1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các yêu cầu về bảo vệ môi trường liên quan, biện pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm nước thải, chất thải, khí thải

Các yêu cầu về bảo vệ môi trường liên quan, biện pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm nước thải, chất thải, khí thải

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnh- Những ngày thời tiết khô hanh sẽ được phun ẩm trên các đường giao thông

nội bộ trong khu vực nhà máy để giảm phát tán bụi khi tham gia giao thơng ở các

trục đường chính. Phun ẩm khu vực tập kết nguyên liệu sản xuất (cát, đá), bãi chứa

sản phẩm. Đối với những ngày thời tiết khô hanh tiến hành phun ẩm 4 lần/ngày,

thời gian phun ẩm: 6 giờ 30 phút, 10 giờ 30 phút, 13 giờ 30 phút, 15 giờ 30 phút.

- Giữa các khu vực trong khuôn viên Nhà máy (khu nhà xưởng sản xuất gạch,

khu điều hành, khu nhà ở công nhân) được trồng giải cây xanh cách ly để giảm

thiểu phát tán bụi. Xung quanh hàng rào Nhà máy cũng được trồng cây để chống ồn

và giảm sự phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

- Các loại phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào Nhà máy

phải có bạt che kín thùng và sẽ được kiểm tra an tồn về mơi trường khi lưu thông

trên đường.

- Khu tập kết nguyên liệu sản xuất có che chắn xung quanh, khơng để vương

vãi ra khu vực khác nhằm hạn chế bụi cuốn theo các phương tiện vận chuyển,

phương tiện giao thông cá nhân.

- Dùng bọc vãi phủ kín silơ xi măng khi xả xi măng từ xe vận chuyển vào silô.

Ở các xưởng sản xuất, sửa chữa đều được lắp quạt hút gió nhằm làm thống khí và

hút bụi.

- Thường xun kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, nắp đậy hố gas và phun

chế phẩm sinh học như EM vào điểm tập kết rác.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị trong Nhà máy để

tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải khí độc hại.

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, phương tiện vận chuyển của nhà

máy theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo an tồn về mặt sử dụng

và môi trường.

* Đối với hệ thống giao thông và tuyến đường vận chuyển

- Tuyến đường từ khu vực nhà máy ra đấu nối với Tỉnh lộ 3 sẽ được cải tạo,

nâng cấp định kỳ hằng năm, đồng thời thường xuyên phun nước làm ẩm bằng hệ

thống bơm và vòi phun đặc biệt chú ý giữ ẩm vào những ngày nắng nóng, oi bức.

- Các xe tải khi vận chuyển nguyên liệu bột đá phải có bạt che kín và được

giằng buộc cẩn thận, tránh làm rơi vãi vật liệu khi di chuyển, bắt buộc lái xe phải

ký cam kết bảo vệ mơi trường trong q trình vận chuyển.

- Các xe tải khi sản phẩm đi tiêu thụ phải có bạt che kín và được giằng buộc

Cơng ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-36Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnhcẩn thận, tránh làm rơi vãi sản phẩm khi di chuyển, bắt buộc lái xe phải ký cam kết

BVMT, ATGT trong quá trình vận chuyển.

5.2. Giảm thiểu tác động của nước thải

* Nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn được thu gom vào hệ thống mương thoát nước mưa hai

bên lề đường nội bộ xung quanh khuôn viên Nhà máy, dọc mương thốt có bố trí

các hố gas (kích thước hố gas dài 1,5m; rộng 1,5m; sâu 1m) để xử lý nước mưa

bằng phương pháp lắng lọc cơ học rồi mới chảy ra ngồi mơi trường. Hệ thống

thốt nước mưa trong khuôn viên Nhà máy được tách riêng hệ thống dẫn nước thải

sinh hoạt.

* Nước thải từ quá trình sản xuất:

Trong giai đoạn Nhà máy đi vào sản xuất thì lượng nước thải từ hoạt động sản

xuất chủ yếu là nước thải từ vệ sinh máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất, nước

thải rửa bánh xe, bề mặt bên ngoài xe bồn, lượng nước thải này ước tính khoảng

6m3/ngày.đêm.

