1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV/ CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN:

IV/ CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN:

Tải bản đầy đủ - 0trang

như thế nào; có những sự kiện nào làm thay đổi nhưng nội dung đã thỏa thuận liên quan

đến tranh chấp cần giải quyết; sự kiện kỷ luật sa thải xảy ra như thế nào (thời điểm, căn

cứ, các thủ tục, quyền lợi đã thanh toán cho người lao động…); quan điểm của ngun

đơn về sự kiện đó (vì sao cho là trái pháp luật); quá trình giải quyết tranh chấp (nếu có).

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà trong đơn khởi kiện, cần đưa ra những căn cứ, lý

lẽ, yêu cầu phù hợp. Đơn khởi kiện cần nêu bật được vấn đề song tránh dài dòng và phải

sử dụng đúng các khái niệm, thuật ngữ pháp lý.

Phần các yêu cầu trong đơn kiện của người lao động và đề nghị Toà án xem xét

giải quyết thường gồm: tuyên việc kỷ luật theo hình thức sa thải là trái pháp luật, bồi

thường tiền lương trong thời gian không được làm việc, thanh tốn các khoản tiền lương

còn thiếu, tiền nợ, tiền trợ cấp thôi việc hoặc mất việc, tiền bồi thường do bên kia vi

phạm, tiền lương của những ngày chưa nghỉ phép năm, trả sổ lao động, sổ bảo hiểm …

cùng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận hợp pháp của

các bên.

- Tài liệu chứng cứ nộp kèm theo đơn khởi kiện: Cùng với đơn kiện, Luật sư nên

hướng dẫn cho khách hàng các tài liệu cần thiết nộp theo đơn để chứng minh cho nội

dung đơn kiện của mình là có căn cứ pháp lý. Các tài liệu trong loại việc kiện này

thương bao gồm: hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, văn bản/thông báo,

quyết định kỷ luật sa thải và các tài liệu liên quan khác như nội quy lao động, kết quả

giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện… Tóm lại, nếu trong đơn kiện đề cập đến sự

kiện nào thì nên gửi cho Tòa án các tài liệu để chứng minh cho các sự kiện đó.

Việc khởi kiện được hồn tất sau khi Tòa án thụ lý để giải quyết vụ án.12PHẦN KẾT LUẬN

Đối với những vụ án lao động, ngoài những kỹ năng chung, người luật sư cần

nắm được những điều đặc thù trong việc giải quyết các vụ án lao động cũng như hậu

quả pháp lý của việc giải quyết đó. Việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về

kỹ năng của luật sư trong việc giải quyết các vụ án lao động do vậy là rất cần thiết đối

với những người làm nghề luật sư nói chung và những luật sư chọn hướng đi chủ yếu

liên quan đến giải quyết các vụ án lao động nói riêng.

Trong quá trình hội nhập hiện nay, những tranh chấp về lao động xuất hiện ngày

càng nhiều vì vậy hơn bao giờ hết luật sư và đội ngũ luật sư phải không ngừng tự giác

rèn luyện, học tập trau dồi kỹ năng nghề nghiệp nói chung và kỹ năng hỗ trợ khách hàng

nói riêng trong các vụ việc khởi kiện tranh chấp lao động về kỷ luật lao động theo hình

thức sa thải nói riêng, góp phần ổn định thị trường lao động, ổn định an ninh trật tự xã

hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, xây dựng mối quan hệ lao động hài

hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động vốn dĩ đã và đang phức tạp như

hiện nay.

Bài tiểu luận là một phần nhận thức của sinh viên, nên chắc chắn không tránh

khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự cảm thơng và đính chính từ các Thầy

.Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn và giảng dạy tận tình của các ThầyHà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

Sinh viên trình bày13Nguyễn Văn KhảiTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ luật Lao động năm 2012

2. Bộ luật tố tụng dân sự 2015

3. Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự ủa Học viện Tư pháp-NXB CAND

năm 2009.

4. Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn phần thứ hai Bộ Luật tố tụng dân sự

sửa đổi áp dụng kể từ ngày 01/07/201314ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN TƯ PHÁP

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

……………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV/ CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×