1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại lạm phát và nguyên nhân lạm phát Phân loại lạm phát

Phân loại lạm phát và nguyên nhân lạm phát Phân loại lạm phát

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân loại lạm phát và nguyên nhân của lạm phátNguyên nhân lạm phátLạm phát do cầu kéo

Lạm phát chi phí đẩy

Lạm phát ỳ

Lạm phát do tăng trưởng tiền tệNguyên nhân gây ra lạm phátLạm phát do cầu kéo

AD tăng có thể do

Tiêu dùng tăng

Đầu tư tăng

Chi tiêu của chính phủ

tăng

Xuất khẩu ròng tăngNguyên nhân gây ra lạm phátLạm phát do chi phí đẩy

Tổng cung ngắn hạn giảm

gây ra lạm phát kèm suy

thối

ASSR giảm có thể do

Giá dầu mỏ tăng (xét quốc

gia nhập khẩu dầu mỏ)

Giá các yếu tố đầu vào khác

như thép, phân bón tăng

Thời tiết bất lợi làm giảm

sản lượng nông nghiệp

Tiền lương của người lao

động tăngNguyên nhân gây ra lạm phátLạm phát dự kiến (lạm phát ỳ)

Là tỷ lệ lạm phát cân bằng trong

ngắn hạn

Sản lượng duy trì ở mức tự

nhiên Y*, trong khi P tăng với

một tỷ lệ ổn định theo thời gian

Tỷ lệ lạm phát dự kiến một khi

đã hình thành thì trở nên ổn định

và tự duy trì trong một thời gianP

AS3

AS2

P3E3P2E2P1E1Y*AS1

AD3

AD2

AD1

YLạm phát ỳGiá cả trong trường hợp này tăng đều

đều với một tỷ lệ tương đối ổn địnhNguyên nhân gây ra lạm phátLạm phát do tăng trưởng tiền tệ

Tăng trưởng tiền tệ được coi là nguyên nhân duy nhất

gây ra tình trạng lạm phát kéo dài

Phương trình số lượng tiền tệ

 PxY=MxVTổn thất do lạm phátĐối với lạm phát được dự tính trước

Chi phí mòn giày

Chi phí thực đơn

Phân bổ sai nguồn lực

Nhầm lẫn và bất tiện

Méo mó do hệ thống thuế gây raTổn thất do lạm phátĐối với lạm phát không được dự tính trước

Phân bổ lại thu nhập bất hợp lý

Người cho vay và người đi vay

 Lãi suất dự kiến = lãi suất danh nghĩa – lạm phát dự kiến

 Lãi suất thực tế = lãi suất danh nghĩa - lạm phát thực tế

Người hưởng lương và ông chủ

Người mua và người bán tài sản tài chính

Người mua và người bán tài sản thực

Giữa các doanh nghiệp

Giữa chính phủ và cơng chúngMối quan hệ lạm phát và thất nghiệpĐường Phillips ngắn hạn

Đường Phillips thể hiện mối quan hệ ngược chiều giữa lạm

phát và thất nghiệp

Có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp khi thực hiện

CSTK và CSTT để điều tiết tổng cầu

Đường Phillips ngắn hạn có độ dốc đi xuống và vị trí của

nó phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát dự kiến

Trong dài hạn thì tỷ lệ lạm phát dự kiến và tỷ lệ lạm phát

thực tế sẽ bằng nhau

Đường Phillips ngắn hạn dịch chuyển khi nền kinh tế đối

mặt với các cú sốc cung

14Mối quan hệ lạm phát và thất nghiệpĐường Phillips ngắn hạn

- Năm 2010: CPI = 100

- Năm 2011:

+ AD thấp, ĐCBA (Y=7500;

CPI=102; u=7%; lạm phát

=2%).

+ AD cao, ĐCBB (Y=8000;

CPI=106; u=4%; lạm phát =6%).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại lạm phát và nguyên nhân lạm phát Phân loại lạm phát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×