1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương V: Tổng cầu và tổng cung trong ngắn hạn

Chương V: Tổng cầu và tổng cung trong ngắn hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng cầu và tổng cung của nền kinh tếTổng cầu của nền kinh tếLưu ý: Sản lượng (Y) được đo bằng GDPrvà mức giá (P) được đo bằng DGDP hoặc CPI

Tổng cầu là tổng mức sản lượng hàng hóa hay dịch vụ trong

nước mà các tác nhân kinh tế sẵn sàng và có khả năng mua

tại mỗi mức giá.

Phương trình tổng cầu:

 AD = C + I + G + NX

Trong đó:C: Tiêu dùng của các hộ gia đình

I: Tổng đầu tư của khu vực tư nhân

G: Chi tiêu của chính phủ

NX: Xuất khẩu ròngTổng cầu và tổng cung của nền kinh tếTổng cầu của nền kinh tế

PP1

BP2ADY1Y2YTổng cầu và tổng cung của nền kinh tếTổng cầu của nền kinh tếTổng cầu và tổng cung của nền kinh tếSự di chuyển của đường tổng cầu

PP1

BP2ADY1Y2YTổng cầu và tổng cung của nền kinh tếSự dịch chuyển của đường tổng cầu

PP0AD1

AD2

Y2Y0Y1AD0

YTổng cầu và tổng cung của nền kinh tếTổng cung của nền kinh tế

Tổng cung là tổng mức sản lượng mà các DN trong nước

sẵn sàng và có khả năng sản xuất, cung ứng.Lượng tổng cung phụ thuộc vào quyết định của các DN trong

việc sử dụng các đầu vào để sản xuất ra HH&DV để cung ứng

cho các thành viên kinh tế.Tổng cầu và tổng cung của nền kinh tếTổng cung của nền kinh tế

Đường tổng cung: Biểu diễn

quan hệ giữa lượng tổng cung

với mức giá (P).

Có hai loại đường tổng cung:

Đường tổng cung dài hạn (ASLR)Đường tổng cung ngắn hạn

(ASSR)PASSRASLRY*YTổng cầu và tổng cung của nền kinh tếTổng cung của nền kinh tếĐường tổng cung dài hạn:

Đường ASLR là đường thẳng

đứng

Đường ASLR liên kết mức P và

Y mà các DN muốn sản xuất

và cung ứng trong một thời

gian đủ dài để mọi P đều linh

hoạt.PY*YY* là mức sản lượng tiềm năngTổng cầu và tổng cung của nền kinh tếĐường tổng cung dài hạn

Đường ASLR là đường thẳng đứng:Trong dài hạn mọi P đều điều chỉnh đủ mạnh để mọi thị

trường đều cân bằngCân bằng trên thị trường YTSX làm cho mọi nguồn lực đều

được sử dụng đầy đủTổng cung HH&DV chỉ phụ thuộc vào cung về YTSX và trình

độ cơng nghệ mà không phụ thuộc vào PĐường ASLR biểu thị mức Y tạo ra khi các nguồn lực được sử

dụng toàn dụng (Y tiềm năng hay Y tự nhiên – Y*)Tổng cầu và tổng cung của nền kinh tếĐường tổng cung dài hạn

Các yếu tố làm dịch chuyển đường ASLR:L: SL tăng => ASLR tăng => Đường ASLR dịch chuyển sang

phảiK: Tư bản tăng => NSLĐ tăng => Đường ASLR dịch chuyển

sang phảiTNTN (khoáng sản, đất đai, thời tiết). Ex: Hạn hán => AS LR

giảm => Đường ASLR dịch chuyển sang tráiTri thức công nghệ: phát minh mới đưa vào ứng dụng =>

NSLĐ tăng => Đường ASLR dịch chuyển sang phảiTổng cầu và tổng cung của nền kinh tếĐường tổng cung ngắn hạn

Đường tổng cung ngắn hạn

(ASSR) dốc lên:

Tiền lương (w) thường được thỏa

thuận trong thời gian dài

Khi P tăng lên và wn khơng đổi

thì wr sẽ giảm đi. Các DN sẽ thuê

nhiều L hơn và Y sẽ tăng

Đường ASSR rất thoải ở mức Y

thấp hơn Y* vì các DN còn nhiều

NLSX nhàn rỗi nên dễ dàng điều

chỉnh Y.PASSRASLRKhan

hiếmDồi dàoY*YTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương V: Tổng cầu và tổng cung trong ngắn hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×