1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Vi điều khiển – Arduino:

1 Vi điều khiển – Arduino:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.1: Board Arduino MEGA 2560Hình 2.2: Mạch nguyên lý IC Atmega2560

 Các thông số kỹ thuật của Aruino MEGA 2560:Chip xử lý

ATmega2560

Điện áp hoạt động

5V

Điện áp vào (đề nghị)

7V-15V

Điện áp vào (giới hạn)

6V-20V

Cường độ dòng điện trên mỗi 3.3V pin 50 mA

Cường độ dòng điện trên mỗi I/O pin

40 mA

Flash Memory

256 KB với 8 KB dùng bởi

SRAM

8 KB

EEPROM

4 KB

Clock Speed

16 MHz

Kích thước

101.52 mm × 53.3mm

Khối lượng

36 gram

 Các chân Digital và chân Analog:

- Có 54 chân digital dùng để đọc hoặc xuất tín hiệu. Có 2 mức điện áp là 0V

và 5V với dòng vào và ra tối đa trên mỗi chân là 40mA. Ngồi ra, Arduino

18MEGA 2560 có 2 chân 20 (SDA) và 21 (SCL) hỗ trợ giao tiếp I2C/TWI với

--các thiết bị khác.

Có 6 ngắt ngồi: chân 2 (interrupt 0), chân 3 (interrupt 1), chân 18 (interrupt

5), chân 19 (interrupt 4), chân 20 (interrupt 3), và chân 21 (interrupt 2).

Có 4 cổng Serial giao tiếp với phần cứng:

Bảng 2.1:Các cổng serial của arduino mega 2560.

CỔNG SERIAL

Cổng 1

Cổng 2

Cổng 3

Cổng 4

Có 15 chân có thể đượcCHÂN TX

1

14

16

18

sử dụng như những chânCHÂN RX

0

15

17

19

PWM là từ chân số 2 →13 và chân 44, 45, 46. Cho phép xuất ra xung PWM (giá trị 0 – 255 tương

--ứng với 0V đến 5V) bằng hàm analogWrite().

Có 16 chân vào Analog từ chân A0 đến chân A15, để đọc giá trị điện áp

trong khoảng 0V đến 5V.

Ngồi ra còn có:

1 cổng kết nối USB.

1 thạch anh với tần số dao động 16 MHz

1 jack cắm điện.

1 đầu ICSP.

1 nút reset.

LED 13: trên Arduino MEGA 2650 có 1 đèn led màu cam (kí hiệu chữ L).

Khi bấm nút (Reset) sẽ thấy đèn này nhấp nháy để báo hiệu. Nó được nối

với chân số 13. Khi chân này được sử dụng, LED sẽ sáng.

2.1.2 Arduino NANO:19Hình 2.3: Sơ đồ nguyên lý IC Atmega328PHình 2.4: Boar Arduino NANO

 Các thông số kỹ thuật của Arduino NANO:Chip xử lý

Điện áp hoạt động

Điện áp vào (đề nghị)Atmega328P

5V

7V-12V

20Điện áp vào (giới hạn)

Cường độ dòng điện trên mỗi I/O pin

Flash Memory

SRAM

EEPROM

Clock Speed

Kích thước

Khối lượng6V-20V

40 mA

32 KB với 2 KB dùng bởi Bootloader

2 KB

1 KB

16 MHz

45 mm × 18 mm

5 gram Các chân Digital và chân Analog:

-Có 14 chân digital dùng để đọc hoặc xuất tín hiệu. Có 2 mức điện áp là 0V và 5V với-dòng vào và ra tối đa trên mỗi chân là 40mA.

Có 1 cổng Serial giao tiếp với phần cứng: 2 chân Serial: 0 (RX) và 1 (TX): dùng để-gửi (transmit – TX) và nhận (receive– RX) dữ liệu TTL Serial.

Có 8 chân vào Analog từ chân A0 đến chân A7, để đọc giá trị điện áp trong khoảng 0V

→ 5V. Ngồi ra Arduino NANO có 2 chân A4 (SDA) và A5 (SCL) hỗ trợ giao tiếp-I2C/TWI với các thiết bị khác.

Chân giao tiếp SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) ngoài các

chức năng thơng thường ra còn dùng để truyền phát dữ liệu bằng-giao thức SPI với các thiết bị khác.

Chân PWM (~): 3, 5, 6, 9, 10, và 11: cho phép xuất ra xung PWM (giá trị 0 – 255-tương ứng với 0V → 5V) bằng hàm analogWrite().

