74

(2.1.77

cây)

2.1.75

2.1.86

Tổn 2.1.87 2.1.88

g

2.1.61



2.1.89



89.482.1.66 2.1.67

292.1.69

374.375.2.1.71

8.000 96

.054

492 70

(đồn

2.1.68

(c 2.1.70

(đồng)

g)

hiếc)

3.8502.1.78 2.1.80

4. 2.1.83

159.312.1.85

.000 4

886

8.120 30

(đồn2.1.79 2.1.81

(c 2.1.84

(đồng)

g)

ây)

2.1.82

93.332.1.90 2.1.91 2.1.92

533.693.2.1.94

8.000 100

612 100

(đồn

2.1.93

(đồng)

g)



2.1.95

2.1.97



2.1.96

(Nguồn: Bộ phận kế toán)

Nhận xét:

2.1.98

Nhìn vào Bảng 2.1.5 ta thấy mặt hàng Bàn chải đánh răng là mặt hàng đem



lại phần lớn doanh thu trong cả năm 2017 và 2018, với tỷ trọng lần lượt là 96% và

70% trong tổng doanh thu. Năm 2018, tỷ trọng mặt hàng Kem đánh răng tăng lên

26% trong tỷ lệ tổng doanh thu. Nguyên nhân do trong năm 2018, Công ty tập trung

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm kem đánh răng bằng cách tìm thêm đươc

nhiều kênh phân phối lớn, kết hợp với chính sách chiết khấu thương mại hấp dẫn

Số lượng tiêu thụ của mặt hàng này tăng lên đáng kể.

2.1.99

51



Khóa luận tốt nghiệp



Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

TNHH thương mại DA Việt Nam

2.2.1 Tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty TNHH Thương mại DA Việt Nam

2.2.1.1 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán

a. Cơ cấu tổ chức

2.2



2.1.100



Kế toán trưởng



Kế toán viên 1



Kế toán viên 2



2.1.101 Sơ đồ 2.4: Tổ chức bộ phận Kế toán

2.1.102 ( Nguồn: Phòng Hành chính )

2.1.103 Bộ máy kế tốn gồm có ba nhân viên trong đó có 2 kế tốn viên phụ trách các



phần hành kế toán khác nhau, đứng đầu là kế toán trưởng trực tiếp kiểm duyệt và

chịu trách nhiệm trước những thơng tin kế tốn cơng bố ra bên ngoài.

b.

52



Chức năng



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×