1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN

VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tháo dỡ 14 rơ le bảo vệ loại cũ của 14 ngăn lộ: 331, 332, 312, 371, 372, 373, 374,

931, 932, 912, 973, 974, 976, 977 (Theo từng giai đoạn phù hợp);

- Khoan, cắt mặt tủ để đủ không gian lắp đặt các rơ le mới (Theo từng giai đoạn phù

hợp);

- Lắp đặt 14 rơ le bảo vệ loại mới của 14 ngăn lộ: 331, 332, 312, 371, 372, 373, 374,

931, 932, 912, 973, 974, 976, 977 (Theo từng giai đoạn phù hợp);

- Kéo rải cáp nhị thứ (Nếu cần thiết), đấu nối mạch nhị thứ cho các rơ le;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh các chức năng của các rơ le theo phiếu chỉnh định.PHẦN III

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ CÁCH THỨC

TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRƯỜNG

1. Chuẩn bị phương tiện vật tư thiết bị, nguyên vật liệu:

Các vật tư, thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị và đưa đến hiện trường theo khối lượng như

sau:

Stt

1Loại vật tư, dụng cụ

Rơ le bảo vệ quá dòng

phù hợp với yêu cầu.

Dây đơn loại

1x1,5mm2

Thép tấm loại

250x350x2mmĐVTSLcái14m200tấm14Chức năng

Để thay thế các rơ le cũ.4Đầu cốt chẻ 2,5mm2túi015Dây thít dài 20cmtúi01Để thay thế cáp cũ không đủ độ

dài cần thiết.

Để khoan cắt lắp rơ le mới và

che khoảng hở tủ lắp rơ le.

Để lắp đặt các dây nối nhị thứ

vào rơ le.

Để bó gọn cáp nhị thứ.bộ01Để tháo lắp rơ le.bộ01Để cắt và khoan mặt tủ lắp rơ le.bộ01bộ01Bộ012

36

7

8

9

10Bộ dụng cụ bao gồm

c-lê, mỏ lết ...

Máy cắt và khoan cầm

tay.

Đinh rút nhôm+dụng

cụ rút đinh

Hợp bộ thử rơ le q

dòng

Máy tính xách tay đã

cài đặt sẵn phần mềm

Easergy Studio.

2. Chuẩn bị nhân lực:Ghi chúĐể cố định tấm thép 2mm vào

mặt tủ.

Để thí nghiệm, hiệu chỉnh rơ le

sau lắp đặt.

Để giao tiếp với rơ le qua cổng

RS232.a) Lực lượng lao động:12- Danh sách nhân lực tham gia làm cơng việc như sau: (Có danh sách đăng ký chức

danh kèm theo):

- Danh sách Đội công tác khi có thay đổi sẽ được bổ sung bằng văn bản trình các cấp

thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

b) Sơ đồ tổ chức nhân lực:

• Ban chỉ đạo:

1Ơng:Chức vụ:2Ơng:Chức vụ:3 Ơng:

• Nhân viên đội cơng tác:

T

T

1

2

3

4Họ và tênChức vụ:

Nam,

nữSinh

nămChức danhNghề

nghiệpBậc

nghềBậc

ATĐc) Tổ chức thực hiện cơng việc:

CBCNV có tên trong danh sách trên do ơng Chỉ huy trực tiếp bố trí sắp xếp cho phù

hợp với tính chất, khối lượng cơng việc thực tế tại hiện trường, đảm bảo tiến độ thi cơng và

tuyệt đối an tồn (theo bảng phân cơng nhiệm vụ đầu giờ tại hiện trường).

d) Phương tiện liên lạc:

Trong q trình thực hiện cơng việc liên lạc trực tiếp tại hiện trường, bộ đàm và qua

điện thoại di động.

e) Tổ chức phối hợp:

Trạm 110kV Long Bối đăng ký cắt điện với Đội QLVH LĐCT Thái Bình để đăng ký

với các cấp có thẩm quyền, cho phép đội cơng tác và giám sát an tồn để thực hiện cơng

việc.

3. Lập tiến độ thi công: (theo phụ lục 4 kèm theo )

PHẦN IV

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP AN TỒN

CHI TIẾT CHO TỪNG HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH

1. Kỹ thuật thi công:

- Rơ le cũ là loại NSP788 có kích thước cắt tủ như sau: Rộng x Cao = 145 x 245mm.

