1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về phương án vận chuyển, phương tiện vận chuyển, bố trí kho lưu giữ từ nơi phát sinh đến cơ sở sản xuất

Về phương án vận chuyển, phương tiện vận chuyển, bố trí kho lưu giữ từ nơi phát sinh đến cơ sở sản xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnhvà xi lô 60 tấn đựng tro bay, đủ dung tích để có thể chứa đủ xi măng và tro bay

phục vụ sản xuất, đá bột được tập kết tại vị trí chứa ngun liệu đảm bảo mơi

trường.

Với khối lượng dự kiến sử dụng như đã tính tốn ở mục 2: Khối lượng tro bay

sử dụng 7,8 tấn/ngày, đá mạt 35,9 tấn/ngày, xi măng 8,3 tấn/ngày -> tổng đá mạt, xi

măng và tro bay là 52 tấn/ngày thì với tổng dung tích silơ là 140 tấn(trong đó: Si lơ

80 tấn đựng xi măng, si lô 60 tấn đựng tro bay) hoàn toàn đáp ứng được khối lượng

yêu cầu hàng ngày và có 1 phần dự trữ.

+ Mơ tả silơ:

Silơ chứa là một trong những bộ phận rất quan trọng của hệ thống trạm trộn

bê tơng, hoạt động khép kín khi cấp liệu nên đảm bảo hạn chế phát sinh bụi ra bên

ngồi.

Silơ có thể cung cấp ngun liệu (tro bay) trong nhiều giờ hoạt động liền, tùy

theo kích thước của Silô, điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng các trạm trộn có

năng suất lớn.

* Đặc điểm cấu tạo:

+ Silơ có dạng hình trụ đứng đáy có dạng hình phễu dùng để chứa vật liệu

rời: xi măng, tro bay, phụ gia…

+ Silô được đặt trên một kết cấu thép dạng cột rỗng thanh giằng, kích thước

silơ phụ thuộc năng suất trạm trộn.

+ Silơ đảm bảo kín và cách li với mơi trường bên ngồi.

+ Trên đỉnh silơ bố trí hệ thống lọc bụi vỏ thép/inox với 12 túi lọc thực hiện

chức năng lọc lại khi nạp liệu, chống hao hụt, phát sinh bụi bảo vệ môi trường.

* Phương pháp dùng các xe bồn chuyên dùng để vận chuyển xi măng rời lên

silô.Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-26Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnh+ Xe téc chuyên dùng để vận chuyển và tự bơm xi măng lên độ cao khoảng

20m. Phương pháp này khơng cần trạm khí nén bởi vì bản thân xe téc đã có bơm

khí nén đảm bảo bơm được xi măng lên silô, khả năng cơ động của xe téc chuyên

dùng rất cao.Cấp xi măng, tro bay bằng các xe chuyên dụng

- Cơ chế giao nhận:

+ Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án đồng xử lý, vận chuyển,

Công ty TNHH Sơn Vĩnh sẽ làm việc với Cơng ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và

Nhà Máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 để thống nhất phương án thực hiện việc cấp và sử

dụng tro bay cụ thể.

+ Tro bay sau khi được bơm lên xe, cân tải trọng từ nhà máy nhiệt điện Vũng

Áng 1 sẽ được kẹp chì tại nắp đậy, van bơm xả và vận chuyển về Nhà máy gạch

không nung tại thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà của Công ty TNHH

Sơn Vĩnh. Khi về đến cơ sở, các xe được cân kiểm tra tải trọng, kiểm tra kẹp chì

trước khi bơm vào các silơ để đưa vào sản xuất.Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-27Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnh4. Các tác động môi trường có thể phát sinh khi bổ sung nguyên liệu đầu vào

tro bay và khả năng đáp ứng xử lý của các cơng trình biện pháp bảo vệ

mơi trường hiện có

4.1. Các tác động mơi trường có thể phát sinh khi bổ sung tro bay vào nguyên

liệu đầu vào:

- Căn cứ Báo cáo kết quả phân tích mẫu tro bay của nhà máy Nhiệt điện Vũng

Áng 1 do đơn vị Phòng phân tích chất lượng mơi trường – Viện Cơng nghệ môi

trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện đã có kết luận:

“Kết quả phân tích mẫu tro bay của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tháng

08/2016 do Phòng phân tích chất lượng Môi trường – Viện công nghệ Môi trường

tiến hành lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu đều dưới ngưỡng nguy hại theo Quy

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT. Vì vậy tro

bay của nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 không phải là chất nguy hại”.

