1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Các thương vụ nổi bật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (214.35 KB, 16 trang )


4. Thách thức trong M&ATìm kiếm

đối tác sáp nhập.

Thiếu hành lang

pháp lý Niềm tin của khách hàngTích hợp cơng nghệ thông tinBất ổn về nhân sự

PAGE12Chương III. Bài học và giải pháp1. Bài học

Quản lý tốt rủi ro

Sự tự nguyện Chọn nhà lãnh

thanh khoản, rủi

đạo và tránh xung

giữa các bên đột văn hóa

ro tín dụng2. Giải pháp

Kiện tồn hệ thống luật điều

chỉnh hoạt động M&A

Cập nhật kiến thức và hiểu biết

về hoạt động M&A

Nâng cao trình độ của đội ngũ

nhân sự, phát triển hệ thống cơ sở

dữ liệuSự tự nguyện và kế hoạch

cụ thể

PAGE15Thanks!

Any questions ?Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

×