1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ mô Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ mô Đối tượng nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ môMục tiêu kinh tế vĩ mô

Hộp đen kinh tế vĩ mô

P

Các yếu tố đầu vào

0

- Những tác động

Bên ngồi

- Những tác động

Chính sáchCác yếu tố đầu raADPY-Sản lượng (Y)AS-Giá cả (P)0YPAS

AD0-Việc làm, thất nghiệp (u)Y-Xuất nhập khẩu (X, IM)Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ môMục tiêu kinh tế vĩ mô

Thành tựu của một đất nước được đánh giá theo 3 dấu

hiệu chủ yếu

+ Ổn định (kết quả của việc giải quyết tốt những vấn

đề trong ngắn hạn như lạm phát, suy thoái, thất nghiệp,

…)

+ Tăng trưởng (đòi hỏi giải quyết tốt những vấn đề dài

hạn hơn, thực chất là sự gia tăng sản lượng hàng hóa ,

dịch vụ được tạo ra trong nước)

+ Công bằng xã hội (vừa là vấn đề xã hội, vừa là vấn

đề kinh tế)Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ môMục tiêu kinh tế vĩ mô

Mục tiêu sản lượng

Sản lượng thực tế cao, tương ứng với mức sản lượng tiềm

năng (Y0 = Y*)Tốc độ tăng trưởng cao và vững chắcMục tiêu việc làmTạo được nhiều việc làm tốt

Hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp (duy trì mức thất nghiệp tự nhiên,

u0 = u*)Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ môMục tiêu kinh tế vĩ mô

Mục tiêu ổn định giá cả

Mục tiêu kinh tế đối ngoạiHạ thấp và kiểm soát lạm phát trong điều kiện kinh tế thị

trường tự do

Ổn định tỷ giá hối đoái

Cân bằng cán cân thanh toánMục tiêu công bằng:

Một số nước coi mục tiêu phân phối công bằng là một trong

những mục tiêu quan trọngĐối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ mơCơng cụ của kinh tế vĩ mơ

Các chính sách kinh tế vĩ mơChính sách tài khóa

Chính sách tiền tệ

Chính sách thu nhập

Chính sách kinh tế đối ngoạiĐối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ môPhương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích cân bằng tổng thể

Phương pháp trừu tượng hóa

Phân tích thống kê số lớn

Mơ hình tốn

.v.v.v.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ mô Đối tượng nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×