- Rơ le mới là loại P142 có kích thước cắt tủ như sau: Rộng x Cao = 202 x 159mm;

- Với các rơ le ngăn lộ tổng (331, 332, 931 và 932): Sẽ thực hiện vào thời gian thấp

điểm sao cho 1 máy có thể cấp được cho cả 2 thanh cái cùng cấp điện áp để tách máy cắt

tổng của 1 máy;

- Với các ngăn xuất tuyến và liên lạc sử dụng 1 rơ le làm bảo vệ tạm trong thời gian

thay rơ le mới nên không cần cắt điện, chỉ cắt mỗi ngăn lộ khoảng 15-20 phút để Test rơ le.

1.1 Tại tủ bảo vệ MBA T1: (Thay thế rơ le 331):13- Kiểm tra, đánh dấu các dây nối với rơ le cũ;

- Tháo bỏ cả 2 rơ le 331 và 931 để lấy không gian lắp rơ le 331 mới (Rơ le 931 sẽ

được lắp tại tủ máy cắt tổng 931 trong nhà phân phối 10kV); phần ô trống mặt tủ sẽ được

che đi bằng thép tấm dày 2mm;

- Đấu nối rơ le mới với các dây nhị thứ, những dây dẫn không dùng được tháo bỏ;

- Test rơ le mới bằng hợp bộ thử rơ le theo các thông số trong phiếu chỉnh định;

- Kiểm tra lần cuối trước khi trả lưới cho trực vận hành.

1.2 Tại tủ bảo vệ MBA T2: (Thay thế rơ le 332):

Như đối với rơ le 331.

1.3 Tại tủ tổng 931 (Thay thế rơ le 931):

Như đối với rơ le 331.

1.4 Tại tủ tổng 932 (Thay thế rơ le 932):

Như đối với rơ le 331.

1.5 Tại tủ 912 (Thay thế rơ le 912):

- Kiểm tra, đánh dấu các dây nối với rơ le cũ;

- Lắp rơ le tạm đặt trên nóc tủ, nguồn ni được lấy từ aptomat nguồn tín hiệu;

- Nối tắt hàng kẹp 1D46 với 1D48 (hoặc 1D45 với 1D49) để mạch cắt máy cắt có thể

làm việc khi thay thế rơ le mới do rơ le cũ tích hợp cả mạch cắt bằng khóa điều khiển trong

rơ le nhưng rơ le mới khơng có chức năng này;

- Đấu mạch cắt của rơ le tạm song song với mạch cắt của rơ le hiện tại (E5 đấu với

1D26 để lấy nguồn dương; E6 đấu với 1D45 để lấy tín hiệu đi cắt máy cắt khi có sự cố);

- Ngắn mạch mạch dòng cấp cho đo lường của rơ le cũ (Ngắn mạch ngay tại hàng kẹp

JD1-JD2-JD3). Mạch dòng này sau này khơng sử dụng;

- Đấu mạch dòng bảo vệ vào rơ le tạm để rơ le có thể làm việc khi có sự cố (Pha A đấu

với 1D1; pha B đấu với 1D2; pha C đấu với 1D3 và dây về đấu với 1D4). Tháo các dây nối

mạch dòng đấu vào rơ le cũ, tháo nguồn nuôi rơ le cũ tách rơ le cũ ra khỏi vận hành, lúc này

rơ le tạm đã thay thế hoàn toàn rơ le cũ với chức năng bảo vệ theo đúng phiếu chỉnh định;

- Tháo rơ le 912 cũ, cắt để mở rộng ô trống theo chiều ngang từ 145mm lên 200mm để

lắp rơ le mới cho ngăn 912; khoảng trống còn thừa phía trên được bịt lại bằng tấm tôn dày

2mm để tạo thẩm mỹ;

- Lắp đặt rơ le mới, đấu nối mạch nhị thứ với rơ le mới theo đúng thiết kế, khởi động

rơ le mới ổn định;

- Kiểm tra các dây nối vào rơ le cũ, nếu khơng sử dụng sẽ tháo bỏ;

- Tháo mạch dòng vào rơ le tạm, lúc này rơ le mới đã có thể làm việc bình thường;

- Xin cắt điện ngăn lộ 912 trong khoảng 15 phút đến 20 phút để bơm dòng từ sơ cấp

của TI để Test rơ le mới. Khi rơ le mới làm việc bình thường thì kiểm tra lại lần cuối để trả

lưới.141.6 Tại các tủ ngăn lộ 973, 974, 976, 977:

Như đối với rơ le 912.

