1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Công nghệ >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA

II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Em hãy nhận xét độ dài của các bông hoa như thế nào?

Cành hoa cắm vào bình có độ dài, ngắn khác nhau.II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA1.Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc.2. Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm.Xác định chiều dài các cành .--Cành chính 1:=1(D+h) 1,5(D+h)

D: đường kính lớn nhất của bình.

h: là chiều cao của bình.=2/3--Cành chính 2:--Cành chính 3:--Cành phụ:=2/3(Có chiều dài ngắn hơn cành chính mà nó đứng bên

cạnh.)II. NGUN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA1.Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc.2. Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm.

3. Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trícủng cố

1.Em hãy tìm câu trả lời đúng.Sai

a. Khơng nên dùng hoa giả và hoa khô để cắm hoa trang trí.đúng

b. Cắm xen các loại lá làm bình hoa thêm vẻ tươi mát và che lấp đế chơng.đúng

c. Có thể sử dụng các loại quả có màu sắc và hình dáng đẹp để trang trí bình

hoa.

đúng

d. Cắm thêm một số loại cành tạo nên đường nét chính cho bình hoa.BÀI TẬP2. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Khi cắm một bình hoa, người cắm hoa cần chú ý:

-Chọn hoa và bình cắm phù hợp về……………và……………

hình dạng

-Sự cân đối kích

về………….............giữa

cành hoa và bình căm.

thước

-Sự phù hợp giữa bình hoa và………………………………….

vị trí trang trímàu sắcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×