LED 13: trên Arduino NANO có 1 đèn led màu cam (kí hiệu chữ L). Khi bấm nút

(Reset) sẽ thấy đèn này nhấp nháy để báo hiệu. Nó được nối với chân số 13. Khi chân-này được sử dụng, LED sẽ sáng

Ngồi ra còn có:

+ 1 cổng kết nối Mini-B USB Jack.

+ 1 thạch anh với tần số dao động 16 MHz

+ 1 đầu ICSP.

+ 1 nút reset.

2.1.3 Arduino UNO:21a) Sơ đồ nguyên lý IC Atmega328b) Boar Arduino UNOHình 2.4: Arduino UNO

 Các thơng số kỹ thuật của Aruino Uno R3:Chip xử lý

Điện áp hoạt động

Điện áp vào (đề nghị)

Điện áp vào (giới hạn)

Cường độ dòng điện trên mỗi I/O pin

Flash Memory

SRAM

EEPROM

Clock Speed

Kích thước

Khối lượng-ATmega328 họ 8 bit

5V DC

7V-12V

6V-20V

30 mA

32 KB với 0.5 KB dùng bởi

Bootloader

2 KB

1 KB

16 MHz

68.6 mm × 53.4 mm

25 gram Các chân Digital và chân Analog:

Có 14 chân digital dùng để đọc hoặc xuất tín hiệu. Có 2 mức điện áp là 0V và 5V vớidòng vào và ra tối đa trên mỗi chân là 40mA. Ở mỗi chân đều có các điện trở pull-up

-từ được cài đặt ngay trong vi điều khiển ATmega328.

Có 1 cổng Serial giao tiếp với phần cứng: 2 chân Serial: 0 (RX) và 1 (TX): dùng để-gửi (transmit – TX) và nhận (receive– RX) dữ liệu TTL Serial.

Có 6 chân vào Analog từ chân A0 đến chân A5, để đọc giá trị điện áp trong khoảng 0V

→ 5V. Ngồi ra Arduino UNO có 2 chân A4 (SDA) và A5 (SCL) hỗ trợ giao tiếp-I2C/TWI với các thiết bị khác.

Chân giao tiếp SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) ngồi các

chức năng thơng thường ra còn dùng để truyền phát dữ liệu bằng-giao thức SPI với các thiết bị khác.

Chân PWM (~): 3, 5, 6, 9, 10, và 11: cho phép xuất ra xung PWM (giá trị 0 – 255-tương ứng với 0V → 5V) bằng hàm analogWrite().

LED 13: trên Arduino NANO có 1 đèn led màu cam (kí hiệu chữ L). Khi bấm nút

(Reset) sẽ thấy đèn này nhấp nháy để báo hiệu. Nó được nối với chân số 13. Khi chân

này được sử dụng, LED sẽ sáng.

Ngồi ra còn có:

- 1 cổng kết nối với máy tính qua cổng USB.

- 1 thạch anh với tần số dao động 16 MHz.

- 1 cổng cấp nguồn sử dụng jack 2.1 mm.

- 1 đầu ICSP.

- 1 nút reset.

222.2 Module bluetooth HC-05:Bluetooth là chuẩn truyền thông không dây để trao đổi dữ liệu ở khoảng cách

ngắn chuẩn truyền thơng này sử dụng sóng radio ngắn(UHF radio) trong dải tần số

ISM (2.4tới 2.485 GHz). Khoảng cách truyền của module này vào khoảng 12m trở lại.Hình 2.5: Module Bluetooth HC-05.23 Thông số kỹ thuật:- Điện áp hoạt động của UART 3.3V đến 5V.

- Quá điện áp trên sẽ gây hỏng module.

- Dòng điện khi hoạt động: khi đang thực hiện kết nối với thiết bị khác là 30mA,

sau khi đã kết nối với thiết bị khác và hoạt động truyền nhận bình thường là 8mA.

- Nguồn cấp phải có dòng ổn định.

- Chuẩn kết nối UART có thể chọn được: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,

57600, 115200.

- Thông thường tốc độ mặc định là 9600,38400.

- Kích thước của module chính: 28 mm × 13 mm × 2.25 mm.

- Dải tần sóng hoạt động: 2.4 GHz.

- Chuẩn truyền Bluetooth: Bluetooth specification v2.0+EDRo.

- Thiết lập mặc định: Baud rate: 9600. 8.1.

