1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Trang thiết bị

 Trang thiết bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

VN

U- Nhiệt độ nóng chảy: đo trên máy SMP10 BioCote, Khoa Y Dược,

ĐHQGHN.ac

y,- Máy đo phổ tử ngoại (UV-VIS) (Perkin Elmer, Mỹ) tại Khoa Y Dược,

ĐHQGHN2.2.1. Phương pháp chiết xuất và phân lậpanPhương pháp xử lý mẫu và chiết xuấtd2.2. Phương pháp nghiên cứuPh

ar

m- Góc quay cực riêng: đo trên máy PLR-4, MRC scientific instruments, Khoa

Y Dược, ĐHQGHN.edicineMẫu nghiên cứu sau khi thu hái, rửa sạch, phơi và sấy khô nghiền nhỏ

thu được bột thô. Đem ngâm chiết với 9,0 lít methanol/lần x 4 lần ở nhiệt độ

phòng, mỗi lần 48 giờ. Các dịch chiết được gom lại, lọc qua giấy lọc và cất loại

dung môi dưới áp suất giảm thu cắn chiết methanol.

Phương pháp phân tách các hỗn hợp và phân lập các hợp chấtSchoolofMCắn chiết được phân bố vào nước cất vừa đủ và tiến hành chiết lần lượt

với n-hexan, ethylacetat. Các dịch chiết n-hexan, ethylacetat và phần nước

còn lại được cất thu hồi dung mơi dưới áp suất giảm thu được các cắn n-hexan,

cắn ethylacetat và cắn nước.

Để phân tách các phần chiết của cây cũng như phân lập các hợp chất, các

phương pháp sắc ký đã được sử dụng như: sắc ký lớp mỏng (TLC, dùng để khảo

sát), sắc ký cột (CC), sắc ký pha đảo.Copyright

@Sắc ký lớp mỏng (TLC): được thực hiện trên bản mỏng đế nhôm

Kieselgel 60 F254 (Merck 1,05715), RP18 F254s (Merck). Phát hiện chất bằng đèn

tử ngoại ở hai bước sóng 254 nm và 365 nm hoặc dùng thuốc thử là dung dịch

H2SO4 10% được phun đều lên bản mỏng, sấy khô rồi hơ nóng trên bếp điện từ

từ đến khi hiện màu.21VN

UCopyright

@SchoolofMedicineandPh

ar

mac

y,Sắc ký cột (CC): được tiến hành với chất hấp phụ là silicagel pha thường

và pha đảo. Silicagel pha thường có cỡ hạt là 0,040- 0,063 mm (230- 400 mesh,

Nacalai Tesque Inc., Kyoto, Nhật Bản), YMC ODS-A (50μm, YMC Co. Ltd.,

Nhật Bản). Silicagel pha đảo TLC Silica gel 60 RP-18 F254S (Merck, Damstadt,

Đức).22VN

UChiết với methanolPh

ar

mDịch chiết

methanolac

y,Dược liệuThu hồi dung môidCao tổng

methanolanPhân tán trong MeOH: nước (1:1)iciThu hồi dung môineLắc phân đoạn với n-hexanPhân đoạn nướcMedPhân đoạn nhexanofLắc với ethyl acetatolThu hồi dung mơi

Phân đoạn nướcHình 2.1: Sơ đồ chiết tách phân đoạnCopyright

@SchoPhân đoạn ethyl

acetat23VN

U2.2.2. Phương pháp xác định cấu trúc các hợp chấtCopyright

@SchoolofMedicineandPh

ar

mac

y,Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được bằng phương pháp đo nhiệt

độ nóng chảy, phổ khối (MS), phổ cộng huởng từ hạt nhân (1H-NMR, 13C-NMR,

DEPT) và so sánh các dữ liệu thu đuợc từ thực nghiệm với các dữ liệu đã công

bố.243.1.Kết quả chiết xuất và phân lập hợp chấtVN

UCHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬNCopyright

@SchoolofMedicineandPh

ar

mac

y,Lá dâu được thu hái, rửa sạch, phơi và sấy khô ở 50oC, nghiền nhỏ thu

được bột thô. Lấy 6,0 kg bột khô (đã trừ độ ẩm) đem ngâm chiết với 9,0 lít

methanol/lần x 4 lần ở nhiệt độ phòng, mỗi lần 48 giờ. Các dịch chiết được gom

lại, lọc qua giấy lọc và cất loại dung môi dưới áp suất giảm thu được 520 g cắn

chiết methanol.

Cắn chiết được phân bố vào nước cất vừa đủ và tiến hành chiết lần lượt

với n-hexan, ethylacetat. Các dịch chiết n-hexan, ethylacetat và phần nước còn

lại được cất thu hồi dung mơi dưới áp suất giảm thu được các cắn n-hexan (A,

60 g), cắn ethylacetat (B, 75 g) và còn lại cắn nước (C, 42 g).

Sơ đồ chiết xuất lá Dâu tằm được trình bày theo hình sau:25VN

ULá dâu tằm đã rửa sạch, phơi khô, xay thành bộtac

y,Chiết kỹ với Methanol, 4 lần x 9LPh

ar

mDịch chiết MethanolLọc, cất loại dung môiiciDùng lắc các phân đoạnedLưu làm đối chiếuneandCao chiết tổng Methanol (520g)Dịch chiết nướcSchoDịch chiết n – hexanolofM1. Hòa tan trong nước cất

2. Lắc với n-hexan, 2 lầnLắc với EtOAcht

@Cất thu hồi dung môiDịch chiết ethyl acetatCắn nướcrigCao chiết n-hexan (60g)CopyThu hồi dung mơi

mmơiHình 3.1: Sơ đồ chiết xuất lá Dâu tằm.Cao chiết EtOAc (75g)

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Trang thiết bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×