1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Bảng 3.1: Thông số bộ điều khiển theo thực nghiệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.72 MB, 86 trang )


P0.5 KghPI0.45 Kgh0.54 Kgh / TghPID0.6 Kgh1.2 Kgh / Tgh533 Kgh .Tgh / 40Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Điều khiển tự động trên máy sáy ngang dòng MST-ND_300-2i

Sau thời gian nghiên cứu và thảo luận nhóm đã thiết kế và lập

trình hồn tất thùng điều khiển nhiệt độ, độ ẩm bằng PID dùng PLC

S7-1200 và mở rộng với hộp giám sát nhiệt độ của các buồng sấy.

Trong chương này, nhóm sẽ trình bày q trình thực hiện hồn thiện

chương trình cũng như kết quả khảo nghiệm và đưa ra nhận xét tổng

quát.

4.1.1. Điều khiển nhiệt độ bằng PID dùng PLC s7 1200

Sơ đồ khối quá trình giao tiếp và điều khiển nhiệt độ, độ ẩmQtrình điềukhiểnđược xâydựng nhưkhối trên,là sự giaotiếpbộgiữađiềuđồ

phậnkhiển

54cơ cấu chấp hành tác động lên máy sáy ngang dòng thơng qua tín

hiệu từ cảm biến

• Thuật tốn điều khiển nhiệt độ, độ ẩm của máy :4.1.1.1. Khối xử lí PLC S7 1200

Sơ đồ nối dây các khối với PLCHình 4.1: Sơ đồ kết nối chân PLC với các khối cảm biển và mạch

Driver cơng suất

Ngun lí hoạt động:

55Khối xử lí PLC được lập trình trên phần mềm TIA Portal V13

được chia làm 3 chế độ làm việc :

oHiển thị nhiệt độ : giá trị của cảm biến nhiệt độ trong buồn

sấy thông qua mạch chuyển đổi thành điện áp từ 0 – 10V

được đưa vào PLC và thực hiện chương trình xử lí tín hiệu trảvề giá trị nhiệt độ để hiển thị lên giao diện winCC.

o Điều khiển PID : sau khi PLC xử lí được giá trị nhiệt độ từ cảm

biến đo được, hàm PID sẽ được mở để so sánh với giá trị trả

về để tự động điều chỉnh giá trị nhiệt độ tương thích với giá

trị setpoint của người dùng nhập vào.

o Moduel mở rộng: hàm PID_compact trong PLC kết hợp với

moduel mở rộng SB 1232 AQ-6ES7232-4HA30-0XB0 xuất ra

điện áp từ 0 – 10V để truyền xuống mạch Driver công suất

điều chỉnh công suất của hai cặp điện trở tương ứng với giá

trị nhiệt độ cần đạt được.

4.1.1.2. Khối mạch Driver giao tiếp giữa PLC và cơ cấu chấp hành

Khối nguồn cấp cho mạch Driver

o Sơ đồ nguyên lýHình 4.2: Sơ đồ nguyên lý thiết kế khối nguồn 12V cấp cho TCA 785

• Chức năng:

Điện áp 220 V qua biến áp 12 V/AC được biến đổi thành 12 V

một chiều cấp vào chân của TCA 785.

Ngun lí hoạt động:

Dòng điện 12V xoay chiều qua cầu chỉnh lưu 10A làm biến đổiotừ dòng xoay chiều thành dòng một chiều. Khi qua IC 7812 sẽ cho

dòng điện có điện áp 12V ổn định. Sau khối chỉnh lưu cầu điện áp 12

56Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (86 trang)

×