1.7 Tại tủ CP5 (Tủ bảo vệ và điều khiển các ngăn lộ 35kV sẽ thay thế các rơ le 312,

371, 372, 373 và 374)

1.7.1 Khoang dưới cùng (Thay rơ le 312):

Như đối với rơ le 912.

1.3.2 Khoang giữa (Thay rơ le 372 và 374):

Như đối với rơ le 912.

1.3.3 Khoang trên cùng (Thay rơ le 371 và 373):

Như đối với rơ le 912.

2. Biện pháp an toàn:

- Khi thay thế rơ le 331 cần phải cắt điện ngăn 331. Các thiết bị khác trong tủ bảo vệ

MBA T1 vẫn đang vận hành bình thường, chú ý khơng làm chạm chập các mạch nhị thứ

khác.

- Khi thay thế rơ le 332 cần phải cắt điện ngăn 332. Các thiết bị khác trong tủ bảo vệ

MBA T2 vẫn đang vận hành bình thường, chú ý khơng làm chạm chập các mạch nhị thứ

khác.

- Khi thay thế rơ le 931 cần phải cắt điện ngăn 931. Chú ý má trên của các aptomat cấp

nguồn AC và DC trong tủ vẫn còn điện áp.

- Khi thay thế rơ le 932 cần phải cắt điện ngăn 932. Chú ý má trên của các aptomat cấp

nguồn AC và DC trong tủ vẫn còn điện áp.

- Khi thay thế rơ le các ngăn lộ 10kV chỉ cần cắt điện từng ngăn lộ riêng biệt khi lắp

đặt xong để Test rơ le, chú ý má trên của các aptomat cấp nguồn AC và DC trong tủ vẫn còn

điện áp.

- Khi thay thế rơ le các ngăn lộ 35kV chỉ cần cắt điện từng ngăn lộ riêng biệt khi lắp

đặt xong để Test rơ le. Do tất cả các rơ le bảo vệ xuất tuyến 35kV lắp chung trong 1 tủ nên

cần chú ý: Các xuất tuyến khác đang vận hành, mạch nhị thứ đang có điện áp đến 110VAC

và 220VDC, không chạm vào mạch của các xuất tuyến khác.

- Đặt đèn cảnh báo tại thiết bị đang mang điện vận hành cạnh khu vực làm việc.

- Khi thực hiện các cơng việc có cắt điện từng phần do đó cần lưu ý đảm bảo khoảng

cách an tồn với các thiết bị xung quanh.

- Nghiêm cấm bố trí những người uống rượu, bia, không đủ sức khoẻ làm việc trên

cao.

- Khi làm việc, quần áo phải gọn gàng, mang đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định.

- Do các cơng việc thi cơng có cắt điện từng phần do đó đơn vị quản lý vận hành phải

cử người giám sát an toàn, thực hiện đặt rào chắn và treo đầy đủ biển báo an toàn kỹ thuật

điện theo đúng quy trình ATĐ.

PHẦN V15CÁC BIỆN PHÁP AN TỒN CHUNG VÀ

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH

1. Biện pháp an tồn chung:

1.1 Đối với đơn vị làm công việc:

- Trang bị đầy đủ các trang bị BHLĐ cá nhân theo quy định.

- Kiểm tra các phương tiện, dụng cụ thi cơng, dụng cụ an tồn đảm bảo các tiêu

chuẩn kỹ thuật.

- Làm các thủ tục nhận hiện trường từ người cho phép.

- Tuân thủ chế độ giám sát trong q trình thực hiện cơng việc.

- Người chỉ huy trực tiếp, người giám sát không được rời vị trí trong q trình cơng

tác.

- Chấp hành đúng quy trình KTAT điện.

- Đội cơng tác chỉ được thực hiện các vị trí nhất định sau khi người cho phép và

người chỉ huy trực tiếp đã kiểm tra và làm đầy đủ các BPAT.

- Chỉ được phép làm việc tại khu vực theo nội dung người cho phép đã ghi trong

phiếu cơng tác.

- Các khu vực còn lại xem như đang vận hành và mang điện bình thường.