- Nước thải sản xuất từ q trình sửa chữa máy móc thiết bị có chứa dầu mỡ sẽ

dẫn vào bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng cơ học, ở đây nước thải sẽ được tách lớp

dầu sau đó được lắng tại ngăn lắng cơ học. Nước thải được dẫn qua bể lọc bao gồm:

Cát thạch anh, sỏi, than hoạt tính, sau đó mới thải ra ngồi môi trường tiếp nhận

(Theo Kế hoạch Bảo vệ Môi trường Nhà máy gạch không nung của Công ty TNHH

Sơn Vĩnh).

- Định kỳ nạo vét hố gas và các bể lắng trong hệ thống xử lý nước thải để tăng

hiệu quả lắng. Lượng bùn nạo vét được thu gom về một chỗ, vì lượng bùn cặn này

chủ yếu là bột đá, cặn vô cơ…nên được tận dụng làm vật liệu san nền các khu vực

trũng thấp trong khuôn viên nhà máy.

5.3. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn

* Rác thải sinh hoạt

- Căn cứ vào khối lượng rác thải phát sinh, chúng tơi sẽ bố trí hợp lý các thùng

đựng rác tại mỗi khu vực và trên các trục đường giao thông nội bộ trong khuôn

viên nhà máy để đựng rác thải.

- Việc thu gom rác thải hàng ngày tại các khu vực sẽ do bộ phận thu dọn vệ

sinh của Cơng ty đảm nhận và phân loại, sau đó hợp đồng với HTX Dịch vụ tổng

hợp Môi trường Thạch Ngọc vận chuyển.

Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-37Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnh* Rác thải sản xuất

- Đối với các sản phẩm hư hỏng kém chất lượng:

+ Để hạn chế tối đa các sản phẩm hư hỏng và kém chất lượng thì bộ phận

kiểm định chất lượng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến

chất lượng sản phẩm đầu ra.

+ Đối với các sản phẩm gạch không nung hư hỏng sẽ được nghiền nhỏ và

chuyển về khu nguyên liệu để làm nguyên liệu sản xuất gạch…

* Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy chủ yếu là

giẻ lau có dính dầu mỡ sẽ được thu gom và tập trung vào thùng chứa có nắp đậy rồi

hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý và làm theo đúng hướng dẫn

tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi

Trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

5.4. Giảm thiểu tác động do sự cố, rủi ro mơi trường:

- Xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ.

- Biên soạn nội quy an tồn phòng chống cháy, nổ treo nơi dễ nhìn thấy.

- Trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

- Cách ly các khu vực dễ cháy ra khỏi khu vực khác

- Đảm bảo các thiết bị khơng để rò rỉ

- Trang bị các dụng cụ chữa cháy cầm tay (bình CO2)

- Sử dụng các bơm phun nước phục vụ khu vực vệ sinh thiết bị, rửa phương

tiện vận chuyển để ứng cứu với sự cố cháy nổ khi cần thiết.

- Phối hợp với các lực lượng tại địa phương để ứng cứu nếu có sự cố cháy nổ

xảy ra.

- Định kỳ tổ chức thực tập về phòng chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân để

nắm vững phương pháp xử lý sự cố và nghiệp vụ phòng chống cháy nổ.

- Tất cả các nội dung trên được thực hiện theo luật pháp về phòng chóng cháy

nổ và theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ. Khi xảy

ra sự cố cháy nổ Công ty sẽ huy động lực lượng tại chỗ của Nhà máy kết hợp với

lực lượng địa phương để ứng cứu.

- Đối với quá trình vận chuyển tro bay trường hợp xảy ra tai nạn Công ty

Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-38Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn VĩnhTNHH TM DV Linh Loan tiến hành trực tiếp xử lý và đảm bảo không làm chậm

tiến độ nhập nguyên liệu cho Công ty TNHH Sơn Vĩnh.

