1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÁT QUÁI TRONG SEO

BÁT QUÁI TRONG SEO

Tải bản đầy đủ - 0trang

WAP/Mobile SEO skillsWEB MOBILE?

• Có bao nhiêu loại hình?

• Là những loại hình nào?WEB MOBILE

Responsive web design

Dynamic serving

Parallel mobile siteMobile onpage SEO

1•

2•

3•

4•

5•

6•Xhtml mobile profile

Mobile sitemap

W3C mobileOK Checker

Meta.txt

Media optimize

Duplication - canonicalKỹ năng nâng cao

Chiến lược MOBILE SEO

1Nghiên cứu định lượng Mobile traffics2Nghiên cứu website của bạn thông qua search

query by mobile3Nghiên cứu hành vi visitors khi dùng Mobile

search?4Sự tương thích của website của bạn với các phiên

bản và giòng mobile tiêu biểu.5Nội dung và sản phẩm cung cấp trên phiên bản

mobile?6Chọn cơng nghệ phát triển Mobile siteQuảng bá Mobile appsApps stores

Mobile ad network

SMS marketing

Mobile apps co-marketing

Mobile apps + desktop apps

…..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÁT QUÁI TRONG SEO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×