1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại thất nghiệp và nguyên nhân Thất nghiệp tự nhiên và nguyên nhân

Phân loại thất nghiệp và nguyên nhân Thất nghiệp tự nhiên và nguyên nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân loại thất nghiệp và nguyên nhânThất nghiệp tự nhiên và nguyên nhân

Thất nghiệp tạm thời: do người lao động cần thời gian tìm

kiếm việc làm

Thất nghiệp do quá trình luân chuyển lao động và việc làm

liên tục trên thị trường.VD:Sinh viên tốt nghiệp tham gia thị trường lao động

Một phụ nữ sau khi sinh tham gia lại thị trường lao động

Một DN đóng cửa và sa thải lao động

Một người lao động bỏ việc (mất việc) đang tìm kiếm công

việc khác

.v.v.vPhân loại thất nghiệp và nguyên nhânThất nghiệp tự nhiên và nguyên nhân

Thất nghiệp cơ cấu: do sự mất cân đối cung – cầu lao

động về kỹ năng, ngành, nghề, hoặc địa điểm.

Sự thay đổi công nghệ và cạnh tranh quốc tế làm thay đổi

yêu cầu kỹ năng đối với người lao động hoặc thay đổi khu

vực làm việc.

Thất nghiệp này kéo dài hơn thất nghiệp tạm thời do quá

trình di chuyển hoặc đào tạo lại.Phân loại thất nghiệp và nguyên nhânThất nghiệp tự nhiên và nguyên nhân

Thất nghiệp cơ cấu:

 VD:

Nhu cầu thợ hàn, thợ đúc giảm trong khi nhu cầu thợ lắp

ráp, sửa chữa điện tử tăng => Những người thợ hàn, thợ

đúc,… cần học thêm nghề lắp ráp và sửa chữa điện tử

Thành phố Nam Định và Việt Trì giảm nhu cầu việc làm;

Tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương tăng nhu cầu việc làm =>

luồng lao động di cư.Phân loại thất nghiệp và nguyên nhânThất nghiệp tự nhiên và nguyên nhân

Thất nghiệp theo lý thuyết

cổ điển: là thất nghiệp phát

sinh do tiền lương thực tế

bị mắc ở điểm cao hơn

mức đầy đủ việc làm.

W > W*, do:Luật tiền lương tối thiểu

Cơng đồn và thương lượng

tập thể

Lý thuyết tiền lương hiệu

quảPhân loại thất nghiệp và nguyên nhânThất nghiệp theo lý thuyết cổ điển

Luật tiền lương tối thiểu:

Tạo mức lương đủ đảm bảo cuộc sống cho người lao động và

gia đình anh ta

Gây ra thất nghiệp cho nhóm lao động ít kỹ năng có thu nhập

thấp và cơ hội việc làm hạn chếCơng đồn và thương lượng tập thể

Giúp công nhân không thua thiệt khi đàm phán lương và điều

kiện làm việc với chủ doanh nghiệp

Gây thất nghiệp; Không làm tăng tổng lợi ích cho lao động

mà chỉ chuyển lợi ích từ người ngồi cuộc (mất việc) sang

người trong cuộc (tiếp tục làm việc)Phân loại thất nghiệp và nguyên nhânThất nghiệp theo lý thuyết cổ điển

Lý thuyết tiền lương hiệu quả: doanh nghiệp có lợi

khi trả cho người lao động mức lương caoSức khỏe công nhân

Sự luân chuyển công nhân

Nỗ lực của công nhân

Chất lượng công nhânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại thất nghiệp và nguyên nhân Thất nghiệp tự nhiên và nguyên nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×