1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH QUANG BÁO

7 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH QUANG BÁO

Tải bản đầy đủ - 0trang

446Hình 2.12 Bản vẽ sơ đồ thiết kế bảng quang báo

447

448Bảng 4: Kích thước bảng quang báo

449 Kích thước bảng quangbáo

450 Rộng

452 Dài

454 Bề dày451 30 cm

453 100 cm

455 10cm456

2.7.3 Ý nghĩa từng khối

2.7.3.1 Khối giao tiếp SMS

Có chức năng gửi và nhận tin nhắn SMS cho việc hiển thị thông tin trên bảng

-LED ma trận. Khối này cần một điện thoại di động và một module Sim900A.

Thiết bị điện thoại di động: dành cho người sử dụng (điều khiển). Người sử

dụng cần phải đăng kí dịch vụ viễn thơng đối với các nhà cung cấp dịch vụ-trong nước.

Module SIM900A: Module này phải được gắn Sim của nhà cung cấp dịch vụ

và cũng cần có chức năng như một điện thoại di động để kết nối với vi điều

khiển.457458Hình 2.32: Sơ đồ kết nối module Sim900A459

77460

461

2.7.3.2 Khối vi điều khiển462463

-Hình 2.33: Sơ đồ kết nối vi điều khiểnKhối vi điều khiển sử dụng nguồn cung cấp 5VDC, làm nhiệm vụ nhận các tin

nhắn điều khiển từ chân RXD và TXD để xử lý nội dung tin nhắn, sau khi xử-lý truyền đến các khối: giải mã để hiển thị lên LED ma trận.

Do mạch thực hiện truyền dữ liệu nối tiếp với Module Sim900A nên chọn

thạch anh có giá trị f =20MHz và 2 tụ 33pF dùng ổn định mạch dao động cho

thạch anh.

2.7.3.3 Khối giải mã hàng

464Hình 2.34: Sơ đồ nguyên lý module giải mã hàng78-Nhiệm vụ của khối này giải mã tín hiệu chọn dòng từ mạch vi điều khiển đưa

xuống, để tại một thời điểm chỉ cho một dòng được sáng. Bảng quang báo có

kích thước 16 dòng và 64 cột, được quét bởi module quét dòng, đầu vào là các

tín hiệu điều khiển được đưa xuống từ khối vi điều khiển, đầu ra sẽ chọn một

trong 16 dòng để hiển thị. Mỗi module hiển thị tại một thời điểm chỉ cho một-dòng được sáng.

Nguyên lý hoạt động: nhận tín hiệu từ vi điều khiển. Dữ liệu sau đó được đưa

qua bộ đệm dòng sử dụng 16 transistor D468 để phun dòng ra hàng.

2.7.3.4 Khối giải mã cột

465Hình 2.35: Khối giải mã và hiển thị

-Nhiệm vụ của khối này là nhận

tín hiệu từ khối vi điều khiển,

từ đó đưa ra tín hiệu cho phép

cột led nào trên bảng led ma-trận được phép sáng. Tại mỗi thời điểm chỉ có một cột led được phép sáng.

IC sử dụng cho bộ giải mã cột là IC74HC595.

2.7.3.5 Khối hiển thị466

467468469Hình 2.36: Khối giải mã và hiển thị-Có nhiệm vụ dịch chuyển dữ liệu ra các cột, đệm tăng dòng đủ lớn để điều-khiển hiển thị các yêu cầu của người sử dụng.

Khối này có nhiệm vụ nhận dữ liệu và các tín hiệu điều khiển đưa từ khối vi

điều khiển để xác định điểm ảnh nào sẽ sáng điểm ảnh nào sẽ tắt.

2.7.3.6 Khối nguồn

79-Trong một mạch điện tử thì khối nguồn có vai trò rất quan trọng, nó quyết định

sự hoạt động hay ngưng hoạt động của mạch. Một bộ nguồn không tốt sẽ làm

cho mạch hoạt động kém ổn định về dễ làm hỏng linh kiện. Vì vậy bộ nguồn ổn-áp tốt sẽ rất cần thiết cho các mạch điện tử.

Khối nguồn có nhiệm vụ cung cấp năng lượng hoạt động cho toàn mạch, hơn

thế trong mạch quang báo thì nguồn đóng vai trò hết sức quan trọng. Để một

mạch quang báo sáng đều và đẹp không phải là đơn giản chút nào, thuộc vào

nhiều yếu tố như cơng suất của nguồn, chương trình điều khiển, phương pháp

điều khiển…470471Hình 2.37: Khối nguồn2.8 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH

472Khi được cấp nguồn, Pic cập nhật cấu hình quang báo gồm font chữ,kiểu hiển thị, tốc độ chạy chữ, thông tin cần hiển thị. Sau đó copy font chữ vào Ram

ngồi và chạy chương trình hiển thị.

473Khi ta thực hiện gửi tin nhắn, Module Sim nhận và truyền xuống Pic,Pic cập nhật dữ liệu mới, và có ngắt nhận dữ liệu xảy ra, Pic dừng việc hiển thị và chờ

nhận dữ liệu từ Module Sim, và thực hiện tiến trình lại từ đầu. Nếu trong q trình

thực thi khơng xuất hiện ngắt nhận dữ liệu thì quang báo chạy vòng lặp hiển thị là vơ

tận.

2.9 TÍNH TỐN

474Mạch Reset

80-Mạch dùng để thiết lập lại trạng thái ban đầu cho hệ thống, gọi tắt là reset hệ

thống, gọi tắt là reset hệ thống. PIC18F4520 được reset bằng cách giữ chân ở

mức thấp. có thể được tác động bằng tay hoặc được tác động khi cấp nguồn-(reset máy). Dưới đây là hai dạng mạch reset:

Sơ đồ mạch:475476

-Hình 2.38: Mạch reset tự động – mạch reset bằng tayGiải thích mạch: Khi vừa cấp nguồn, điện áp trên tụ là 0V ngõ ra đưa đến chân

reset ở mức cao, PIC bắt đầu hoạt động ở chế độ này. Sau đó tụ nạp điện do đó

chân reset của PIC luôn ở mức cao, PIC được phép hoạt động. Hoặc khi mạch

đang hoạt động mà nhấn nút SW làm IC ngưng hoạt động (do tụ phóng điện),

PIC chỉ hoạt động trở lại nút nhấn SW được thả ra và tụ nạp đến một giá trị nào-đó, để chân reset của PIC khơng còn bị tác động.

Tính tốn: nguồn cung cấp cho mạch là 5V nên các IC thuộc họ CMOS sẽ hiểu

mức logic cao khi điện áp các chân ngõ vào là 3.5V, mức thấp là 1V. Do đó, để

IC thốt khỏi trạng thái reset (mức thấp) thì điện áp ở chân reset (điện áp trên

R2) phải ≤ 1V.477Ta có: VCC = 5V mà VCC = VC + VR = VC + 1V.478  VC = 4V; (chọn VR = 1V khi IC thoát khỏi trạng thái Reset)

479 Giả sử lúc chưa có điện áp cung cấp, VCC = 0V, VC = 0V.

480 Khi có điện áp VCC = 5V, tụ được nạp điện với phương trình nạp:

481 VC = VCC (1- )

81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH QUANG BÁO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×