1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm về SESOMO

Khái niệm về SESOMO

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Mơ hình SESOMOMobile là 61%• 61 % là con số nói về số

người sử dụng Mobile để

vào Mạng xã hội

• 40% tổng số lượt search là

từ thiết bị Mobile, TabletMobile là 61%Số lượng thời gian sử dụng qua các thiết bịBảng tính hành vi sử dụng MobilePhần 3/4 : SESOMO CASETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm về SESOMO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×