1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiện tượng “đào mộ”

Hiện tượng “đào mộ”

Tải bản đầy đủ - 0trang

32. Fan relation

Các fan trong Page có relation với nhau sẽ dễ tăng reach33. Page home visit

Page có nhiều visit xem Home cũng dễ tăng reach34. Số lượt người khác nhắc đến35. Favorite & Newfeed noti setting

Page đc set Favorite hay set nhận Notification dễ tăng reachTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiện tượng “đào mộ”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×