- Tro bay sau khi vận chuyển từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 về nhà máy

gạch không nung của Công ty TNHH Sơn Vĩnh sẽ bơm trực tiếp vào hệ thống silô.

- Để tránh nhập tro bay chất lượng kém thì Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 sẽ

tiến hành cung cấp kết quả phân tích mẫu tro bay đạt chất lượng cho Công ty

TNHH Sơn Vĩnh, Công ty mới vận chuyển về nhà máy sản xuất gạch khơng nung.

- Các thiết bị điện sẽ được tính tốn dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ

dòng điện và có thiết bị bảo vệ q tải.

- Hệ thống chống sét: Đối với hệ thống chống sét, cột thu lơi cần được đặt tại

vị trí cao nhất của cơng trình. Cột thu lơi phải có độ cao lớn hơn 15m, điện trở tiếp

đất xung kích của hệ thống chống sét phải ≤ 10 Ω khi điện trở suất của đất < 50.000

Ω/cm2 và ≥ 10 Ω khi điện trở suất của đất > 50.000 Ω/cm 2. Ngoài hệ thống cột thu

lơi ở các cơng trình như vừa nêu trên, Cơng ty còn xây dựng một cột thu lơi chung

cho tồn khu vực Nhà máy.

5.5. Quan trắc mơi trường:

Nhằm bảo vệ mơi trường trong q trình xây dựng và hoạt động của Dự án,

ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp nêu trong KHBVMT, chủ đầu tư

sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ chương trình quan trắc giám sát môi trường.

- Giám sát chất lượng môi trường khơng khí:

+ Các chỉ tiêu giám sát (05 chỉ tiêu): Độ ồn, Bụi tổng số, CO, SO2, NO2.

+ Vị trí giám sát: Tại 02 vị trí, gồm:

• Một điểm cổng khu vực nhà máy.

• Một điểm khu vực trung tâm nhà máy

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/ 1lần.

+ So sánh với: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

chất lượng khơng khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia vềtiếng ồn.

- Giám sát chất lượng nước thải:

+ Các chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD 5, COD, TDS, Tổng P, Amoni, Sunfua,

Nitrat, Tổng N, coliform, Dầu mỡ, PO43-, Tổng các chất hoạt động bề mặt.

Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-39Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Cơng ty TNHH Sơn Vĩnh+ Vị trí giám sát: 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải;

+ Tần suất giám sát: 1 năm / 1 lần.

+ So sánh với cột B - QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về nước thải công nghiệp

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/1 lần.

6. Kết luận, Cam kết và Kiến nghị

Công ty TNHH Sơn Vĩnh cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ

quan chức năng đối với sản phẩm tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 của

Cơng ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về đến Nhà máy Gạch không nung Sơn Vĩnh

theo quy định, đảm bảo chỉ lấy nguồn sản phẩm tro bay của Nhà máy Nhiệt điện

Vũng Áng 1 đã được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, mã số

QCVN16:2014/BXD, không chứa thành phần nguy hại.

+ Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án:

+ Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý:

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc

phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân

trong vùng;

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu

cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên

quan khác;

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu

để xảy ra sự cố môi trường.

Cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc định kỳ, giám sát môi

trường như đã nêu ra ở Mục 5.5.

Các nội dung liên quan khác được thực hiện theo đúng cam kết đã được thẩm

định trong Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy.

Công ty TNHH Sơn Vĩnh cam kết thực hiện đầy đủ theo nội dung phương án

đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 làm nguyên liệu sản

xuất vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnh theo các nội

Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-40Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnhdung đã lập ở trên. Kính trình UBND tỉnh, Sở Tài ngun Môi trường và các sở

ngành liên quan xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở TN&MT;

- Các sở ngành: Xây dựng; Công thương;

KH&CN; GTVT; Ban QL KKT;

- UBND huyện Thạch Hà;

- Lưu: Cơng ty.CƠNG TY TNHH SƠN VĨNH

GIÁM ĐỐCCơng ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yêu cầu về bảo vệ môi trường liên quan, biện pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm nước thải, chất thải, khí thải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×