1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 GIỚI THIỆU VỀ BẢNG LED MA TRẬN

6 GIỚI THIỆU VỀ BẢNG LED MA TRẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

các dữ liệu của các hàng khác vẫn hiện diện trên hàng mà không bị mất đi. Việc thực

hiện chốt hàng được thể hiện ở lưu đồ dưới đây:

428Bắt đầuTích cực cộtĐưa dữ liệu ra 8 hàngChốt lạiĐủ dữ liệuSĐ

Kết thúc429

430Hình 2.27: Quy trình hiển thị chốt hàngChốt cột: là phương pháp trong một khoảng thời gian xác định chỉ cómột hàng được tích cực, dữ liệu được đưa ra 8 cột rồi chốt lại, dữ liệu hiển thị trên

màn hình Led ma trận. Sau đó dữ liệu được đưa ra 8 cột kế tiếp và được chốt lại bởi

một IC chốt khác, trong khi đó dữ liệu trước đó vẫn hiện diện tại ngõ ra của IC chốt

(dữ liệu vẫn hiện diện tại các cột). Như vậy dữ liệu của cột nào được đưa ra đúng địa

chỉ của cột đó trong khi các dữ liệu của cột khác vẫn hiện diện trên cột mà không bị

mất đi. Việc thực hiện chốt cột được thể hiện ở lưu đồ dưới đây:

71431

432

433Bắt đầuTích cực hàngĐưa dữ liệu ra 8 cộtChốt lạiĐủ dữ liệu

Đ

Kết thúc434

435Hình 2.28: Quy trình hiển thị chốt cộtPhương pháp hiển thị Led ma trận sử dụng IC chốt:Ưu điểm:

• Mở rộng số hàng, số cột của bảng quang báo.

• Dữ liệu được truyền đi nhanh.

• Chuyển đổi cách quét hàng, cột một cách linh hoạt.

Nhược điểm:

• Tạo bảng mã khó khăn.

• Khó khăn trong việc lập trình xuất dữ liệu.

• Phương pháp dùng thanh ghi dịch

-72S436

-Giới thiệu chung về phương pháp quét hàng:

Phương pháp quét hàng là phương pháp mà trong một khoảng thời gian xác

định chỉ cho một hàng được tích cực hiển thị trong khi các hàng khác đều tắt,

các hàng được quét (tích cực) tuần tự ở các khoảng thời gian kế tiếp nhau

được lặp lại nhiều lần với tốc độ >25 hình/1s sẽ cho ta một hình ảnh liên tục-cần hiển thị lên trên màn hình Led ma trận.

Quá tình thực hiện quét hàng: Quét hàng sử dụng thanh ghi dịch là tương đối

phức tạp cho người lập trình trong việc đưa dữ liệu ra cột. Dữ liệu lần lượt

được đưa vào chân Data của thanh ghi dịch sau đó tác động xung clock dữ liệu-được dịch đi.

Lưu đồ đưa dữ liệu ra 8 cột:73437Bắt đầuĐ74438

-Hình 2.29: Quy trình đưa dữ liệu ra 8 cột cho led ma trậnDữ liệu của hàng thứ nhất được đưa ra cột sau đó tích cực hàng thứ nhất như

vậy dữ liệu của hàng thứ nhất được hiển thị trên màn hình Led ma trận, tiếp

tục dữ liệu của hàng thứ hai được đưa ra cột sau đó tích cực hàng thứ 2 lúc này

dữ liệu của hàng thứ hai được hiển thị trên màn hình Led ma trận cứ như vậy

cho đến dữ liệu của hàng cuối cùng được đưa ra cột sau đó tích cực hàng cuối

cùng. Cứ như thế quá trình trên được lặp đi lặp lại >25 lần/1s, đến đây chúng

ta quan sát được một hình ảnh liên tục hiển thị trên màn hình Led ma trận.439

-Giới thiệu chung về phương pháp quét cột:

Phương pháp quét cột là phương pháp mà trong một khoảng thời gian xác định

chỉ cho một cột được tích cực hiển thị trong khi các cột khác đều tắt, các cột

được quét (tích cực) tuần tự ở các khoảng thời gian kế tiếp nhau được lặp lại

nhiều lần với tốc độ >25 hình/1s sẽ cho ta một hình ảnh liên tục cần hiển thị-lên trên màn hình led ma trận.

Quá trình thực hiện quét cột: Dữ liệu của cột thứ nhất được đưa ra hàng sau đó

tích cực cột thứ nhất như vậy dữ liệu của cột thứ nhất được hiển thị trên màn

hình led ma trận, tiếp tục dữ liệu của cột thứ hai được đưa ra hàng sau đó tích

cực cột thứ hai lúc này dữ liệu của hàng thứ hai được hiển thị trên màn hình

led ma trận,cứ như vậy cho đến dữ liệu của cột cuối cùng được hiển đưa ra

hàng sau đó tích cực cột cuối cùng. Cứ như thế quá trình trên được lặp đi lặp

lại > 25 hình/1s, đến đây chúng ta quan sát được một hình ảnh liên tục hiển thịtrên màn hình led ma trận.

Ưu điểm:

• Tiết kiệm đường truyền, hiệu quả kinh tế.

• Tiết kiệm chân PORT.

• Truyền dữ liệu đi xa hơn.

• Mở rộng bảng ma trận lên một cách dễ dàng.

Nhược điểm:

• Tốn thời gian để thực hiện việc truyền dữ liệu đến các cột.

• Chuyển đổi khơng linh hoạt bằng sử dụng phương pháp chốt.

• Lập trình khó khăn hơn khi sử dụng phương pháp quét hàng

440

441

752.7 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH QUANG BÁO

2.7.1 Sơ đồ khối

442Module SIM900AKhối VĐKKhối giải

Khối giải mã hàng mã cột

Khối Nguồn

Khối giao tiếp SMS443Khối Hiển ThịHình 2.30: Sơ đồ khối mạch quang báo2.7.2 Thiết kế bản vẽ

444Bản vẽ được thiết kế trên phần mềm AutoCad với kích thước bằng vớikích thước thực tế.

44576446Hình 2.12 Bản vẽ sơ đồ thiết kế bảng quang báo

447

448Bảng 4: Kích thước bảng quang báo

449 Kích thước bảng quangbáo

450 Rộng

452 Dài

454 Bề dày451 30 cm

453 100 cm

455 10cm456

2.7.3 Ý nghĩa từng khối

2.7.3.1 Khối giao tiếp SMS

Có chức năng gửi và nhận tin nhắn SMS cho việc hiển thị thông tin trên bảng

-LED ma trận. Khối này cần một điện thoại di động và một module Sim900A.

Thiết bị điện thoại di động: dành cho người sử dụng (điều khiển). Người sử

dụng cần phải đăng kí dịch vụ viễn thông đối với các nhà cung cấp dịch vụ-trong nước.

Module SIM900A: Module này phải được gắn Sim của nhà cung cấp dịch vụ

và cũng cần có chức năng như một điện thoại di động để kết nối với vi điều

khiển.457458Hình 2.32: Sơ đồ kết nối module Sim900A459

77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 GIỚI THIỆU VỀ BẢNG LED MA TRẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×