1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các hình thức ghi sổ phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty thương mại

3 Các hình thức ghi sổ phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

- Sổ Nhật ký chung : là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinhtheo trình tự thời gian dồng thời phản ánh quan hệ đối ứng tài khoản( định khoản

kế toán) để phục vụ cho việc ghi sổ cái. Số liệu trên sổ Nhật ký chung được dùng

làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

- Sổ Cái: là loại sổ dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trongtừng kì và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định

trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản dược mở

một hoặc một số trang liên tiếp trên Sổ cái đủ để ghi chép trong 1 niên độ kế toán.

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết: là loại sổ để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinhliên quan đến các đối tượng kế toán cần chi tiết theo yêu cầu quản lý.

Ưu điểm

- Mẫu sổ đơn giản, dễ thực hiện, thuận tiện cho việc phân cơng lao động kế tốn

- Được dùng phổ biến, thuận tiện cho việc ứng dụng tin học và sử dụng máy vi tínhtrong cơng tác kế tốn

- Có thể tiến hành kiểm tra đối chiếu ở mọi thời điểm trên sổ Nhật kí chung, cung

cấp thơng tin kịp thời

Nhược điểm

- Lượng ghi chép nhiềuHiện nay Công ty sử dụng hình thức kế tốn máy thay thế cho kế tốn thủ cơng. Đặc biệt,

kế tốn máy ngày càng phổ biến và hiệu quả, giúp kế toán giảm nhẹ khối lượng cơng

việc, xử lý nhanh gọn, độ chính xác cao và tiết kiệm chi phí, thời gian. Tuy nhiên, các

thông tin được nhập vào phần mềm cần được thống nhất ngay từ đầu. Do đó kế tốn cần

thực hiện các cơng việc sau:

- Chuẩn hóa các danh mục chứng từ

- Phân loại và mã hóa thống nhất các đối tượng kế toán: Nhà cung cấp, khách hàng...

- Thiết kế các yêu cầu cần đạt được của chương trình kế tốn: các thơng tin từ tổngqt và chi tiết, các thông tin trung gian và thông tin cuối cùng...

- Lực chọn nhà cung cấp phần mềm kế tốn có uy tín để đảm bảo tính chính xác,

hợp lý của các báo cáo kế tốn.

1.3.3 Áp dụng hình thức ghi sổ Nhật kí chung vào phần hành kế tốn bán hàng và xác

định kết quả kinh doanh

Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức ghi sổ Nhật kí chung và sử dụng phần mềm kế tốn

như một cơng cụ, thì sơ đồ ghi sổ bằng phầm mềm dưới đây được áp dụng: chứng từ sẽ

được lưu giữ trong tập hồ sơ.

36Khóa luận tốt nghiệp

CHỨNG TỪ KẾ

TOÁNSổ chi tiết

Sổ tổng hợp

BẢNG KÊ CHI TIẾTBáo cáo tài chính

Báo cáo kế tốnBẢNG TỔNG HỢP

CHỨNG TỪGhi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Quan hệ đối chiếu

Sơ đồ 1.2: Hình thức kế tốn máy

Hàng ngày :

Căn cứ vào các chứng từ phát sinh từ giao dịch bán hàng( Hóa đơn GTGT, phiếu

xuất kho,…) đã kiểm tra để ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ bán hàng vào sổ Nhật Kí

Chung.

Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trong sổ Nhật kí chung để ghi vào Sổ Cái TK 511,

TK632, theo các tài khoản kế toán phát sinh đã được ghi vào sổ NKC( trong kì sử

dụng bao nhiêu tài khoản thì có bấy nhiêu sổ cái tài khoản đấy).

Nếu cơng ty thương mại có mở sổ, thẻ kế tốn chi tiết thì đồng thời ghi vào sổ nhật

kí chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.Tk

5111, TK giá vốn và tài khoản các khoản giảm trừ doanh thu

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm:

37Khóa luận tốt nghiệpSử dụng số liệu phát sinh trong kì trên sổ cái TK 511, TK 632, TK 156, TK 642, TK

515, TK 635, TK 711, TK 811,…, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm

tra, đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết( được lập

từ các sổ, thẻ chi tiết TK 5111, TK 156..) được dùng để lập các BCTC

Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức ghi sổ Nhật kí chung và sử dụng phần mềm kế

tốn như một cơng cụ, thì sơ đồ ghi sổ bằng phầm mềm dưới đây được áp dụng:

chứng từ sẽ được lưu giữ trong tập hồ sơ.