- Trong quá trình thi cơng đội cơng tác phải kiểm tra lại khu vực ngăn lộ làm việc

đảm bảo ngăn lộ cần tiến hành công việc đã được cắt điện từ mọi phía mới được tiến hành

làm việc.

- Kết thúc cơng việc thu dọn dụng cụ, kiểm tra đảm bảo an toàn và làm thủ tục khoá

phiếu với người cho phép.

1.2 Đối với đơn vị QLVH:

- Do các công việc thi công có cắt điện từng phần do đó đơn vị quản lý vận hành phải

cử người giám sát an toàn, thực hiện đặt rào chắn và treo đầy đủ biển báo an tồn kỹ thuật

điện theo đúng quy trình ATĐ.

- Tiến hành các thủ tục cấp phiếu công tác, thủ tục cho phép vào làm việc, kết thúc

công việc trong ngày cho đơn vị công tác.

- Đơn vị QLVH, đội công tác trực tiếp kiểm tra không điện và bàn giao thiết bị tại

hiện trường.

- Thực hiện đầy đủ các BPAT cho đơn vị công tác vào làm việc cụ thể tại từng vị trí

theo đúng phương án.

- Đặt đèn cảnh báo tại thiết bị đang mang điện vận hành cạnh khu vực làm việc.

2. Biện pháp an toàn cụ thể:

2.1. Những công việc tiến hành không cần cắt điện:

- Kiểm tra, đo kích thước của các rơ le cũ để làm căn cứ mở rộng hoặc thu hẹp khoảng

trống lắp rơ le mới;

- Kiểm tra và đồng bộ các chức năng, đấu nối dây dẫn giữa các rơ le cũ và rơ le mới

trên các bản vẽ nhị thứ tại trạm;16- Cấu hình rơ le, cài đặt các thơng số bảo vệ cho rơ le theo phiếu chỉnh định của Điều

độ cấp cho từng ngăn lộ cụ thể;

- Sử dụng 1 rơ le mới làm rơ le tạm: Đấu sẵn dây nối cấp nguồn cho rơ le mới (Cực F1

và F2 của rơ le mới); dây nối mạch cắt cho rơ le mới (Cực E5 và E6 của rơ le đầu ra số 3

của rơ le mới); dây nối cho mạch dòng bảo vệ cho rơ le mới (C1 cho pha A; C4 cho pha B;

C7 cho pha C và C2; C5; C8 đấu chung để lấy mạch dòng về). Rơ le này sẽ làm rơ le tạm

khi thay thế các rơ le ngăn xuất tuyến và ngăn liên lạc. Tạm cho ngăn lộ nào sẽ thay đổi giá

trị cài đặt theo đúng phiếu chỉnh định của ngăn lộ ấy.

2.2. Những cơng việc tiến hành cần cắt điện:

Vị trí

Thời

Phân cơng

cần

Hạng mục

Phạm vi cần

gian dự

người (bộ

Stt

đóng

Ghi chú

cơng việc

cắt điện

kiến cắt

phận) đặt tiếp

(đặt)

điện

đất

tiếp đất

- Cắt MC 331;

Thay thế rơ

Làm thời

- Cắt DCL Từ 00h00

le bảo vệ

Nhân viên vận

gian thấp

331-1, 331-3;

đến

quá dòng

hành đương ca điểm để 332

1

- Cắt nguồn

04h00

Không

331 tại tủ

của trạm 110kV

cấp được

điện DC cấp ngày / /

bảo vệ

Long Bối

cho cả C31

đến rơ le quá

2019

MBA T1.

và C32.

dòng 331.

- Cắt MC 321;

Làm thời

Thay thế rơ - Cắt DCL Từ 00h00

Nhân viên vận

gian thấp

le quá dòng 332-2, 332-3;

đến

hành đương ca điểm để 331

2

332 tại tủ - Cắt nguồn

04h00

Không

của trạm 110kV

cấp được

bảo vệ

điện DC cấp ngày / /

Long Bối

cho cả C31

MBA T2. đến rơ le quá

2019

và C32.

dòng 332.

- Cắt MC 931;

Làm thời

Thay thế rơ - Kéo MC 931 Từ 00h00

Nhân viên vận

gian thấp

le bảo vệ

ra VTTN;

đến

hành đương ca điểm để 932

3

q dòng

Cắt

các

04h00

Khơng

của trạm 110kV

cấp được

931tại tủ

aptomat AC, ngày / /

Long Bối

cho cả C91

hợp bộ 931. DC tại tủ hợp

2019

và C92.

bộ 931.