- Do không phải là chất thải nguy hại và được dùng toàn bộ thành phần làm

nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bê tông cho nên sẽ đưa trực tiếp đưa vào sử dụng

không phải qua công đoạn xử lý.

- Trong q trình sử dụng tro bay có thể sẽ phát sinh một số ảnh hưởng như sau:

** Nguồn phát sinh bụi:

+ Tro bay cuốn theo xe từ điểm cấp hàng tại nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng

1trên đường vận chuyển về nhà máy gạch của Công ty TNHH Sơn Vĩnh tại thôn

Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà.

+ Xe vận chuyển tro bay gặp rủi ro, va quệt trên đường.

+ Các chi tiết kỹ thuật như vòi bơm, van đóng mở bị hỏng, vỡ làm phát tán

bụi.

+ Lái xe sau khi nhận hàng quên đóng nắp bồn chứa.

+ Khi tập kết tro bay bơm vào kho chứa.

+ Phát tán bụi từ thiết bị phối trộn nguyên liệu.

** Nguồn phát sinh nước thải khu sản xuất:

+ Nước thải sinh ra trong quá trình vệ sinh thiết bị máy móc; rửa bánh xe, bề

mặt xe bồn.Cơng ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-28Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnh+ Các thành phần chủ yếu của nước thải này là cát, đá, xi măng, cặn đất, tro

bay…

** Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường:

+ Các sản phẩm bị lỗi (vỡ, hỏng…) không sử dụng được.

+ Các cặn đất, đá lắng lọc ở các quá trình sàng rửa nguyên vật liệu, quá trình

sản xuất sản phẩm đúc sẵn.

4.2. Tác động của phương tiện vận chuyển tro bay, xi măng

- Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển: Trong những ngày nắng bụi có thể

phát tán vào mơi trường tại vị trí lấy nguyên liệu tro bay, xi măng và đoạn đường

vận chuyển từ vị trí lấy nguyên liệu đến nhà máy gạch không nung của Công ty

Sơn Vĩnh do rơi vãi nguyên liệu. Hơn nữa, khi vận chuyển do rung động, gió bụi từ

nguyên liệu trên xe và đất rơi vãi trên trường trong khu vực nhà máy nhiệt điện

Vũng Áng 1 có thể phát sinh ra mơi trường ngồi và làm cho mơi trường bị ơ

nhiễm bụi.

- Khí thải thải ra từ các phương tiện như ô tô tải, xe bồn vận chuyển tro bay,

… bao gồm SO2, NOx, CO2, VOC,... do quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ

trong hoạt động vận tải, hoạt động bốc dỡ xi măng, hoạt động sửa chữa phương

tiện,… Tải lượng các chất khí độc hại phát thải vào khơng khí do phương tiện vận

chuyển gây ra:

Lượng khí thải = Tải lượng định mức x Quãng đường x Số chuyến xe

Với quãng đường vận chuyển là 80 km, số chuyến xe chở nguyên liệu xây

dựng Tro bay là 5 chuyến/tháng và xi măng là 1 chuyến/tháng.

Bảng 3. 1 Tải lượng khí thải do động cơ ô tô tải vận chuyển nguyên vật liệu

TT

1

2

3

4

5Chất độc hại

Khí cacbon oxit CO

Hydrocacbon (CnHm)

Nito oxit NOx

Muội khói

Sunfu dioxit SO2Lượng độc hại*

(g/km đường đi)

2,57

2,07

1,02

1,28

0,47Tải lượng (kg/tháng)

1,234

0,994

0,489

0,614

0,226(Nguồn: (*) Ơ nhiễm khơng khí và xử lý khí thải - NXB Khoa học và Kỹ thuật)- Phương tiện vận tải VLXD: Gồm 2 xe, một xe vận chuyển tro bay và một

xe vận chuyển xi măng, trung bình tiêu hao khoảng 25-35 lít/80km. Ước tính mỗi

Cơng ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về phương án vận chuyển, phương tiện vận chuyển, bố trí kho lưu giữ từ nơi phát sinh đến cơ sở sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×