1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH

8 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Mạch dùng để thiết lập lại trạng thái ban đầu cho hệ thống, gọi tắt là reset hệ

thống, gọi tắt là reset hệ thống. PIC18F4520 được reset bằng cách giữ chân ở

mức thấp. có thể được tác động bằng tay hoặc được tác động khi cấp nguồn-(reset máy). Dưới đây là hai dạng mạch reset:

Sơ đồ mạch:475476

-Hình 2.38: Mạch reset tự động – mạch reset bằng tayGiải thích mạch: Khi vừa cấp nguồn, điện áp trên tụ là 0V ngõ ra đưa đến chân

reset ở mức cao, PIC bắt đầu hoạt động ở chế độ này. Sau đó tụ nạp điện do đó

chân reset của PIC ln ở mức cao, PIC được phép hoạt động. Hoặc khi mạch

đang hoạt động mà nhấn nút SW làm IC ngưng hoạt động (do tụ phóng điện),

PIC chỉ hoạt động trở lại nút nhấn SW được thả ra và tụ nạp đến một giá trị nào-đó, để chân reset của PIC khơng còn bị tác động.

Tính tốn: nguồn cung cấp cho mạch là 5V nên các IC thuộc họ CMOS sẽ hiểu

mức logic cao khi điện áp các chân ngõ vào là 3.5V, mức thấp là 1V. Do đó, để

IC thốt khỏi trạng thái reset (mức thấp) thì điện áp ở chân reset (điện áp trên

R2) phải ≤ 1V.477Ta có: VCC = 5V mà VCC = VC + VR = VC + 1V.478  VC = 4V; (chọn VR = 1V khi IC thoát khỏi trạng thái Reset)

479 Giả sử lúc chưa có điện áp cung cấp, VCC = 0V, VC = 0V.

480 Khi có điện áp VCC = 5V, tụ được nạp điện với phương trình nạp:

481 VC = VCC (1- )

81482 với t: thời gian tụ nạp đầy (đạt đến giá trị VC ≥ 4V)

483 τ = RC: thời hằng nạp của tụ

484  4 = 5(1 - )

485 = 1- = 0.2  = 1.6

486 Chọn t =0.13s  τ = RC = 0.0812s

487 Chọn C= 10uF  R= 8.12KΩ

488 Vậy, ta chọn R = 10KΩ.

489 Tính lại thời gian nạp đầy của tụ với R = 10Ω

490 τ = RC = 10.103.10.10-6 = 0.1

491  t = 1.6.0.1 = 160ms

492 Vậy sau khi vừa cấp điện hoặc nhấn nút SW vừa thôi tác động trong một khoảngthời gian là 160ms thì IC mới được phép hoạt động.

493Bộ thúc cơng suất hàng dùng transistor494Về phương diện cơng suất chính là việc nâng dòng cho hàng nhằm đảmbảo về dòng cho led ma trận.

495Để mỗi led đơn của led ma trận sáng bình thường trong quá trình quétled ta phân cực như sau:

496IC = 20mA.497Vled = 2V.498VCE = 0.2V.499Khi transistor D468 bảo hòa thì:500R = (VCC-VCE-Vled)/IC501= (5 – 0.2 – 2)/ 20502= 140Ω. Chọn R = 220Ω.

82503Chương 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 VẬT LIỆU NGHIÊN CỨUVẬT LIỆU

SỐ LƯỢNG

PIC18F4520

1

Module Sim 900A

1

Module LM2596

1

Thạch Anh

1

Tụ Điện

3

Transistor D468

16

Nút Nhấn

1

IC 74HC595

8

Domino

2

Adapter (12V – 3A)

1

Led đơn

1728

Mica (100cm x 30cm)

2

3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu sách, báo, internet có liên quan đến đề tài.

Tìm hiểu trên nền tảng các đề tài có liên quan đến module sim 900A.

Tìm hiểu và học hỏi kiến thức những người đi trước.

Tìm hiểu trên cơ sở lý thuyết, từ đó phân tích lựa chọn mơ hình, thiết bị phù

hợp với đề tài để triển khai đề tài một cách phù hợp nhất.83Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 MƠ HÌNH HỒN CHỈNH SAU KHI THI CÔNG84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×