1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chứng cứ để giải quyết quyền lợi cho người lao động:

Các chứng cứ để giải quyết quyền lợi cho người lao động:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường hợp sa thải đúng pháp luật thì chỉ có một trường hợp người lao động được

trả trợ cấp thôi việc, đó là trường hợp người lao động bị sa thải theo khoản 3 Điều 126

của Bộ luật Lao động. Khi đó luật sư cần thu thập được những chứng cứ xác định thời

gian làm việc để hưởng trợ cấp thơi việc. Theo quy định thì người sử dụng lao động

phải trả cho người lao động khoản trợ cấp thôi việc mỗi năm làm việc bằng nữa tháng

lương, công với phụ cấp lương (nếu có). Trong một số ít trương fhợp việc trả trợ cấp

này được ghi trong quyết định sa thait; khi đó luật sư cần xác định xem người lao động

đã nhậ khoản trợ cấp này và chế độ bảo hiểm xã hội hay chưa.

Trường hợp sa thải trái pháp luật, luật sư cần căn cứ vào yêu cầu của người lao

động và các quy định của pháp luật để xem xét các khoản bồi thường. Cụ thể như sau:

-Nếu người lao động vẫn muốn tiếp tục làm việc thì người sử dụng lao động cho

người lao động tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong thời gian bị sa thải

trái pháp luật, tính từ ngày bị sa thải đến kho Toà án xét xử vụ án, cộng với ít

nhất 02 tháng tiền lương và phụ cấp (nếu có) với mức lương theo hợp đồng lao

động được tính bình qn của 6 tháng liền kề trước khi sa thải.

-Nếu người sử dụng lao động không muốn nhậ người lao động trở lại làm việc và

người lao động cũng đồng ý, thì ngồi khoản itền bồi thường và khoản trợ cấp

nói trên, hai bên thoả thuận về khoản bồi thường thêm cho ngưởi lao động để

chấm dứt hợp đồng.

-Nếu người lao động không muốn trở lại làm việc thì ngồi khoản bồi thường nói

trên, người sử dụng lao động trả cho người lao động tiền trợ cấp thôi việc, mỗi

năm làm việc bằng nữa tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có) với mức

lương theo hợp đồng alo động được tính bình qn của 6 tháng liền kề trước

khi bị sa thải.IV/ CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN:

Sau khi thực hiện các kiểm tra cần thiết liên quan đến điều kiện khởi kiện, luật sư

tiến hành chuẩn bị hồ sơ khởi kiện.

- Tài liệu cần thiết đầu tiên trong hồ sơ khởi kiện là đơn kiện. Đơn kiện phải làm

đúng hình thức và đủ các nội dung theo quy định tại Điều 189-BLTTDS 2015 và mẫu số

01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Trong đó điểm quan trọng nhất bao gồm: nguyên

đơn phải trình bày được họ muốn kiện ai, quan hệ giữa hai bên được tóm tắt theo trình

tự thời gian từ ngày người lao động vào làm việc, công việc, tiền lương theo hợp đồng

11như thế nào; có những sự kiện nào làm thay đổi nhưng nội dung đã thỏa thuận liên quan

đến tranh chấp cần giải quyết; sự kiện kỷ luật sa thải xảy ra như thế nào (thời điểm, căn

cứ, các thủ tục, quyền lợi đã thanh toán cho người lao động…); quan điểm của nguyên

đơn về sự kiện đó (vì sao cho là trái pháp luật); q trình giải quyết tranh chấp (nếu có).

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà trong đơn khởi kiện, cần đưa ra những căn cứ, lý

lẽ, yêu cầu phù hợp. Đơn khởi kiện cần nêu bật được vấn đề song tránh dài dòng và phải

sử dụng đúng các khái niệm, thuật ngữ pháp lý.

Phần các yêu cầu trong đơn kiện của người lao động và đề nghị Toà án xem xét

giải quyết thường gồm: tuyên việc kỷ luật theo hình thức sa thải là trái pháp luật, bồi

thường tiền lương trong thời gian khơng được làm việc, thanh tốn các khoản tiền lương

còn thiếu, tiền nợ, tiền trợ cấp thơi việc hoặc mất việc, tiền bồi thường do bên kia vi

phạm, tiền lương của những ngày chưa nghỉ phép năm, trả sổ lao động, sổ bảo hiểm …

cùng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận hợp pháp của

các bên.

- Tài liệu chứng cứ nộp kèm theo đơn khởi kiện: Cùng với đơn kiện, Luật sư nên

hướng dẫn cho khách hàng các tài liệu cần thiết nộp theo đơn để chứng minh cho nội

dung đơn kiện của mình là có căn cứ pháp lý. Các tài liệu trong loại việc kiện này

thương bao gồm: hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, văn bản/thông báo,

quyết định kỷ luật sa thải và các tài liệu liên quan khác như nội quy lao động, kết quả

giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện… Tóm lại, nếu trong đơn kiện đề cập đến sự

kiện nào thì nên gửi cho Tòa án các tài liệu để chứng minh cho các sự kiện đó.

Việc khởi kiện được hồn tất sau khi Tòa án thụ lý để giải quyết vụ án.12PHẦN KẾT LUẬN

Đối với những vụ án lao động, ngoài những kỹ năng chung, người luật sư cần

nắm được những điều đặc thù trong việc giải quyết các vụ án lao động cũng như hậu

quả pháp lý của việc giải quyết đó. Việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về

kỹ năng của luật sư trong việc giải quyết các vụ án lao động do vậy là rất cần thiết đối

với những người làm nghề luật sư nói chung và những luật sư chọn hướng đi chủ yếu

liên quan đến giải quyết các vụ án lao động nói riêng.

Trong q trình hội nhập hiện nay, những tranh chấp về lao động xuất hiện ngày

càng nhiều vì vậy hơn bao giờ hết luật sư và đội ngũ luật sư phải không ngừng tự giác

rèn luyện, học tập trau dồi kỹ năng nghề nghiệp nói chung và kỹ năng hỗ trợ khách hàng

nói riêng trong các vụ việc khởi kiện tranh chấp lao động về kỷ luật lao động theo hình

thức sa thải nói riêng, góp phần ổn định thị trường lao động, ổn định an ninh trật tự xã

hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, xây dựng mối quan hệ lao động hài

hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động vốn dĩ đã và đang phức tạp như

hiện nay.

Bài tiểu luận là một phần nhận thức của sinh viên, nên chắc chắn khơng tránh

khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự cảm thơng và đính chính từ các Thầy

.Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn và giảng dạy tận tình của các ThầyHà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

Sinh viên trình bày13Nguyễn Văn KhảiTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ luật Lao động năm 2012

2. Bộ luật tố tụng dân sự 2015

3. Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự ủa Học viện Tư pháp-NXB CAND

năm 2009.

4. Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn phần thứ hai Bộ Luật tố tụng dân sự

sửa đổi áp dụng kể từ ngày 01/07/201314ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN TƯ PHÁP

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

……………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

15…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chứng cứ để giải quyết quyền lợi cho người lao động:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×