- Cắt MC 932;

Làm thời

Thay thế rơ - Kéo MC 932 Từ 00h00

Nhân viên vận

gian thấp

le bảo vệ

ra VTTN;

đến

hành đương ca điểm để 931

4

q dòng

Cắt

các

04h00

Khơng

của trạm 110kV

cấp được

932 tại tủ aptomat AC, ngày / /

Long Bối

cho cả C91

hợp bộ 932. DC tại tủ hợp

2019

và C92.

bộ 932.

5

Thay thế rơ - Cắt MC 912; 15-20

Không

Nhân viên vận

Chỉ cắt điện

le quá dòng - Kéo MC 912 phút ngày

hành đương ca

khi lắp đặt

912 tại tủ ra vị trí thí

/ /

của trạm 110kV xong để Test

hợp bộ 912. nghiệm;

2019

Long Bối

rơ le.

- Cắt nguồn

DC cấp cho rơ176Thay thế rơ

le quá dòng

973 tại tủ

hợp bộ 973.7Thay thế rơ

le quá dòng

974 tại tủ

hợp bộ 974.8Thay thế rơ

le quá dòng

976 tại tủ

hợp bộ 976.9Thay thế rơ

le quá dòng

977 tại tủ

hợp bộ 977.10Thay thế rơ

le quá dòng

312 tại tủ

CP5.11Thay thế rơ

le quá dòng

374 tại tủ

CP5.12Thay thế rơ

le quá dòng

372 tại tủ

CP5.le 912.

- Cắt MC 973;

- Kéo MC 973

ra vị trí thí

nghiệm;

- Cắt nguồn

DC cấp cho rơ

le 973.

- Cắt MC 974;

- Kéo MC 974

ra vị trí thí

nghiệm;

- Cắt nguồn

DC cấp cho rơ

le 974.

- Cắt MC 976;

- Kéo MC 976

ra vị trí thí

nghiệm;

- Cắt nguồn

DC cấp cho rơ

le 976.

- Cắt MC 977;

- Kéo MC 977

ra vị trí thí

nghiệm;

- Cắt nguồn

DC cấp cho rơ

le 977.

- Cắt MC 312;

- Cắt DCL

312-1 và 3122;

- Cắt nguồn

DC cấp cho rơ

le quá dòng

312.

- Cắt MC 374;

- Cắt DCL

374-2 và 3747;

- Cắt nguồn

DC cấp cho rơ

le 374.

- Cắt MC 372;

- Cắt DCL

372-2 và 3727;

- Cắt nguồn15-20

phút ngày

/ /

201915-20

phút ngày

/ /

201915-20

phút ngày

/ /

201915-20

phút ngày

/ /

201915-20

phút ngày

/ /

201915-20

phút ngày

/ /

2019

15-20

phút ngày

/ /

2019KhôngNhân viên vận

hành đương ca

của trạm 110kV

Long BốiChỉ cắt điện

khi lắp đặt

xong để Test

rơ le.KhôngNhân viên vận

hành đương ca

của trạm 110kV

Long BốiChỉ cắt điện

khi lắp đặt

xong để Test

rơ le.KhôngNhân viên vận

hành đương ca

của trạm 110kV

Long BốiChỉ cắt điện

khi lắp đặt

xong để Test

rơ le.KhôngNhân viên vận

hành đương ca

của trạm 110kV

Long BốiChỉ cắt điện

khi lắp đặt

xong để Test

rơ le.KhôngNhân viên vận

hành đương ca

của trạm 110kV

Long BốiChỉ cắt điện

khi lắp đặt

xong để Test

rơ le.KhôngNhân viên vận

hành đương ca

của trạm 110kV

Long BốiChỉ cắt điện

khi lắp đặt

xong để Test

rơ le.Nhân viên vận

hành đương ca

của trạm 110kV

Long BốiChỉ cắt điện

khi lắp đặt

xong để Test

rơ le.Không18DC cấp cho rơ

le 372.