- Mật khẩu kết nối mặc định: 1234.(a) Mạch nguyên lý module HC-05(b) Chân của Module HC-05Hình 2.6: Sơ đồ chân module Bluetooth HC-05.

Module Bluetooth HC-05 có tất cả là 6 chân và được kết nối với vi điều khiển

(Board Arduino) theo bảng 2.1.24Để modul hoạt động chúng ta cần phải kết nối chúng với board vi điều khiển. Sau

đây là sơ đồ nối chân của modul bluetooth HC05 với Arduino.

Bảng 2.2: Nối dây giữa module Bluetooth với Arduino Uno:

Module Bluetooth HC-05BoardArduino MEGA2560VCC5VGNDGNDTXD1RXD0 Ứng dụng:Module HC-05 nhỏ gọn, có nhiều chuẩn UART nên được sử dụng nhiều trong các

thiết kế mà cần phải kết nối tín hiệu bluetooth với thiết bị khác. Cũng vì thế mà module

HC-05 có ứng dụng rất lớn trong đời sống và các nghiên cứu khoa học.

2.3 Module Sim 900A:

Module Sim 900A là một module GSM/GPRS cực kỳ nhỏ gọn, hoạt động được ở 2

băng tần GSM EGSM 900MHz, DCS 1800MHz như là một loại thiết bị đầu cuối với một

Chip xử lý đơn nhân đầy sức mạnh, tăng cường các tính năng quan trọng dựa trên nền vi

xử lý ARM926EJ-S.

Nhiều lợi ích từ kích thước nhỏ gọn (24x24 mm), đáp ứng những yêu cầu về không-gian trong các ứng dụng.

Có những chức năng:

Gọi điện.

Nhắn tin sms25-Hình 2.7 Sơ đồ nguyên lý Sim 900A-Hình 2.8: Sơ đồ chân module Sim 900A.

26 Thơng số kỹ thuật:

- Chíp xử lí:

Module GSM GPRS Sim 900A.

- Nguồn cấp:

4.5 - 5 V.

- Dòng điện khi ở chế độ chờ:

10 mA.

- Dòng điện ở chế độ hoạt động:

100 mA – 2 A.

- Nguồn dòng cấp: Có thể sử dụng nguồn dòng thấp từ 500mAh trở lên. Khuyêndùng nguồn 2A để đảm bảo hiệu suất hoạt động của Module Sim.

- Tích hợp khe Micro Sim.

- Tích hợp led báo trạng thái Module Sim.

- Tích hợp tụ bù điện dung cao và diode giảm áp để có thể cấp 5V DC và nguồn

dòng thấp.

- Kích thước: 25 mm × 31 mm.

- Module Sim 900A có tất cả 7 chân và được kết nối với vi điều khiển (BoardArduino) theo bảng 2.2

-Bảng 2.3: Nối dây giữa Module Sim 900A với Arduino MEGA 2560:

-Module Sim 900A-VCC

GND

TXD

RXDBoard

MEGA2560

5V

GND

10

11

-Arduino Ứng dụng:

- Module Sim 900A nhỏ gọn, có nhiều chuẩn UART nên được sử dụng nhiều trong

các thiết kế mà cần phải Điều khiển, giám sát thiết bị từ xa qua điện thoại di

động(SMS/CALL) hoặc qua GPRS. Cũng vì thế mà module Sim 900A có ứng dụng rất

lớn trong đời sống và các nghiên cứu khoa học.

2.4 Cảm biến chất lượng khơng khí MQ 135:27- Cảm biến MQ 135 là một cảm biến khí được dùng trong các thiết bị kiểm tra chấtlượng khơng khí phát hiện NH3, Nox, Ancol, Benzen, Khói, CO2,…a) Cấu trúc Cảm biến MQ 135

b) Cảm biến MQ 135

- Hình 2.9: Sơ đồ chân Cảm biến MQ 135

 Thông số kỹ thuật:

-Điện áp nguồn:

Điện áp của heater:

Điện trở tải:

Điện trở của heater:

Công suất tiêu thụ của heater:Nhỏ hơn 24V DC.

5V+0.1 AC/DC.

2 KὩ - 47 KὩ thay đổi được.

33 + 5%.

Ít hơn 800mW.

Khoảng phát hiện:

10-300ppmNH3, 10-1000 ppm Benzen, 10-300 ppm

Ancol

Kích thước:-2832 mm × 20mmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Vi điều khiển – Arduino:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×