1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các post có dùng Hastag#

Các post có dùng Hastag#

Tải bản đầy đủ - 0trang

39. Ref visits

Trang có lượng visit từ các Ref/ Search Engine/ Page ngồi… nhiều cũng sẽ được ưu tiên40. ExternalBag

Page /Profile có nhiều Bag nhúng từ bên ngồi và có lượng follow /Like nhiều từ đó cũng là lợi thếCác yếu tố giảm reach1. Nội dung có bạn bè tương tác

Nội dung bạn bè tương tác nay giảm reach hơn, để dành đất cho quảng cáo2. Report post

Bị user ẩn. Report, bật cờ nhiều sẽ giảm reachTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các post có dùng Hastag#

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×