1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.3. Phương pháp thu thập số liệuVN

UThu thập dựa trên mẫu bệnh án nghiên cứu đƣợc thiết kế sẵn.Chỉ số/Định nghĩaBiến sốMục tiêu 1: Đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứuPP thu thậprmTTTac

y,2.2.4. Các biến số và chỉ số nghiên cứuTuổi mẹTính theo năm, chia thành các nhómHồ sơ2Nghề

nghiệpNghề nghiệp của sản phụHồ sơTiền sử nội, ngoại khoa/ tiền sử sản khoa/

tiền sử đẻ con bị dị tật bẩm sinh và giaHồ sơan

dTiền sửed

ici

ne3Ph

a1đìnhHồ sơTuổi thai tính theo tuầnTuổi thaiSiêu âmol

of

M4SchoMục tiêu 2: Xác định tỷ lệ trisomy 13, trisomy 18 và trisomy 21 trong

các sản phụ có nguy cơ cao theo xét nghiệm NIPT tại bệnh viện Phụ sản

Hà Nội.Tỉ lệ T13, T18 và T21 theo test sàng lọcTest sàng lọcht@5rig2.2.5. Xử lý và phân tích số liệuCopyCác thơng tin đƣợc xử lý và phân tích băng phần mềm STATA

- Mã hóa và nhập số liệu theo các bảng.

- Xử lý số liệu theo các mục tiêu theo các thuật toán thống kê.19(NIPT)2.2.6. Hạn chế của nghiên cứuVN

U- Số lƣợng mẫu chƣa đủ tính thống kê.- Tất cả những bệnh nhân có kết quả NIPT nguy cơ thấp đều khơng có

chỉ định chọc ối/sinh thiết gai rau nên khơng có kết quả chẩn đốn để soac

y,sánh.

2.2.7. Đạo đức trong nghiên cứuPh

arm- Nghiên cứu chỉ thực hiện khi đã đƣợc sự đồng ý cho phép nghiên cứu

của Giám Đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

- Đây là một nghiên cứu số liệu hồi cứu, chỉ sử dụng số liệu trên hồ sơan

dbệnh án, không can thiệp trực tiếp vào đối tƣợng nên không gây ảnh

hƣởng đến sức khỏe bệnh nhân, không vi phạm đạo đức.ed

ici

ne- Mọi thông tin cá nhân của thai phụ cũng nhƣ thông tin về các DTBS

của thai nhi đƣợc giữ kín và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu chứ

khơng phục vụ cho mục đích nào khác.Copyright@School

of

M- Số liệu đảm bảo tính khoa học, độ tin cậy và chính xác.20CHƢƠNG 3VN

UKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Một số đặc điểm của các thai phụ đã làm sàng lọcac

y,3.1.1. Phân bố tuổi của các thai phụrm< 35 tuổi47,42%ed

ici

nean

d52,58%Ph

a≥35 tuổiBiểu đồ 3.1. Tỉ lệ phân bổ tuổi của các thai phụ (n=232)

Các thai phụ tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 19-46, độ tuổi trungol

of

Mbình là 33,5 trong đó tỉ lệ nhóm những ngƣời dƣới 35 tuổi chiếm chủ yếu

(52,58%), còn lại là nhóm từ 35 tuổi trở lên.Tỉ lệ (%)43.97%19.83%18.1%rigNông dânCông

nhânCán bộ

viên chứcHọc sinh

sinh viênTự doBiểu đồ 3.2. Phân bố nghề nghiệp của các thai phụ (n=232)Copy16.81%

1.29%ht@Scho3.1.2. Nghề nghiệp của thai phụ21Tỉ lệ các thai phụ đa số gặp ở đối tƣợng là cơng nhân (43,97%), ít nhấtVN

Ulà đối tƣợng học sinh sinh viên (1,29%)

3.1.3. Số lần có thai và số lần đẻ

80ac

y,74.57%70rm60

47.84%Ph

a50

4034.92%an

d30

20.69%100

0ed

ici

ne17.24%201 -- 2≥3Số lần đẻol

of

MSố lần mang thai4.74%Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ số lần có thai và số lần đẻ ở các thai phụ (%)

Số thai phụ mang thai ≥ 3 lần chiếm tỉ lệ 34,92%, tỉ lệ thai phụ mang

thai lần đầu là 17,24%. Mặt khác, tỉ lệ thai phụ sinh con thứ 3 là 4,74%. Cóho74,57% số sản phụ có 2 con trở xuống. Nhóm thai phụ chƣa từng sinh conCopyright@Scchiếm 20,69%.22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×