- Cắt MC 371;

- Cắt DCL

Thay thế rơ

15-20

Nhân viên vận

Chỉ cắt điện

371-1 và 371le q dòng

phút ngày

hành đương ca

khi lắp đặt

13

7;

Khơng

371 tại tủ

/ /

của trạm 110kV xong để Test

- Cắt nguồn

CP5.

2019

Long Bối

rơ le.

DC cấp cho rơ

le 371.

- Cắt MC 373;

- Cắt DCL

Thay thế rơ

15-20

Nhân viên vận

Chỉ cắt điện

373-1 và 373le quá dòng

phút ngày

hành đương ca

khi lắp đặt

14

7;

Không

373 tại tủ

/ /

của trạm 110kV xong để Test

- Cắt nguồn

CP5.

2019

Long Bối

rơ le.

DC cấp cho rơ

le 373.

3. Thống kê các vị trí có máy phát điện của khách hàng phát lên lưới:

Không

4. Những chỉ dẫn, cảnh báo, các điều kiện an toàn khác cần lưu ý:

- Chỉ được làm việc ở mạch nhị thứ được chỉ định;

- Không can thiệp vào mạch thứ cấp của công tơ đo đếm trong các tủ hợp bộ;

- Phải thực hiện ngắn mạch mạch dòng trước khi tháo rơ le và không làm chạm chập

mạch áp tại các tủ bảo vệ, hợp bộ.

4.1. Thực hiện treo biển báo và rào chắn tại khu vực làm việc như sau:

4.1 Khi thay thế rơ le q dòng 331:

a. Làm rào chắn:

Dùng xích nhựa ngăn cách tủ bảo vệ MBA T1 với các tủ bên cạnh;

b. Treo biển:

- Treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" tại khóa điều khiển MC: 331;

DCL 331-3, 331-1; khóa tay DCL 331-3, 331-1

- Treo biển “Làm việc tại đây” tại rơ le quá dòng 331 và 931 (Tại tủ bảo vệ MBA T1).

c. Cảnh báo:

- Dùng đèn cảnh báo đặt tại các vị trí đang có điện áp tại gần khu vực làm việc

- Các tủ bên cạnh tủ bảo vệ MBA T1 đang vận hành bình thường, cấm mở cửa các tủ

này.

4.2 Khi thay thế rơ le quá dòng 332:

a. Làm rào chắn:

- Dùng xích nhựa ngăn cách tủ bảo vệ MBA T2 với các tủ bên cạnh;

b. Treo biển:

- Treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" tại khóa điều khiển MC: 332;

DCL 332-3, 332-2; khóa tay DCL 332-3, 332-2;

- Treo biển “Làm việc tại đây” tại rơ le quá dòng 332 và 932 (Tại tủ bảo vệ MBA T2).19c. Cảnh báo:

- Dùng đèn cảnh báo đặt tại các vị trí đang có điện áp tại gần khu vực làm việc

- Các tủ bên cạnh tủ bảo vệ MBA T2 đang vận hành bình thường, cấm mở cửa các tủ

này.

4.3 Khi thay thế rơ le quá dòng 931:

a. Làm rào chắn:

Dùng xích nhựa ngăn cách tủ hợp bộ 931 với các tủ bên cạnh.

b. Treo biển:

- Treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" tại khóa điều khiển MC 931;

- Treo biển “Làm việc tại đây” tại tủ hợp bộ 931.

c. Cảnh báo:

- Dùng đèn cảnh báo đặt tại các vị trí đang có điện áp tại gần khu vực làm việc

- Các tủ hợp bộ bên cạnh tủ 931 đang vận hành bình thường, cấm lại gần các tủ này.

4.4 Khi thay thế rơ le quá dòng 932:

a. Làm rào chắn:

Dùng xích nhựa ngăn cách tủ hợp bộ 932 với các tủ bên cạnh.

b. Treo biển:

- Treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" tại khóa điều khiển MC 932;

- Treo biển “Làm việc tại đây” tại tủ hợp bộ 932.

c. Cảnh báo:

- Dùng đèn cảnh báo đặt tại các vị trí đang có điện áp tại gần khu vực làm việc

- Các tủ hợp bộ bên cạnh tủ 932 đang vận hành bình thường, cấm lại gần các tủ này.