1.4Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhCó nhiều nhân tố ảnh hưởng đến kế tốn nói chung và kế tốn bán hàng và xác định kết

quả kinh doanh riêng.Ta xét trên hai phương diện: Nhân tố tác động bên ngoài và nhân tố

tác động bên trong của cơng ty

1.4.1 Nhân tố bên ngồi doanh nghiệp

1.4.1.1 Hệ thống pháp luậtCác doanh nghiệp nói chung và công ty Thương mại đều phải hoạt động theo khuôn khổ

và tuân thủ những quy định của pháp luật. Chính vì vậy, cơng tác kế tốn bán hàng và xác

định kết quả kinh doanh cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của luật kế tốn, luật thuế. Vì

Cơng ty cũng cần quan tâm đến những quy định và pháp luật để thực hiện đúng.

1.4.1.2 Hệ thống chế độ kế tốn doanh nghiệpChế độ kế tốn vừa mang tính hướng dẫn, vừa mang tính bắt buộc với cơng tác kế toán

của doanh nghiệp. Chế độ kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mỗi doanh

nghiệp . Khi công ty lựa chọn một chế độ kế toán để áp dụng thì mọi quy trình và nghiệp

vụ phát sinh trong cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đều phải

nhất quán tuân theo. Bên cạnh đó, có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt

động kinh doanh của công ty nhưng vẫn phải trong mức độ cho phép của chế độ kế toán.

1.4.1.3 Hệ thống chuẩn mực kế toánHệ thống chuẩn mực kế toán gồm 26 chuẩn mực kế toán( VAS) là nhân tố mơi trường có

tác động trực tiếp đến cơng tác kế tốn nói chung và kế tốn bán hàng và xác định kết quả

kinh doanh nói riêng của doanh nghiệp. Trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh

doanh, VAS quy định rõ điều kiện ghi nhận doanh thu( chuẩn mực số 14- Doanh thu và

thu nhập khác), giá vốn và phương pháp tính giá vốn( chuẩn mực số 02- hàng tồn kho)

1.4.2 Nhân tố bên trong doanh nghiệp38Khóa luận tốt nghiệpCơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố

bên trong như: Bộ máy kế toán, hình thức kế tốn, tổ chức nhân lực, chính sách kinh

doanh, hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

1.4.2.1 Bộ máy kế tốnTổ chức bộ máy kế tốn theo mơ hình phù hợp với từng doanh nghiệp: mơ hình tập trung,

chức năng hay tập trung chức năng để cơ cấu bộ máy kế tốn được sắp xếp hợp lý, cơng

việc của các kế tốn khơng bị chồng chéo

1.4.2.2 Hình thức ghi sổ kế tốnĐể tránh những nhầm lẫn , sai sót, Cơng ty nên chọn cho mình những hình thức kế tốn

phù hợp với tình hình bán hàng tại doanh nghiệp. Sự lựa chọn hình thức kế tốn phù hợp

giúp giảm bớt khối lượng cơng việc cần thiết, tránh gây tình trạng lãng phí nguồn nhân

lực

1.4.2.3 Chính sách kinh doanhTrong quá trình bán hàng, doanh nghiệp cần chọn cho mình những chính sách kinh doanh

hợp lý với mơ hình quản lý của Cơng ty cũng như tình hình thị trường chung. Để thu hút

khách hàng, doanh nghiệp cần đưa ra các hình thức: chiết khấu thương mại, chiết khấu

thanh tốn; các khoản chiết khấu này phải hợp lý sao cho doanh nghiệp vừa đảm bảo

được lợi nhuận mà lại vừa làm thỏa mãn lợi ích của khách hàng.

1.4.2.4 Nguồn nhân lựcSố lượng và chất lượng của kế toán trong phần hàng kế toán bán hàng và xác định kết quả

kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả kế tốn phần hành.

Trình độ, thái độ nhân viên kế toán cùng với sự cập nhật kịp thời những thay đổi chế độ

kế tốn hiện hành giúp cho cơng tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh

doanh tương đối chính xác.

1.4.2.5 Hệ thống thơng tin kế tốnViệc sử dụng phần mềm kế tốn góp phần tăng hiệu quả làm việc , tăng năng suất làm

việc, giảm thiểu sai sót trong khi tính tốn  Phần mềm kế toán giúp quản lý sổ sách hiệu

quả, giúp kế toán giảm bớt áp lực và giảm bớt sai sót. Những phần mềm kế tốn mới ra

đời thay thế cho những phần mềm kế toán cũ, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời

gian, tiền bạc cũng như tạo ra lợi nhuận lớn cho kế tốn nói chung và kế toán bán hàng và

xác định kết quả kinh doanh nói riêng

1.4.2.6 Hệ thống thơng tin trong doanh nghiệp

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các hình thức ghi sổ phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×