1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Cơ khí - Chế tạo máy >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích và tính toán số răng của các bánh răng

Phân tích và tính toán số răng của các bánh răng

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÁY CƠNG CỤ

Z2 =.E.K =Nguyễn Chí Hiếu – 16C1A.5.18 = 55 răng.Z2’ = ΣZ – Z2 = 90 – 55 = 35 răng.

Theo đó ta kiểm tra lại TST:

i1 =1,25ϕ1 ⇒ sai số ≈ 1%i2 =1,57ϕ2 ⇒ sai số ≈ 1,3%TST không chênh lệch đáng kể so với kết cấu và máy mẫu đã khảo sát.

Từ đó ta tra bảng tiêu chuẩn, chọn số răng các nhóm truyền:

Số răng nhóm truyền thứ hai

Sử dụng phương pháp tra bảng để xác định tổng số răng của cặp bánh răng ăn khớp ∑Z.

Từ đó ta sử dụng cơng thức tính số răng cho từng cặp bánh răng với sai số ≤ ±10(ϕ+1)%.

Zx + Zx’ = ΣZZx/ Zx’ = ixGiải ra công thức:

Zx = ix. ΣZ/(ix +1)Zx’ = ΣZ/( ix + 1)Trong trường hợp nhóm truyền II các tỉ số truyền đều ≤ 1 nên để có thể tra bảng thì ta

phải nghịch đảo các tỉ số truyền, tính ra số răng của bánh chủ động và bị động như công thức rồi

sau đó đảo lại. Như vậy ta có các tỉ số truyền của nhóm II lúc này là:

i5’ = i5 = 1;i4’ = (i4)-1 = 1,262 ≈ 1,58;i3’ = (i3)-1 = 1,264 ≈ 2,51.Đối chiếu 3 tỉ số truyền này để tra bảng ta chọn được cột có ∑Z=80 răng.

Từ đó ta có số răng của từng cặp bánh răng:

i5’ = 1 ⇒

i4’=1,58 ⇒

i3’ =1,58 ⇒⇒ sai số 0% nằm trong giới hạn cho phép.

⇒ sai số 0,5% nằm trong giới hạn cho phép.

⇒ sai số 0,8% nằm trong giới hạn cho phép.Số răng của nhóm truyền baTrang 30ĐỒ ÁN MÁY CƠNG CỤNguyễn Chí Hiếu – 16C1ATương tự như nhóm truyền 2, nhóm truyền 3 có 2 tỉ số truyền, ta tra bảng để tính tổng số răng

trong nhóm với các tỉ số truyền sau:

i6’ = (i6)-1 = 3,98.i7’ = i7 = 1;Tra bảng ta được: ∑Z = 110. Ta có số răng của từng cặp bánh răng như sau:

i7’ = 1 ⇒⇒ sai số 0% nằm trong giới hạn cho phép.i6’ = 3,98 ⇒⇒ sai số 0% nằm trong giới hạn cho phép.Số răng của nhóm truyền bốn

Hồn tồn tương tự như nhóm truyền 3, ta có:

i9’ = 1 ⇒⇒ sai số 0% nằm trong giới hạn cho phép.i8’ = 3,98 ⇒⇒ sai số 0% nằm trong giới hạn cho phép.Số răng của nhóm truyền gián tiếp

Nhóm truyền này chỉ có một tỉ số truyền i 10 = ϕ-3 = 1,26-3 ≈ 0,5. Tra bảng ta có tổng số

răng ∑Z = 81.

⇒ sai số nằm trong giới hạn cho phép.Số răng của nhóm truyền trực tiếp

Tương tự như trên với i11 = 1,262 ta có:

⇒ sai số 0,5% nằm trong giới hạn cho phép.

Bảng thống kê số răng bánh răng

iI1234567891011tính

máy 1K62Trang 31ĐỒ ÁN MÁY CƠNG CỤNguyễn Chí Hiếu – 16C1A Phân tích sai số và vẽ đồ thị sai số số vòng quayĐể tính được sai số của các tốc độ trục chính ta lập bảng so sánh, với sai số cho phép là

[∆n] = ±10(ϕ+1)% = 2,6%. Ta có bảng như sau:

n

n1

n2

n3

n4n5n6n7

n8

n9

n10

n11

n12Phương trình xích

nđc.ηđ.iđ.nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.nđc.ηđ.iđ.nđc.ηđ.iđ.nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.nđc.ηđ.iđ.ntínhntiêu chuẩn∆n%12,60712,50,8515,85160,9519,77201,1724,85250,6131,2431,50,8239,28401,8150,43500,8563,39630,6379,06801,1799,391000,61124,971250,02157,111601,81Trang 32ĐỒ ÁN MÁY CƠNG CỤ

n13

n14

n15

n16

n17

n18

n19

n20n21n22

n23

Trong đó:nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.nđc.ηđ.iđ.nđc.ηđ.iđ.

nđc.ηđ.iđ.

nđc là vận tốc quay của động cơ, nđc = 1450v/p.Nguyễn Chí Hiếu – 16C1A

201,712000,85253,62501,43316,33150,4397,64000,61499,95000,02628,436300,257978000,3899410000,61249,512500,04157116001,8197520001,2η là hiệu suất của bộ truyền đai, η = 0,985.

iđ là tỉ số truyền của bộ truyền đai, iđ = 0,56.

Từ bảng tính sai số trục chính ta thấy tất cả các sai số đều thoả mãn đIều kiệnTrang 33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích và tính toán số răng của các bánh răng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×