1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thuật toán Diffie Helman :

Thuật toán Diffie Helman :

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2 Hoạt động :

Thuật toán Deffie Hellman hoạt động như sau :

1.Giả sử, có hai người cần truyền thơng bảo mật và

vì thế cần một khóa mã hóa :

2.P1 và P2 chấp nhận 2 số nguyên lớn a và b mà

1
3.Tiếp đó P1 chọn một số ngẫu nhiên và tính I =ai

mod b. P1 gửi I đến P2.

4.P2 sẽ chọn một số ngẫu nhiên j và J=aj mod b. P2

gửi J cho P1.

5.P1 tính k1=Ji mod b.

6.P2 tính k2=Ij mod b.

7.Chúng ta có k1=k2=aij mod b và vì thế k1 và k2 là

những khóa cần tìm để sử dụng cho truyền thơng.4.3. Ví dụ :

1.Alice và Bob thỏa thuận sử dụng chung một số

nguyên tố p=23 và căn nguyên thủy g=5.

2.Alice chọn một số nguyên bí mật a=6, và gửi cho

Bob giá trị A = ga mod p

– A = 5^6 mod 23

– A = 15,625 mod 23

– A = 8

3.Bob chọn một số nguyên bí mật b=15, và gửi cho

Alice giá trị B = gb mod p

– B = 5^15 mod 23

– B = 30,517,578,125 mod 23

– B = 194.Alice tính s = B a mod p

–s = 19^6 mod 23

–s = 47,045,881 mod 23

–s = 2

5.Bob tính s = A b mod p

–s = 8^15 mod 23

–s = 35,184,372,088,832 mod 23

–s = 2

–6.Như vậy Alice và Bob cùng chia sẻ bí mật chung

là số 2 vì 6*15 cũng bằng 15*6.4.4. Ưu điểm :6. Chữ ký số6.1. Định nghĩa

Chữ kí số là một giao thức tạo ra một hiệu

quả

tương tự như chữ kí thực:

– Nó là một dấu hiệu mà chỉ có người gửi mới có thể

tạo ra nhưng những người khác có thể nhận thấy

được rằng nó là của người gửi.

– Giống như chữ kí thực, chữ kí số dùng để xác nhận

nội dung thông báo6.2. Hoạt động6.3.Hàm băm trong chữ ký số7.Mã độc7.1. Khái niệm

Mã độc hại (Malware hay Maliciuos code) được định

nghĩa là một chương trình được chèn một cách bí

mật vào hệ thống với mục đích làm tổn hại đến tính

bí mật, tính tồn vẹn hoặc tính sẵn sàng của hệ

thống.7.2. Mục đích

•Trò đùa hoặc khẳng định bản thân .

• Phá hủy dữ liệu, hệ thống máy tính.

• Học tập và nghiên cứu.

• Theo dõi và đánh cắp thông tin .7.3. Phân loại

7.3.1.Virus

 Virus là một loại mã độc hại (Maliciuos code) có khả

năng tự nhân bản và lây nhiễm chính nó vào các file,

chương trình hoặc máy tính.Chia làm 2 loại:

Compiled Virus là virus mà mã thực thi của nó đã

được dịch hồn chỉnh bởi một trình biên dịch để nó

có thể thực thi trực tiếp từ hệ điều hành.Ngồi ra,

compiled virus cũng có thể là pha trộn bởi cả boot

virus va file virus trong cùng một phiên bản.

Interpreted Virus là một tổ hợp của mã nguồn mã

chỉ thực thi được dưới sự hỗ trợ của một ứng dụng

cụ thể hoặc một dịch vụ cụ thể trong hệ thống. Một

cách đơn giản, virus kiểu này chỉ là một tập

lệnh, cho đến khi ứng dụng gọi thì nó mới

được thực thi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thuật toán Diffie Helman :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×