4.5 Tại các tủ hợp bộ 10kV trong nhà phân phối 10kV (Tủ 912, 973, 974, 976, 977).

a. Làm rào chắn:

Dùng xích nhựa ngăn cách tủ hợp bộ sẽ làm việc với các tủ bên cạnh.

b. Treo biển:

- Treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" tại khóa điều khiển MC và của

các ngăn lộ tương ứng;

- Treo biển “Làm việc tại đây” tại tủ hợp bộ tương ứng.

c. Cảnh báo:

Các tủ hợp bộ bên cạnh đang vận hành bình thường, cấm lại gần các tủ này.

4.6 Khi thay thế rơ le quá dòng ngăn 312:

a. Làm rào chắn:

Dùng xích nhựa ngăn cách tủ CP5 với các tủ bên cạnh.

b. Treo biển:

- Treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" tại khóa điều khiển MC và

DCL của ngăn 312;

- Treo biển “Làm việc tại đây” tại rơ le quá dòng 312.

c. Cảnh báo:20- Các tủ bên cạnh tủ CP5 đang vận hành bình thường, cấm mở cửa các tủ này;

- Trong tủ CP5 có nhiều ngăn lộ khác nhau, chỉ được làm việc tại mạch thứ cấp của

ngăn 312.

4.7 Khi thay thế rơ le quá dòng ngăn lộ 374:

a. Làm rào chắn:

Dùng xích nhựa ngăn cách tủ CP5 với các tủ bên cạnh.

b. Treo biển:

- Treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" tại khóa điều khiển MC và

DCL của ngăn 374;

- Treo biển “Làm việc tại đây” tại rơ le quá dòng 374.

c. Cảnh báo:

- Các tủ bên cạnh tủ CP5 đang vận hành bình thường, cấm mở cửa các tủ này;

- Trong tủ CP5 có nhiều ngăn lộ khác nhau, chỉ được làm việc tại mạch thứ cấp của

ngăn lộ 374.

4.8 Khi thay thế rơ le quá dòng ngăn lộ 372:

a. Làm rào chắn:

Dùng xích nhựa ngăn cách tủ CP5 với các tủ bên cạnh.

b. Treo biển:

- Treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" tại khóa điều khiển MC và

DCL của ngăn 372;

- Treo biển “Làm việc tại đây” tại rơ le quá dòng 372.

c. Cảnh báo:

- Các tủ bên cạnh tủ CP5 đang vận hành bình thường, cấm mở cửa các tủ này;

- Trong tủ CP5 có nhiều ngăn lộ khác nhau, chỉ được làm việc tại mạch thứ cấp của

ngăn lộ 372.

4.9 Khi thay thế rơ le quá dòng ngăn lộ 373:

a. Làm rào chắn:

Dùng xích nhựa ngăn cách tủ CP5 với các tủ bên cạnh.

b. Treo biển:

- Treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" tại khóa điều khiển MC và

DCL của ngăn 373;

- Treo biển “Làm việc tại đây” tại rơ le quá dòng 373.

c. Cảnh báo:

- Các tủ bên cạnh tủ CP5 đang vận hành bình thường, cấm mở cửa các tủ này;

- Trong tủ CP5 có nhiều ngăn lộ khác nhau, chỉ được làm việc tại mạch thứ cấp của

ngăn lộ 373.

4.10 Khi thay thế rơ le q dòng ngăn lộ 371:

a. Làm rào chắn:

Dùng xích nhựa ngăn cách tủ CP5 với các tủ bên cạnh.21b. Treo biển:

- Treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" tại khóa điều khiển MC và

DCL của ngăn 371;

- Treo biển “Làm việc tại đây” tại rơ le quá dòng 371.

c. Cảnh báo:

- Các tủ bên cạnh tủ CP5 đang vận hành bình thường, cấm mở cửa các tủ này;

- Trong tủ CP5 có nhiều ngăn lộ khác nhau, chỉ được làm việc tại mạch thứ cấp của

ngăn lộ 371.

4.2 Các biện pháp an toàn và các lưu ý an toàn khác

- Chỉ được phép làm việc tại các vị trí theo phiếu cơng tác tuyệt đối cấm đi vào các

khu vực đang vận hành

- Khi tiến hành thi công các nội dung không cắt điện đơn vị thi cơng đặc biệt lưu ý

đảm bảo khoảng cách an tồn với các thiết bị điện đang vận hành ở các cấp điện áp và chỉ

được phép tiến hành công việc khi có người giám sát an tồn điện của đơn vị quản lý vận

hành.22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×