1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tổng hợp Nhựa silicon

III. Tổng hợp Nhựa silicon

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng hợp Nhựa silicon

1. Monome

Đi từ các halogensilan (RnSi ); (n=1-3) R -gốc methyl/phenyl. Phổ biến là các closilan. Như SiCl,Si, Si Si

Điều chế bằng phương pháp trực tiếp Rochow:(280-330⁰C, P=2-4 bar , với xúc tác Cu và Cu2O )

2CHɜCl + Si3CHɜCl + Si→(CHɜ)SiClɜ +10-15%3CHɜCl + Si→(CH3)ɜSiCl +3-4%CHɜCl + SiCHɜHSiSi80% Tổng hợp Nhựa silicon

2. Tổng hợp polymePhản ứng thủy phânPhản ứng trùng hợp xúc tác4 phương phápPhản ứng trùng ngưngPhản ứng dịch chuyển HydroTổng hợp Nhựa silicon

2.1 Phản ứng thủy phân Cơ chế tổng quát:

Giai đoạn 1: nước tấn công vào Halogensilan , xảy ra phản ứng thủy phânR2SiCl2 + H2O =>=>+HClGiai đoạn 2:Trường hợp thiếu nước:Quá trình thủy phân ngưng tụ xảy ra đồng thời xen kẽ tạo các polyme mạch thẳng có chứa ngun tử CloTrường hợp dư nước : phản ứng thủy phân, ngưng tụ xảy ra đồng thời xen kẽ, đồng thời có sự ngưng tụ nội phân tử tạo những

polyorganosiloxan mạch vòng.Ví dụ cụ thể với metyltriclo silan ,dư nướcTổng hợp Nhựa silicon

2.2 Phản ứng dịch chuyển Hydro Liên kết Si-H rất hoạt động và có thể kết hợp với các nguyên tử cacbon ở vị trí nối đơi . Tổng hợp các polyme mạch thẳng xen kẽ mạch vòng. Tổng hợp polyme dạng bậc thangTổng hợp Nhựa silicon

2.3 Phản ứng xúc tác••Q trình chuyển hóa organoxyclosiloxan thành polyme mạch thẳng và mạch nhánh có thể biểu diễn: nATrùng hợp hexametyl xyclotri siloxan thành polyme mạch thẳng3.1. Phản ứng trùng hợp xúc tác các hợp chất vòng polysiloxanHoạt tính của mạch vòng siloxan trong phản ứng trùng hợp dưới tác dụng của xúc tác axit hoặc xúc tác kiềm giảm khi kích thước gốc hữu cơ

tăng theo thứ tự sau :

CH3 > C2H5 > C6H4Cl > C6H3Cl2 > OSi(CH3 )3 > OSi(C2H5 )3

Cơ chế của phản ứng trùng hợp mạch vòng khi có mặt xúc tác axit như sau :1.Giai đoạn khởi đầu :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tổng hợp Nhựa silicon

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×